Dinler / Din Felsefesi ve Tarihi

#1
Günden bölümünde, Dinler ve Lisanları bölümünde standart din tartışmaları içinde bir belgeselden bahsedildi. Zeitgeist. Bu belgeselde dinlerin kitleleri yönetme aracı olarak var edildiğini bahseden ve kanıtlar içeren bir bölüm var olmakta, İsa ve Musa'nın varlıklarının Pagan efsanelerinden çalıntı olup, otorite amaçlı ilahileştirildiğine parmak basılır.

Zeitgeist bir belgesel, ama ben yine de ona da güvenmiyorum tam anlamıyla.

Fakat, İsa'nın sahip olduğu sıfatları orada anlattığı gibi birebir karşılayan onlarca putperest efsane mevcut.

Putperest efsaneler ana anlamda 4 kola ayrılır onun dışında da Sümerdir, Mısırdır, Frigdir sürekli farklı isimler yer alır.

İlk olarak putperestliği anlamak gerekiyor. Kısaca şöyle ki, heykele tapmazlar, sembolize ettikleri insani ve ,insan üstü kavramları şekillendirip heykel yaparlar.

Çok tanrılı bir din olduğundan ve bu tanrılar sadece insanlara ait olan duygu ve ilişkilerin ilahi bir yansıması olduğundan (ütopyalar ve distopyalar) her tanrı, tanrıça, oğulları, iblisleri bir şeyi sembolize eder. Güç, sorumsuzluk, sorumluluk, aile önemi, kötülük, iyilik, hayat verme, hayat alma, vs..vs..

Yunanlarda baş tanrı güç ve otorite, zeka sembolü iken, Vikinglerde güç, sorumsuzluk sembolü. Fakat her çok tanrılı toplumun ortak hikayeleri var. Güneşin oğlu gibi, Güneş tanrısı gibi, Güneş'in arabalarının atları gibi.

İsa sembolü de bunların imgeden çok gerçekmişçesine yansıtılmasından ibaret diyor bu belgesel. Yani diyor ki kısaca, putperestler putlara tapmıyorken, bu yeni gelen din ile bir sembol, gerçek anlamda putlaştırılıyor ve insanlar buna tapıyor.

İlahi dinlerdeki putperestlik alıntılarına bakarsak;

Hristyanlıktakiler;

1) Haç. 2+2. 2 Tanrı ve Tanrıçadır. 2'nin sembolü düz çizgidir ki genellikle dik olarak. 4'ün anlamı apayrı. 4'e ulaşmak için yine 2+2 kullanılsa da, sembolizasyonu kare olarak yapılır. Fakat bu semboller çoğaltılabileceği için haç şeklindeki tanımlaması da mevcuttur putperest sembolizmde. 2+2 sembolü Zeitgeist'te belirtildiği gibi astrolojik sembolizasyonda kullanılır. Amacı kısaca, tanrı, tanrıça'nın maddesel varlığı ve madde üstü güçleridir. Yani boyut içi ve boyut üstü, tüm evren ve tüm varlığı sembolize eder. Bir ilahi dinin tek tanrıyı sembolize etmesi için oldukça uygun yani.

Ayrıca düşündünüz mü, bir din kendi peygamberini öldüren silahı neden taşır ve onu öper. Ve neden onun güçleri varmış gibi onu kullanır? Şeytan girmiş insanlara onu değdirince yakar iblisler ondan korkar? Bu adi putperestlikten başka bir şey değildir.

2) Orta Çağ ve öncesinde Manastırların ilk kurulduğu zamanlarda ölen keşişlerin kafatasları Manastırın bir odasında (adını unuttum odanın) altına isimleri yazılarak saklanır ve kimlik bilgileri bulundurulur her keşişin. Bu Büyük ve meşhur bir putperest geleneğidir. Özellikle Mısır gibi Necromancy ile ilgilenen ölüm sonrası yaşama dönDÜRme ritüelleri uygulayan toplumlarda görülür. Pagan Rahipleri, öldükten sonra başka bir bedende ruhlarını tekrar canlandırabileceklerine inanırlar ve bu ritüel için gerekli olan malzemeleri sakladıkları bir oda kullanırlar geleneğin ana malikanesinde.

3) Kliselerin Mimarisi. Açıklamaya gerek yok sanırım.

4) Vaftiz. Putperestlikte genellikle önemli bebeklere, gelecekte önemli yerlerde olacak bebeklere uygulanır ki kötüye hizmet eden doğal ve doğal üstü güçlerden korunsun arınsın. Mısırda farklı anlamları da var.

5) Şeytan çıkarma. Bariz kara büyü işidir ve ak büyü ile yapılır oysa ki büyü zamanın en başından beri putperestliğe ait bir kavramdır.

6) Cadılık. Bu putperestlikte saygın bir sınıf olmasına rağmen (kahinlik, büyücülük gibi sınıflar da vardır), Hristyanlıkta var sayılır. Bu demektir ki bu inanç, putperestliğin varlığını doğru kabul etmiş ve onun sınıflarına düşman olmuştur. Ki bu doğaldır bir ara anlatırım aradaki savaşı (satanizmin çıkışı da bununla bağlantılıdır.)

7) Büyü. Bu 3 ilahi din için de geçerlidir. Dediğim gibi daha bu dinler var olmadan çok önce büyü gündelik hayatın sıradan bir kavramıydı. Kanıt isteyen edebiyata başvursun.

8 ) Rahibin yönetimi (kitlelere ait özel rahipler, günah çıkarıcılar) ve zor şartlarda dini eğitim. Putpereslerde rahipler ve başrahipler vardır, hepsi bir geleneğe ait olabildikleri gibi farklı geleneklere (tarikatlar diyelim) ait olabilirler. Her şekilde her birinin kendisine ait farklı kitlesi vardır. Dini eğitim çok zor şartlarda yapılır öyle ki inisiasyon sürecine başlamadan öcneki girilen sınavlar bile ölümcüldür. Buna kanıt olarak, Yunan Filozoflarının, Mısır Tapınaklarına Gizli Sırlar Doktrinini öğrenmek için gitmeleri, eğitime başlamak için geçtikleri sınavlar ve eğitim süreçleri incelenebilir.

