İslam ülkeleri yada sıcak ülkeler neden gelişmiyor?

'Forum Meydanı' forumunda stanger34 tarafından 21 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Sizinde bildiğiniz gibi gerek teknoloji gerek maddi olarak başka dinlere mesup olan ülkeler gelişmekte. Mesela bi kaç gelişmiş ülke sayarsak; Rusya (orthodoks hristiyan), İngiltere(hristiyan), japonya (çok tanrılı din) gibi.
  Yada hiç düşünüdünüz mü iklimi sıcak olan yerlerle soğuk olan yerlerde bariz gelişim farkı var. Bir arkadaşım derdi nerde müslüman orda fakir.
  Bu konu hakkında görüşlerinizi almak istiyorum.
   
 2. İklimden değil yobazlıkla ilgili. Rönesans öncesi Avrupa,İslam uygarlığından çok gerideydi. Sonrası ise malum. Batı medeniyeti nerde, afganistan,arabistan ve en büyük sorunu! türban olan Türkiye nerde!
   
 3. İslamiyet, faydalı her yeniliği emreden bir dindir. Bundan dolayı, ilim adamlarına çok önem verilmiş, ilmi, fenni ve teknik tecrübeler yapılmış, müslümanlar, tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan, güzel ahlak ve sosyal bilgilerde, en mükemmel dereceye vasıl olmuşlar, bugün de tazim ile yâd edilen kıymetli âlimler, hakimler, mütehassıslar, üstadlar yetiştirmişler, dünyanın hocası, medeniyetin rehberleri olmuşlardır.

  O zaman, yarı vahşi olan Avrupalı, fen bilgilerini İslam üniversitelerinde öğrenmiş, hatta Papa Sylvester gibi, Hıristiyan din adamları da Endülüs üniversitelerinde okumuştur. Bugün, hâlâ Avrupa da kimyaya, Chemie ve cebire, [Arabi El-cebir kelimesinden] Al-gebra ismi verilmektedir. Çünkü bu ilimler, önce müslümanlar tarafından dünyaya öğretilmiştir.

  Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi dümdüz ve etrafı duvarla çevrili zannederken, müslümanlar, ilk olarak, dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü buldular. Musul civarında, Sincar sahrasında, meridyenin uzunluğunu ölçtüler ve bugünkü rakamları elde ettiler.

  Bugün insaflı Hıristiyanların kabul ettiği gibi, hakiki Rönesans, İtalya da değil, Abbasiler zamanında, Arabistan da başlamıştır ki, Avrupa daki Rönesans tan çok çok öncedir.

  Müslümanların son zamanlarda, ilim sahasında en büyük rehberi, Osmanlılar idi. Bütün Hıristiyan âlemi bu İslam devletinin, dünyadaki terakkilere ve keşiflere kayıtsız kalması için siyasi ve askeri hücuma geçtiler. Bir taraftan, haçlı saldırıları, bir taraftan da, bunların ihdas ettikleri, bid'at sahibi müslümanların yıkıcı ve bölücü çabaları, Osmanlıların fen ve teknikte rehberlik yapmalarına mani oldu. Türkler, dışardan ve içerden yapılan saldırılardan dolayı, çok zarara uğradılar. Tesirleri fazla olan yeni silahlar yapamadılar. Ülkelerinin büyük kaynaklarından layığı ile faydalanamadılar. Kendi vatanlarında sanayii ve ticareti yabancılara kaptırdılar. Fakir düştüler.

  Dinimiz, İslam ahlakında ve ibadetlerde en ufak bir değişiklik yapmayı şiddetle men etmiştir. Dünya işlerinde, fen bilgilerinde ise, her değişikliği yapmayı, bütün yeni keşifleri öğrenmemizi ve yapmamızı emretmiştir. Osmanlı Devletini ele geçiren sözde aydınlar, dinimizin bu emrinin tam tersini yaptılar. Masonlara aldanarak din bilgilerini değiştirmeye, dinin esaslarını yıkmaya çalıştılar. Avrupa nın fende ilerlemesine, yeni keşiflere gözlerini kapadılar. Hatta fen bilgilerine, modern tekniğe uymak isteyen büyük Türk sultanlarını şehid ettiler. Masonların elinde maşa olarak, ilerlemeyi, teknikte değil de, dinde reform yapmakta, bölücülükte aradılar.

  İngilizler, asırlardır İslam ülkelerini kana boyamakla kalmamış, İskoç masonları, binlerce müslümanı ve din adamlarını aldatarak, mason yapmış, (insanlığa yardım, kardeşlik) gibi laflarla.İslamiyet i büsbütün yok etmek için, bu masonları maşa olarak kullanmışlardır. Böylece, Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa ve Mithat Paşa, Talat Paşa gibi masonlar, İslam devletlerini yıkmakta kullanılan paşa unvanlı maşalardır. Efgani ve Abduh gibi masonlar ve yetiştirdikleri çömezler de, İslam bilgilerini bozmaya, içten yıkmaya alet olmuşlardır.