9) Kutsal 3leme. Baba, oğul kutsal ruh. Putperestlikte 3 kutsal rakamlardan biridi, oğulu sembolize eder. Ama içinde Tanrı ve Tanrıça da vardır. Tanrı babadır. Anne şüphesiz ki dişiye olan kutsama inançlarından dolayı her şeyin anası kutsal ruh olarak da betimlenir çoğu yerde. Anne, doğa tanrıça Gaia'dır. Ki kendisi dişil bir tanrıça olmasına rağmen kutsal ruhtur. Oğul, insandır. Aynı İsa'nın gerçek insan olarak adlandırılması gibi. Üçgen ile sembolize edilir, terz ve düz durumuna göre erkke ve dişiyi sembolize edebilir. Bu benzerliğin birebir aynı olduğunu anlatmak için çok fazla imge yazmam lazım ama bu kadarı yeter diye düşünüyorum. Bu inanışa kanıt için Pisagor ce Dechartes'in rakamlarla ilgili öğretileri incelenebilir.

10) Buhurdan, tütsü, mum kullanıımı. Kanıt göstermeye gerek bile yok diye düşünüyorum :)

İslamiyet'te;

1) Camilerin imamesindeki Ay. Hilal şeklindeki. Özellikle Mısırdaki kutsal yapıtların ucunda örneği görülebilir. Hilal sembolizminin genel geçer konularına netten ulaşılabilir.

2) Büyücülüğün ve kehanetçiliğin yasak oluşu. Yasaklamak için varlığını kabul etmek gerekir. Büyüyü anlattım. Kehanetin kökeni, putperest inanışta, beyaz ırka aittir ve siyah ırkın baskılarından korunmak için başvurulan yöntem olduğu diel getirilir.

3) İslamiyete dayandırılan batıl inanışlarda (kuranda yazmayıp da inananların yarattıkları) kadın sesinin kötülüğü, yılanlığı, günahlığı gibi. Buna sebep olarak Seneca - Medea tragedyasındaki kadın yeterli açıklama olacak olsa da; erkekler genellikle savaş gücüne sahip olduklarından kadınların elde ettikleri güç cadılık ve büyücülük olmuştur. En azından gerçek olmasa da edebi olarak böyle sembolize edildiği çoğunluk yeterince fazladır. Hristiyanlıkta cadılıkla suçlanan dişilerin konuşmasına fırsat verilmemesi, ağzının tıkanması ya da itirafını beklemeden bir an önce infaz edilmesi gibi sebeplerle, İslamiyet'in batıl kollarında da bu inanıştan temel alınır.

4) Muhammed dönemleri de İsa gibi edebiyatta gizliliğin ve sembolizasyonun doruklarında olduğu dönemler olduğundan, dağda inzivaya çekilen, doğru yolu arayan mağradaki meditasyonunda doğru yolu bulaqn figür bir putperest efsanesidir. Tek bir isime yönelik değildir. Kişisel inisiyasyonu işaret eder. Ve der ki, "biz baş rahipler sizi her konuda eğitebiliriz ama sizin varlığınızın öznel eğitimi size kalmaktadır." Kişinin bireysel eğitimi için tamamen bireysel kalması adına insansız yerlere inzivaya çekilmesi önerilir.

Mağaralar ve dağlar yalnız gezen putperestlerle doludur putperestlerin altın çağında. Hristyiyan keşişlerin gezgin olması ve yalnız kalması da buradan gelen bir gelenektir.

5) İslami büyülerin Arapça ve ya Kuran'ın tersten okunarak yapılma inancı. Büyülerde gerekli kutsal ve özel bir dil olma gereksinimi Hristiyanlarda da olduğu gibi, putperestliğe dayalıdır.

6) Ölülerin toprağa gömülmesi (tabutsuz). Putperestler ölülerini tamamen çıplak olarak toprağa gömer. Yakmaz, mumyalamaz (istisna coğrafyalar hariç). Öyle ki, bedenin bir an önce toprağa karışıp doğal döngüde yer bulması içindir. Ve bu anlayış sayesinde yeterli zaman sonra petrol rezervleri yeniden dolabilsin :)

7) İslamiyet batıllarındaki sol elin ve sol tarafın kötülüğü (Sanırım Kuran'da yazan sol tarafta günahları yazan Amel meleğinin var olmasından dolayı bu ya da başka imgeler de vardır). Putperestlikte, sağ eli buhurdan, mum ya da maddesel iş yapacak ekipman doldurur. Sol el, zanaatı gerçekleştiren eldir. Kara bıçak bu elde bulunur ya da büyünün, kutsamanın vs..nin yapıalcağı atraksionu sol el yönetir. Yani sol elin lanetliliği bir putperest kötülemesidir. Kötülemek de doğru kabul etmeyle oluşur ancak. Bu edebi bir sembolizasyondur. İslamiyet putperestleri, heykele tapmakla suçlar, Hristiyanlık satanizmle şeytanla işbirtliği yapmakla. Bu suçlamanın sebebi şüphesiz ki korkudur. Yalancılar korkar ya da bilmeyen cahiller.


Ayrıca cesareborgia, şu an uzun gözüken yazıda çok çok kısa yazdım. Okuyana da yazana da yazık çünkü. Her konunun anlatımı sayfalar sürer belki.

Fakat unuttuğunu konu, objektif bakışta, din kitapları, yazıldığı dönemin edebiyat akımını işaret eder. Ve bir kitabı anlamak isteyen bir bilim adamı, o dönemin akımını bilmelidir.

Siz eğer İsa zamanı ve 7.yy dönemi edebiyatı ve şüphesiz ki, İsa öncesi dönemin edebiyatını inceleyerek aradaki benzerlikleri görecek ve şaşıracaksınız.

Çünkü o kitaplarda anlatılanlar kendilerinden yüzlerce yıl önce zaten anlatılmıştı başka dine ait olarak.

Ve dinlerin gelişimlerine bakarsanız, peygamberleri öldükten hemen sonra, din adamlarının otorite kurumları haline gelecektir. Hristiyanlıktaki klise'nin saçmalamasını buradaki herkes anında kabul edecektir şüphesiz nasıl insanları din ayağına köle yaptığını. Ama Müslüman olduğunuzdan İslamiyet'teki hadiseyi kabul etmeyeceğiniz açık.
 
#2
Aslında kendi inandığım dinde dahil,bir öğretiye veya dine atfedilen tüm olumlu yada olumsuz araştırma ve savları bilmek isterim..

Kur an da olmayıp ,dine dışarıdan gelenek ve göreneklerle geçmiş ve İslamiyetin içine sızmış bir çok olgu var..

İslam adına eleştirel araştırmaları değerlendirirken Kur an ı esas alalım..Yani İslam a gelenek ve göreneklerle girmiş olguları dışlayalım..Çünkü benim esas aldığım İslam, Kur an dakidir.

Mesela Kur an da Adem ismi geçer ama Havva geçmez..İlk insanın Hz Adem olduğu yazar ve onun eşinden bahseder..Ama Havva ismi İslam a dışarıdan girmiş bir inanıştır.Adem in de Kur an da iki farklı anlamı vardır..Özel isim olarak ve cins isim olarak..adem Süryanice de çamur demektir ve bazı ayetlerde insanın çamurdan geldiğini anlatmak için kullanılmıştır.
Tarihte bazı evrimci İslam alimleri (Cahız,Cabir,Mevlana vs..) Kur an nın bu açıklamasını (adem isminin ikili anlamını)çok iyi irdelemişlerdir.


Sevgili oden arkadaş emeğin için teşekkürler..
 
#4
İslamiyetteki benzerliğe örnek olarak aklıma bir şey daha geldi. Bu Kuran'dan;

8 ) Tanrının sıfatları. İslamiyet, Tanrısına 99 tane ad takmıştır. Her ad da başka bir sıfatı işaret eder. Putperestlikte bu sıfatlar çok daha fazla sıfatla beraber başka tanrılara verilmiştir. İslamiyette adlandırılan tanrı, sınama anlayışı ve öldükten sonra ödüllendirme anlayışının dışında tamamen putperest iconlarındaki tanrıların bir kısmının birleşmesinden ibaret denilebilir. İslamiyet Tanrısını sıfatlandırırken, Zeus, Hera, Poseiodon, Hades vs.. gibi isimlerin sıfatlarını bir araya toplamış gibidir. (En meşhuru Yunan tanrıları olduğundan örneğim oradandır)

9) Adem. Putperest gelenekler içinde meşhur olan inançlardan biri Tanrıça Gaia'nın Ouranos isimli tanrı ile olan çocukları Titan denilen yaratıkların evrimsel sürecidir. Ama asıl hikaye, Gaia'nın eşdeğer maddesel Tanrı ile çiftleşip ilk insana hamile kalmasıdır. İlk insan bir tanrı soyu olarak doğmadığından, Gaia'nın gizli rahmi olan topraktan çıktığından (İslamiyetteki insanın çamurdan yaratılması benzerliği) cezalandırılmıştır. Çünkü fiziksel olan 3. boyut içinde var olmuştur. (Rahimdeyken maddeyi seçmiştir, Adem'in İslamiyet'te cennetteyken dünyevi nimet olan elmayı seçmesi gibi) Doğduğu gibi cezasını çeker hastalıklı ve hatalı olarak var olur. "Begotten" isimli filmde (Katolik Hristiyanlıkta yaradılışın anlatıldığı bir film) organ parçaları kusan birisi olarak canlandırılır. Çok güzel bir imgedir. Daha sonra nesiller boyu bu cezayı çeker ve hatasını düzeltir. Gaia'nın bedenine uyum sağlar. Bu sembol evrim konusuna işarettir. Fakat ilk insan konusu putperestlikte çok derin bir konu, sadece benzerlikleri anlatmakla geçiştirdim, havada durduğuna bakmayın.

Bu konuda halihazırda önceden dökümanlara dayalı araştırmam olmadığından, zamanla düşünerek fark ettiğim konular olduğundan ancak aklıma geldikçe yazabiliyorum. Aklıma gelmeyenler de olabiliyor.

Kuran'ı okuyalı da çok oldu, aklıma kesin net kalan ayetler yok. O yüzden hatırladığım kadarıyla bir şeyler ekleyebiliyorum.

Ama sizin bildiğiniz; kurallar ve yasaklar değil de dini tanımlayan ayetler varsa, yazarsanız benzerlik var mı yok mu incelemeye çalışırım.
 
#5
Ademin yaratıldığı mekan olarak, ahiret hayatında yaşanılacağı bahsedilen ve iyi insanların yaptıklarından ötürü hakettiği yer olan cennet değil,yeryüzünde güzel bir mekanı anlatan cennet(doğaca güzel yer) olduğu şeklinde yorumlanıyor..Ademin yeryüzünde yaratıldığını destekleyen ayetlerde var.. " Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi" ayetinde geçen yeryüzü dünyadır..
"O sizi yerden (topraktan) yarattı ve onda ömür geçirenler kıldı."

Hatta insanın evrimle yaratıldığını düşündüren ayetlerde var..

1 " Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.
2.Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. "
(İnsan süresi 1ve 2)


7* O ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.
9* Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfledi ve sizin için işitmeyi, o görmeleri ve gönülleri yaptı
(Secde süresi)

Evrim başlığı altında geçen tartışmalarımızda bu ayetleri yazmıştım..

Anlatmak istediğim ,evrim kuramını direkt reddetmeyen ve hatta yukarıdaki ayetlerle düşündüren tek dinin sümer mitolojisinin yada diğer mitolojilerin kopyası olduğunu düsünmek bana biraz uzak geliyor..