  1846 da sadrazam olan mason Reşit Paşa, iş başına gelir gelmez, hariciye nazırı iken, Lord Rading ile el ele verip, hazırlamış olduğu ve ilan ettiği Tanzimat kanununa istinat ederek, mason locaları açtı. Çeşitli hıyanet ocakları çalışmaya başladı. Gençler, din cahili olarak yetiştirildi. Londra dan alınan planlarla, bir yandan idari, zirai, askeri değişiklikler yaptılar. Bunlarla gözleri boyadılar. Öte yandan da, İslam ahlakını, ecdat sevgisini, milli birliği parçalamaya başladılar. Yetiştirdikleri kimseleri işbaşına getirdiler. Bu yıllarda Avrupa da, yeni buluşlar, ilerlemeler oluyor; büyük fabrikalar, teknik üniversiteler, modern harp vasıtaları kuruluyordu. Osmanlılarda bunların hiçbiri yapılmadı. Hatta, Fatih devrinden beri medreselerde okutulmakta olan fen, hesap, hendese, astronomi derslerini büsbütün kaldırdılar. Din adamlarına fen bilgisi gerekmez diyerek, bilgili âlimlerin yetişmelerine mani oldular. Sonradan gelen İslam düşmanları da, din adamları fen bilmez, din adamları cahildir, gericidir diyerek müslüman yavrularını İslamiyet ten uzaklaştırmaya çalıştılar. İslamiyet e ve müslümanlara zararlı olan, İslamiyet in öğrenilmesine mani olan şeylere uygarlık, ilericilik dediler. Çıkardıkları her kanun müslümanların, devletin aleyhine idi. Vatanın asıl sahibi olan müslüman Türkler, ikinci sınıf vatandaş haline getirildi.

  Din ve dil birliği
  Hıristiyanlık dininde, akla uygun bir esas kalmamış, hurafeler, karmakarışık bir merasim halini almıştır. Bundan başka, aynı dinde, hatta aynı mezhepte bulunan hıristiyanlar, başka başka hükümetlerin idaresinde yaşamaktadır. Avrupa hükümetleri, bunun için, başka bir bağ aramışlardır.
  Böylece, Avrupa da, din birliği ölmüş, milliyet hissi doğmuştur.

  Bir milletin dinine, imanına vurulacak en büyük darbe de, bu yoldan geliyor. Nitekim, Sicilya ve İspanya müslümanları böylece Hıristiyan yapılmıştır. Ruslar da, yıllarca Türkistan daki müslümanların din ve imanlarını yok etmek için, bu keskin silahla saldırmışlardır. Zindanları, elektrik fırınları, Sibirya sürgünleri ve toptan imha faciaları, bu keskin silah kadar tesir edememiştir.

  Dünya devletleri arasında İngilizce ortak bir dil halini almaktadır. Bugün ilim ve fen sahibi bir kimsenin, bir veya birkaç yabancı dil öğrenmesi zaruret halini almıştır. Bir hadis-i şerifte, (Bir kavmin dilini öğrenen, onların zararlarından korunmuş olur) buyuruluyor. Bunun içindir ki, gençlerin, Avrupa dillerini de öğrenmeleri faydalı olur.Avrupalıların asırlardan beri bize yabancı gözü ile bakmaları, milliyet hissinden ziyade, İslam dinini bilmemelerinden ileri gelmektedir.

  Din cahilleri
  Din cahilleri, tâ ilk asırdan beri, İslamiyet i yok etmek için çalışıyorlar. Şimdi de, çeşitli adlarla, çeşitli planlarla saldırıyorlar. Bu saldırıların öncülüğünü İngilizler yaptı. Bütün kaynaklarını, hazinelerini, silahlı kuvvetlerini, donanmasını, tekniğini, politikacılarını ve yazarlarını bu işte kullandı. Böylece, dünyanın en büyük iki İslam devleti olan Hindistan daki Gürganiyye ve üç kıta üzerine yayılmış bulunan Osmanlı İslam devletlerini yıktı.

  Her yerde İslam ın değerli kitaplarını yok etti. İslam bilgilerini birçok yerlerden sildi, süpürdü. İkinci Cihan Harbinde, komünistler yok olmak üzere iken, bunların kuvvetlenmelerine, yayılmalarına sebep oldu. İngiliz Başbakanı James Balfour, 1917 de, müslümanların mukaddes yerleri olan Filistin de Yahudi devletinin kurulması için çalışan Siyonizm teşkilatını kurdu. İngiliz hükümeti, bu işi senelerce destekleyip, 1947 de İsrail devletinin kurulmasını sağladı. Yine İngiliz hükümeti, 1932 de, Arabistan Yarımadasını Osmanlılardan alıp, Süudlara teslim ederek, İslamiyet e en büyük darbeyi vurdu.