Ama tanrının ilahi mesajı insanlık tarihinin ilk dakikalarından itibaren verilmişse gerçekten,dejenere olmuş biçimde de olsa birçok mitolojinin( inanışların) birbirine benzemesinide normal karşılayabiliriz..
 
#6
Bu durumda, Kuran demeli ki putperestler için, onlar da hristiyanlar gibi çarpıttı.

Mitoloji dediğin bir inanç bu arada, hala var olan güçlü bir inançtır da.

Bu inancın kopyası (daha doğrusu değiştirilmiş kopyası) olması neden uzak geliyor peki?

Doğaldır tabi de, merak işte...
 
#7
Neticede bahsettiğimiz şey bir inanç sistemi...

İnsandan daha üstün olan bir şeylerin var olduğunu tarih boyunca bildi insanlar.

Belki Afrikadaki bir kabilede öyle bir inanç vardır ki,İslamiyet ile ya da herhangi bir dinle hemen hemen aynıdır.

Ucu nereye çekilse oraya gidebilecek bir kavram.Birazcık zihinsel yeti ile,her şey arasında bir bağlantı kurulabilir.

Ama olay pratiğe,yani ibadete geldiği zaman nasıl davranıcaz?

Öyle ya..Forumlarda yazı yazmak için yaratılmadık.

Bu yüzden yazılı bir kaynağa ve hiç değiştirilmemiş kurallara gereksinmemiz olacak.Bunu da bünyesinde taşıyan tek din İslamiyettir.

Herkese her inanca saygı duyarım..
 
#8
OdenMuzik demiş ki:
İlk olarak putperestliği anlamak gerekiyor. Kısaca şöyle ki, heykele tapmazlar, sembolize ettikleri insani ve ,insan üstü kavramları şekillendirip heykel yaparlar.
Çok tanrılı bir din olduğundan ve bu tanrılar sadece insanlara ait olan duygu ve ilişkilerin ilahi bir yansıması olduğundan (ütopyalar ve distopyalar) her tanrı, tanrıça, oğulları, iblisleri bir şeyi sembolize eder. Güç, sorumsuzluk, sorumluluk, aile önemi, kötülük, iyilik, hayat verme, hayat alma, vs..vs..

Yunanlarda baş tanrı güç ve otorite, zeka sembolü iken, Vikinglerde güç, sorumsuzluk sembolü. Fakat her çok tanrılı toplumun ortak hikayeleri var. Güneşin oğlu gibi, Güneş tanrısı gibi, Güneş'in arabalarının atları gibi.

İsa sembolü de bunların imgeden çok gerçekmişçesine yansıtılmasından ibaret diyor bu belgesel. Yani diyor ki kısaca, putperestler putlara tapmıyorken, bu yeni gelen din ile bir sembol, gerçek anlamda putlaştırılıyor ve insanlar buna tapıyor.

günümüzde tek tanrılı ve kitaplı dinlere değil, doğa kökenli çok tanrılı dinlere inanan insanlar bu terimi gururla sahiplenirler. türkçe sözlüklerde karşılığının "putperest" olmasının bu terimi açıklamaya yetmeyeceği aşikardır.

pagan inançları kabul etmiş kişiye denir, dolayısıyla "pagan" kelimesi hem sıfat hem isim olarak kullanılır. yeterli bilgi olmadan yapılan yorumların tersine dinsizlik, ateizm ya da satanizm ile ilgisi yoktur, olmamıştır. yüzyıllardır süren hristiyan propagandalarının tersine, paganların cennet ve cehennem inançları olmadığı gibi, şeytan inançları da yoktur ve inanmadıklarına tapmaları da söz konusu olamaz.

paganların ruhban sınıfı yoktur, örgütlü bir din yapısı da yoktur bunun yerine çeşitli pagan inançlar vardır ve tanrı ve tanrıçaya ulaşmanın yolunun bir değil çeşitli olduğunu düşünürler. doğanın efendisi değil onun bir parçası olduğuna inanır ve tüm ruhani çabalar ile (meditasyon, dua, tapınma, ibadet, büyü, sihir, ritüel vs.) yaşadığımız dünya ve paganizmin temeli olan öte dünya ve tanrıça ile bütünleştiklerini düşünürler.
paganların inancının temeli gaia, kutsal kitapları doğadır.


Putperestler heykele tapmazlar, içinde ki sembolize ettiği insan üstü tanrı diye adlandırdığını heykel yaparlar şimdi soruyorum ;

sen içinde ki sembolize ettiğin gücü heykel yaptıktan sonra artık o heykel senin için değerli olmuyor mu? o heykele gözün gibi bakmıyor musun ? ve artık sembolize ettiğin o heykel bir nesne olmaktan çıkmıyor mu? ve senin için o bir tanrı olmuyor mu ? olmuyor dersen bende sana hade len derim :) bukadar saçma bir şey olurmu ya :)
içinde ki inancı tanrıya dönüştürüp heykel yap sonra ona tapmıyorum de :)
 
#9
OdenMuzik demiş ki:
İslamiyet'te;

1) Camilerin imamesindeki Ay. Hilal şeklindeki. Özellikle Mısırdaki kutsal yapıtların ucunda örneği görülebilir. Hilal sembolizminin genel geçer konularına netten ulaşılabilir.

Bu yazı bana aittir;

Putperestiz diye heykellerimizi kırdılar. Oysa biz o heykelleri onlar için yapmıştık, sanat için.

İnsanın heykeli kırıldığında yok oluyor mu insan? Ya da doğanın iconuyla beraber yıkıldı mı doğa? Hayalkırıklığını saymazsak, hayır.

Baphometh'in putunu yıktıklarında ağaçalrın arasından sakalını ovuşturarak gülümsüyordu sadece, "sizi şimdi yoketmiyorsam acıdığımdandır" diyerek.

Ah Gaia, affetmedik onları.

Ey Demeter, senin heykelinle alay ettiklerinde verdin onlara çürümüş meyveler ve yaralı bebekler. Anlamadılar. Heykelinle beraber seni yok edeceklerini sandılar, hala senin buğdayınla doyuyorlar.

Yazık ki her şeyi bilen bir ilahın sözcüleri hiç bir şey bilmiyorlar.

Iconlarımızın gerçekliğinden habersiz, gerçek dışılık içinde kaybolmuşlar. Ah Gaia senin nimetlerin ve senin verdiklerinle senden üstün varlık arıyorlar.

Kendilerini yok ediyorlar da, biz senin için savaştık, bizi de yok ediyorlar. Bizi korumayın ey göksel tanrı ve tanrıçalar, siz baki olansınız ve bizim kanımız cüret etti size sataçmaya. Huzurunda yok oluyoruz bağlılığımızla. İster izin ver silelim bozuk kanlıları topraklarından, ister kendi ellerinle cezalandır bizi. Ne de olsa ölümümüzle doğacak yeni canlar senin toprağından.

Bize "put"perest diyorlar da, kendileri yeni yetme el yazması -ki her sayfası cadıların hüneri ve doğanın ürünü olan armağandır- bir deftere tapınmaktalar.

Öyle ki cahillikleri, o defter yakılınca kendi ilahları yok olacak sanıyorlar ve öylesine, ölesiye koruyorlar.

Tanrıım, bu yeni yetmeler binlerce yıllık varlığımızın gücünü sarstıklarını düşündüler ne yazık.

Ah Tanrıça, ne iblisler doğurdun Baphomet'e kardeş, biz hakettik değil mi cahilliği ve kıskançlığı da? Leviathan'ı verdin hepsinin kalbine.

Buğra.
Oden biz içimizde ki ALLAH sevgisini bir hilal şekline getirmiyoruz o sadece bir işaret bir simge içinde ALLAH sevgisini barındırmıyoruz arada ki farkı anladığını düşünüyorum

Kur'anı Kerim'i elbette koruyacağız ALLAH ın kelamı onlar ne yani sen heykelini koruyosun da ben kitabımı koruyuncamı anlamsız oluyor ?
 
#10
Nisa, yine de sevindirecek akdar şey biliyorsun paganlar hakkında :)

Pagan'lığın Türkçe karşılığı putperestten çok iconperest olabilir. İcon'u nasıl türkçeye çevirirler bilemem.

Paganların Satanizmle alakası vardır ama şöyle ki, satanist diye adlandırılan ilk grup, bir pagan tarikatıdır. Bu adlandırmanın sebebi, Hristiyanlığa karşı savunma halinden çok, icon olarak halkın iblis diye tanımladığı bir "oğulu" alıp saldırı durumunda olmalarıdır. İntikamcı olmaları. Evet gerçekten de şeytanla işleri yoktur zira öyle bir şey yoktur onlara göre.

Tanrıyı sembolize edecek resim ve heykel yapımı sadece imgesel sanattan ibarettir. Ben şu an nasıl kendi ürettiğim müziğe saygı duyuyorsam, benimsiyorsam öyle. Antik Yunan'da ve Kuzey Avrupa'da mimari amaçlı yapılan sanat eserleridir heykeller. Zamanla kırılır, insanlar da kırar vs..

Hristiyanlık gibi İsa resminin, heykelinin ya da hacın karşısında ibadet etmek dua etmek anlayışı pek yoktur. Heykellerin amacı görsel betimlemedir. Baphomet heykeli doğanın içindeki "eril" ve "dişil" kavramların birlikteliğini gözler önüne sermek için vardır. Aynı zamanda ana tanrı ve tanrıça hariç tüm oğullarının insanlık var oldukça olacağına inanırlar. Çünkü zaten sahip oldukları kutsal sıfatlara insana özgülerden alıntıdır.

Ama heykel konusuna dönersek, hayır, heykel tanrı olmuyor bir putperest için. Çünkü genellikle bunu yapanlar, sanatçı takımı(heykeltraş işte ya da ressam) yaptıktan sonra kendi evinde tutmuyor ki, sergiliyor, satıyor vs... Ama evet evimde bulunan maddesel nesnelere karşı bir fetiş yaratımı vardır tabi ki, fakat bu taptıklarına giden yol için hatırlatmadır sadece. Şans tanrısı inancı olan bir putperest ilintili bazı nesnelere şans anlamı yükleyebilir. Bu motivasyon amaçlıdır. Öyle ki o nesne kaybolduğunda ya da yok olduğunda yenisini bulur yapar :)

Ama tanrıyı sembolize edecek şekilde yapılan heykele kalkıp da tapmak, yani bir taşa tapınmak, o tanrının gücünü ve sıfatlarını yok saymaktır. Saygısızlıktır. Putperestlikte de tanrı çok olduğundan, ancak bazı tanrılara saygısızlık yapılır ki o da başka tanrılara ibadet adına(Zeusa tapıp Hadese yüz vermemek gibi :) ), o bile bu şekilde yapılmaz.

Bu arada hilalde Allah sevgisi bulundurmama konusunda tabi ki haklısın bir şey demedim. Öteki konuya da girmiyorum hiç, çünkü o konu sadece farklılıkların getireceği sonuçsuz tartışma :)
 
#11
OdenMuzik demiş ki:
İslamiyetteki benzerliğe örnek olarak aklıma bir şey daha geldi. Bu Kuran'dan;

8 ) Tanrının sıfatları. İslamiyet, Tanrısına 99 tane ad takmıştır. Her ad da başka bir sıfatı işaret eder. Putperestlikte bu sıfatlar çok daha fazla sıfatla beraber başka tanrılara verilmiştir. İslamiyette adlandırılan tanrı, sınama anlayışı ve öldükten sonra ödüllendirme anlayışının dışında tamamen putperest iconlarındaki tanrıların bir kısmının birleşmesinden ibaret denilebilir. İslamiyet Tanrısını sıfatlandırırken, Zeus, Hera, Poseiodon, Hades vs.. gibi isimlerin sıfatlarını bir araya toplamış gibidir. (En meşhuru Yunan tanrıları olduğundan örneğim oradandır)
Allah'ın 99 ismi vardır her bir isim onun sıfatları yada özellikleri diyelim ama ALLAH bir tanedir. Senin saydığın tanrılar farklı farklı tanrılardır zeus başka hera başka bir tanrıdır, yani bir tanrıya verilmiş çoklu isim değildir. Çift isimli olan insanlar var mesela ama her iki isim bir kişiye aittir deyip farkı anlamış oluruz.
 
#12
OdenMuzik demiş ki:
Nisa, yine de sevindirecek kadar şey biliyorsun paganlar hakkında :)

Pagan'lığın Türkçe karşılığı putperestten çok iconperest olabilir. İcon'u nasıl türkçeye çevirirler bilemem.

Paganların Satanizmle alakası vardır ama şöyle ki, satanist diye adlandırılan ilk grup, bir pagan tarikatıdır. Bu adlandırmanın sebebi, Hristiyanlığa karşı savunma halinden çok, icon olarak halkın iblis diye tanımladığı bir "oğulu" alıp saldırı durumunda olmalarıdır. İntikamcı olmaları. Evet gerçekten de şeytanla işleri yoktur zira öyle bir şey yoktur onlara göre.

Tanrıyı sembolize edecek resim ve heykel yapımı sadece imgesel sanattan ibarettir. Ben şu an nasıl kendi ürettiğim müziğe saygı duyuyorsam, benimsiyorsam öyle. Antik Yunan'da ve Kuzey Avrupa'da mimari amaçlı yapılan sanat eserleridir heykeller. Zamanla kırılır, insanlar da kırar vs..

Hristiyanlık gibi İsa resminin, heykelinin ya da hacın karşısında ibadet etmek dua etmek anlayışı pek yoktur. Heykellerin amacı görsel betimlemedir. Baphomet heykeli doğanın içindeki "eril" ve "dişil" kavramların birlikteliğini gözler önüne sermek için vardır. Aynı zamanda ana tanrı ve tanrıça hariç tüm oğullarının insanlık var oldukça olacağına inanırlar. Çünkü zaten sahip oldukları kutsal sıfatlara insana özgülerden alıntıdır.

Ama heykel konusuna dönersek, hayır, heykel tanrı olmuyor bir putperest için. Çünkü genellikle bunu yapanlar, sanatçı takımı(heykeltraş işte ya da ressam) yaptıktan sonra kendi evinde tutmuyor ki, sergiliyor, satıyor vs... Ama evet evimde bulunan maddesel nesnelere karşı bir fetiş yaratımı vardır tabi ki, fakat bu taptıklarına giden yol için hatırlatmadır sadece. Şans tanrısı inancı olan bir putperest ilintili bazı nesnelere şans anlamı yükleyebilir. Bu motivasyon amaçlıdır. Öyle ki o nesne kaybolduğunda ya da yok olduğunda yenisini bulur yapar :)

Ama tanrıyı sembolize edecek şekilde yapılan heykele kalkıp da tapmak, yani bir taşa tapınmak, o tanrının gücünü ve sıfatlarını yok saymaktır. Saygısızlıktır. Putperestlikte de tanrı çok olduğundan, ancak bazı tanrılara saygısızlık yapılır ki o da başka tanrılara ibadet adına(Zeusa tapıp Hadese yüz vermemek gibi :) ), o bile bu şekilde yapılmaz.

Bu arada hilalde Allah sevgisi bulundurmama konusunda tabi ki haklısın bir şey demedim. Öteki konuya da girmiyorum hiç, çünkü o konu sadece farklılıkların getireceği sonuçsuz tartışma :)


Yıllarca kafayı yedim inançları araştırırken olsun o kadar :D ayrıca afrikada ki kabile dinleriyle ara ara benzerlikler de hissediliyor

Peki iconperest yada putperest ne farkeder ben nasıl dinci, dindar ayrımını bilmeyenlere kızmıyorsam paganlar da hiç bana kızmasın kelimeleri yanlış kullanabilirim çünkü ben pagan değilim hoş görün lütfen :wink:

Satanizm dedin 8O yoksa o bildiğimiz vahşilik bir pagan tarikatının eserimi 8O bir pagan şeytan'a inanmaz tabii kendisi şeytan :)

Ben bu heykele takmış durumdayım, tamam paganlar ona tapmıyorlar (bence öyle sanıyorlar neyse) neden bir heykele dokunulduğunda a... s...r o zaman nefret duyuyorlar ,nasıl olsa yenisi yapılır değil mi ?

Şans tanrıçası dedin burda koptum şansa inanmam asla o şans anlamı yüklediğin şans tanrıçasının sana bir faydası olacak diye düşünmeniz benim buna aklım ermez kızmayın gülmek istiyorum :)dipnot: bilmiyorum paganlığı lütfen dalga geçtiğimi alay ettiğimi sanmayın
 
#13
Ayrıca Paganlıkta ruhban sınıfı vardır.

İnisiyasyon süresi boyunca geleneğin (tarikatın) üyeleri,

Öğrenci, Rahip, Öğretmen, Baş Rahip, Kahin, Cadı, Büyücü, Druid(otacı) (böyle bir tarikat da vardır) gibi sınıflara dahil olurlar. Tabi bunun bilinen hristiyanlık ruhban takımıyla işleyiş olarak alakası o kadar da yoktur.

Kabilelerin inançları neredeyse hep şamanlık olmuştur. Şamanizm bir Pagan koludur. Güzel bir inanç olabilmenin yanında, tehlikelidir. Zira şamanlar din kuralları yerine kabile kurallarına göre hareket eder ve şamanın büyü yaptığını kabul edersek, yapacağı büyüler iyilik ve kötülük adına değil, kabile kurallarına göre olacaktır. Filmlerde ve hikayelerdeki imgelere dikkat ederseniz, tüm şamanlar gençtir. Çünkü yaptıklarının cezası ömürlerinin kısalması olarak geri dönüş diye nitelendirilebilir. Tabi bu o inancın hikayeleri.

Ayrıca putperest iconperest ayrımı filan, kızılmamalı tabi ki, bir önemi yok zira :)

Satanizmde vahşilik var evet ama senin bildiğin vahşilik değil neyse ki. Satanizm 3.yy da başgösteren bir hadise. Orta Çağ sonuna kadar sürdü diybiliriz. Fakat 20. yy'da çıkan Lavey denilen adamın yarattığı şeyle ilgisi yok. O adamda kendini iconperest olarak adlandırır fakar tek icon, İlahi dinelrde adı geçen şeytandır. Doğa iblisleriyle alakası yoktur. Baphomet denilen çoban keçisini resmeden kitabında fakat onun karakteri hakkında bilgi sahibi değildir. Ama onun bile şu anki sokaklarda olan ve 99 yılında aşka gelen satanizmle alakası yok. İnsanlar sapkınlığa müsait :)

Gerçek satanistlerin (kendilerini böyle adlandırmıyorlar tabi ki bu klisenin adlandırması) yaptıkları en büyük vahşilik, klisenin cadı yakımları sırasında karar veren yargıçlarını, cellatlarını ve savcılarını, derilerini yüzüm yaşamaya/ölmeye terketmeleri, yavaş yavaş ve canlı olarak yakmaları gibi hadiselerdir. Onun dışındaki sadece savaştır, bildiğin kılıçlı savaşlar. Ülke savaşından farksız. İnsanlığa karşı dğeil, Hristiyanlığa karşı da denmese de Kliseye karşı.

Fakat pagan inançlarında herkesin cezasını bu dünyada bulacak olması inancı var olsa da, o tarikat kötülük yapmış gibi gözükse de, bariz, diğer katiller gibi ceza bulmamışlardır -diye anlatılır.

Heykele dokunulduğunda nefret duymaları, o heykellerin insanlar onlara tapıyor diye yıkılmasıdır. Yani hakaret :) Ben şahsen bir taşa tapındığımı iddia etseler, bu "salaklık" hakaretinin altında kalmazdım..

Şansa inanmayabilirsin, şans tanrısı ve tanrıçası da her inançta yoktur zaten. Örnek olarak sundum onu. Güç de diyebilirsin. Öyle ki Poseidona olan saygısını mızrağını 3 başlı olarak modifiye eden askerin motivasyonudur bu. Şans olmasın başka bir şey olsun adı.

Ayrıca Şans tanrı/tanrıçasına inananlar da o bana yardım edecek diye düşünmez. Bu daha çok İslamiyette var sanırım, Allah'ın yardım etmesi durumu. Şans tanrıçası sadece bir imgedir. Şansım bol olsun demek yerine araya bu ilahi kelimeyi koyarlar.

O dönemlerin sanatın zirve yapmış olduğu dönemler olduğunu düşünürsek, insanların sanat ve felsefe ruhunun ne akdar gelişmiş olduğunu anlayabiliriz. Bu durumda konuşmalardaki bu tarz imgeler bir alışkanlıktır. Şansa inanmak bir putperestlik gereği de değildir tabi ki, o örnekti sadece anlatabildim umarım :)

Alay ettiğini düşünmüyorum, hoş etsen de, Zeus'un ya da Odin'in ya da Kronusun kemiklerinin sızlayacağını düşünmüyorum :D
 
#14
OdenMüzik'in yazdığı yazılar gerçekten ilginç. Her ne kadar bu Müslüman olsam da, bu tür şeyler hakkında bilgi sahibi olmak hep ilgimi çekmiştir.

O yüzden OdenMüzik'e bir sorum var:

Baphomet tam olarak nedir? Neyi simgeler? Lucifer'la aynı şeyi mi sembolize eder, yoksa farklı mıdır?
 
#15
Baphomet, doğa iblisidir. Gaia'nın başka nesil çocuklarından.

4. boyuttan olarak geçer. İblis denmesinin sebebi, sapkın putperest geleneklerin, batıl inançlıların diyelim, ki daha çok Güney kıtalardır, doğal felaketleri, ürün kayıplarını, bitkiden zehirlenen hayvanlar tarafından öldürülen insanları buraya bağlarlar.

Baphomet denilen, keçi başlı, keçi bacaklı, göğüslü, cinsiyetsiz, daha doğrusu hem erkek hem dişi olarak doğanın bütünlüğünü işaret eden, nötr, iyi ve kötü ayrımı yapmadan doğaya hizmet eden, onu kutsayanı ödüllendiren, ona saygısızlık yapanı cezalandıran olarak geçen bir yaratık.

Efsanelerdeki Çobancini tanımına uyar az çok şekil olarak.

Lucifer ile alakası yoktur aslında. Lucifer bazı inanışlarda sıradan bir iblistir, bazılarında tüm iblislerin babası ana şeytandır (kısaca tüm kötülükleri sembolize eder) putperest olmayan inanışlarda şeytanın insan haline bürünmüşünün adıdır. Ama hemen her inanışta salt kötülüktür.

Oysa Baphometh'in putperest inanışlarda kötülük yaptığı hiç durum yoktur. Sadece putperest edebiyatta, doğaya ve putperestlere hürmet etmeyenleri cezalandırmadığı zamanlarda yakarılır kendisine.

İslamiyette ve Hristiyanlıkta putperestlik dininden benzerlikler olması ile ilgili;

Benzerlik var ise, o dini diğerleri gibi önceden gönderilmiş ve bozulmuş oalrak nitelendirmeliydi. Fakat Peygamberlerinin tanımına kadar olan benzerlik, bir dinin tamamen her şeyine karşı çıktığı bir başka inanışa aitse, ortada bir durum vardır. Burada benim tanımım o yeni dinler, gerçeğinden sapkınlık, ya da sapıtmış olanlara alternatif olarak üretilmiş olması olabilir. Bu sadece örnektir. Onun dışındaki otorite sağlama ve oligarşi elde etme durumunu hiç saymıyorum. Putperestlikle ilahi dinler arasındaki en büyük fark, ilahi dinlerde bir kaç kişinin otoritesi vardır, oligarşiktir ve toplumları istediği yöne yeni kurallarla kandırmacalarla sürükleyebilir.
 
#16
Bu arada neyi sembolize edere asıl cevabı vermeyi unutmuşum, insanın içindeki iradeden bağımsız olan içgüdü sembolize ettiklerinden biridir. Çünkü bu içgüdü, insanın katıksız olarak doğal döngüye katılmış hali olacaktır. İyilik ve kötülük iradenin getirdikleri olduğundan onlardan uzak doğanın "malı" olmayı sembolize eder.

Bu da demektir ki çok geniş bir kavrama açılıyor.

Ama tek başına iradesizlik, insanın kutsallığına aykırı olduğundan iradeyi ve ürünlerini sembolize etmek için diğer iconlar da yaratılmıştır.

Kısacası her icon denge amaçlıdır.
 
#17
Peki Baphomet ismi nereden geliyor. İngilizce Wikipedia'da Tapınak Şövalyeleri'nin Muhammed'i yanlış şekilde telaffuz etmelerinden (Mahomet) türediği söyleniyor. Tabii ki bu isim hakkında başka iddialar da var.
 
#18
Ha, bir de, bu durumda, İslamiyet'te Allah insanı salt irade olarak resmettiğinden ve içgüdülerini kısıtlayıp bahsetmediğinden sadece iradeye dayalı sembollerle yüklüdür. Bu durumda İslamiyet dininin istediği insan modeli doğanın uyumundan ve döngüsünden mahrum kalacaktır.

Elbette Kuran'da doğa onu korumak vs.. ile ilgili ayetler var, ama bneim söylediğim olay farklı bir şey.

Doğa'nın döngüsünden mahrum kalmak ve uzak durmak da, Baphomet tarafından cezalandırılmak oalrak nitelenir putperestlikte. Hatta işin içine cezalandırıcı olarak ilk el olan Gaia da girebilir. Nasıl bir suç olduğuna bağlı, korkar insan yahu, koskoca Gaia :)
 
#20
Zakath demiş ki:
Peki Baphomet ismi nereden geliyor. İngilizce Wikipedia'da Tapınak Şövalyeleri'nin Muhammed'i yanlış şekilde telaffuz etmelerinden (Mahomet) türediği söyleniyor. Tabii ki bu isim hakkında başka iddialar da var.
Türkçe vikipediada diyor ki;

Baphomet sözcüğünün kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak dönemler içerisinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.

* Muhammed'in isminin Latince karşılığından (Mahomet) türetilmiş bir kelime olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia muhtemelen Tapınak Şövalyeleri'nin düşmanları tarafından tapınakçılara karşı provokasyon amacı ile ortaya atılmıştır çünkü Haçlı Seferleri döneminde Hristiyan dünyası İslam hakkında çok az şey biliyordu ve müslümanların Muhammed'i bir tanrı olarak kabul ettiklerini zannediyorlardı.

* Yunancada hikmet anlamına gelen Sophia sözcüğünün Atbash şifrelemesi olduğu iddiaa edilmiştir. Bu şifreleme İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir tekniktir. Baphomet kelimesi İbrani alfabesinde yazılıp üzerinde Atbash uygulandığında Sophia kelimesi türemektedir. Dr Hugh J. Schonfield - The Essene Odyssey

* Yunanca'da ki Baphe (vaftiz) ve Metis (ustalık) kelimelerinin birleşimi olduğu iddiaa edilmiştir.

* İdris Şah'a göre Baphomet kelimesi Ebu Fihamet (Anlayışın Babası) kelimesinden türetilmiştir.

* Levi'ye göre bir dizi Latince kısaltmadır. Temp. ohp. Ab - Templi omnium hominum pacis abhas (İnsanlar arasındaki barışın babası)
Muhammedden türemesi ortaya adılan bir iddia olarak bahsediliyor ve bu Hristiyan klisesinin uydurması. Bu kavram onlardan çok önce vardı.

İbrani alfabesindeki atbash şifrelemesi güzel bir iddia, zira İbranice dönemin önemli dillerinden. Ve hikmet sıfatı Baphomet'ten çok uzak değil. Hatta sahip olduğu bir imge.

Yunancadaki kavram biraz saçma çünkü Baphomet tam olarak yunanca değil. Kökeni de Yunan miti değil.

İdris Şah'ın iddiası bir yerde doğru olabilir, anlayışlıdır, af dileyeni affeder. Af dilemeyene aman vermez olarak nitelendirilir ama. Af dilemek de sözle olacak bir af değildir. Yani anlayış biraz göreceli :)

Son iddia Eliphas Lévi'nin iddiası, insanlar arasındaki barışın babası en mantıklı iddiadır. Eliphas, bu konuda derin bir araştırmacıdır ve asıl kaynaklara ulaşması mümkün bir isimdir. Aynı zamanda, Baphomet irade dışını sembolize ettiğinde, barışın düşmanı olan iradi istekleri reddettiğinden Barış getirir evet. Sadece doğal döngüye hizmet barıştır ve savaşacak nedenleri ortadan kaldırır. TAbi bu açıklaması çok uzun sürecek bir imge yine.

Yine de Baphomet ismi, o ismi yaratanların sakladığı kitaplardadır ancak. Ve her tanrı adı gibi imgelerle yaratılmıştır. Sahip olduğu sıfatları anlatacak her türlü kısaltma, şifreleme uygulanmıştır.

Bunun örneği, imgeleri çok daha açık olan yunan mitolojisindeki tanrılarda vardır. Her tanrının adı, kolaylıkla kökensel oalrak açıklanır ve tanrının özelliklerini işaret eder.

Baphomet'in adının açıklamalı yazıldığı dil de belgeler de kimbilir kim tarafından saklanmaktadır :)
 

Üst