  İşte İngiliz siyaseti
  1944 de Japonya da vefat eden Abdürreşid İbrahim efendi, 1910 da İstanbul da basılan Âlem-i İslam kitabının ikinci cildinde, (İngilizlerin İslam düşmanlığı) yazısında diyor ki:

  (Hilafet-i islamiyyenin bir an önce kaldırılması, İngilizlerin birinci düşüncesidir. Kırım muharebesine sebep olmaları ve burada Türklere yardım etmeleri, hilafeti yıkmak için bir hile idi. Paris muahedesi, bu hileyi ortaya koymaktadır. Her zaman Türklerin başına gelen felaketlerde İngiliz parmağı vardır. İngiliz siyasetinin temeli, İslamiyet i yok etmektir. Bu siyasetin sebebi, İslamiyet ten korkup müslümanları aldatmak için, satılmış vicdansızları kullanırlar. Bunları İslam âlimi, kahraman olarak tanıtırlar. Sözün özü, İslamiyet in en büyük düşmanı İngilizlerdir.

  Sömürgeler bakanlığı kurdular
  Osmanlıların her sahada ilerlemelerine ve bu kadar başarılı olmalarına rağmen yıkılmalarının sebebini, yirminci asrın tanınmış psikologlarından Amerikalı Terman şöyle anlatıyor:
  Osmanlı orduları Avrupa da ilerliyor, Viyana elden gidiyordu. Viyana gidince, bütün Avrupa nın Müslümanların eline geçmesi çok kolay olacaktı. Osmanlılar, Avrupa ya İslam medeniyetini getiriyor; ilim, fen, ahlak nurları, Hıristiyanlığın kararttığı, uyuşturduğu yerlere, zindelik, insanlık, huzur, saadet saçıyordu. Asırlarca, diktatörlerin, kapitalistlerin, papazların zulümleri altında inleyen kimseler, İslam ahlakı ile, insan haklarına kavuşuyordu. Avrupa diktatörleri ve öncelikle Hıristiyan kiliseleri, Osmanlı ordularına karşı son gayretlerini harcıyorlardı. Bir gece, İstanbul daki, İngiliz sefiri, Londra ya tarihi mektubunu yolladı. Buldum... Buldum!.. Osmanlı ordularının ilerleme sebebini buldum. Onları durdurmanın yolunu buldum diyerek şöyle yazıyordu:

  (Osmanlılar ele geçirdikleri her yerde din, ırk farkı gözetmeksizin, seçtikleri çocukların zekalarını ölçüyor, ileri zekalıları ayırarak, medreselerde okutup, İslam terbiyesi ile yetiştiriyorlar. Bunlar arasından da seçtiklerine, saraydaki Enderun denilen yüksek okulda, o zamanın en ileri bilgilerini veriyorlar. İşte, Osmanlı siyaset adamları, başkumandanları; böyle seçilen, yetiştirilen keskin zekalı şahsiyetlerdir. Sokullular, Köprülüler böyle yetişmiştir. Osmanlı akınlarını durdurmak, Hıristiyanlığı kurtarmak için biricik çare, Enderun mekteplerini ve medreseleri dağıtmak, onları içerden yıkmaktır.)

  Bu mektuptan sonra, İngiltere de, Sömürgeler Bakanlığı kuruldu. Burada yetiştirilen casuslar ve Hıristiyan misyonerleri ve masonlar, yalan propaganda ve yaldızlı vaatlerle avladıkları cahilleri, Osmanlı devletinin kilit noktalarına yerleştirmeye ve bu kuklaların eli ile; medreselerden fen, ahlak derslerini kaldırmaya, Müslümanları cahil bırakmaya uğraştılar. Nihayet tam başarı sağladılar.İslamiyet in dünyaya neşrettiği saadet, söndü.
   
 4. Dediklerine katılıyorum. Ancak türban konusunu her yere yansıtmamak lazım. Yanlış anlama. Bizim ülkemizdeki mesele türban değil dini tarikatlardır. Fettullahçılar filandır. Şayet türbanı bu tip tarikatların gazına gelmemiş insanlarda takıyor. Benim annemde türban takıyor. Ama cemaatlere filan karşı. Dini örgütlenmelere karşı. Böyle insanlarda arada kaynamasın lütfen. Onun dışında türban üniversitede takılırmı yada kurumsal alanda takmak sorun yaratırmı gibi soruları zaten türban başlığında tartışıyoruz. Başlığı açan arkadaş daha genel bir soru sormuş.

  Osmanlıdan bu yana bazı yobazlıkları üstümüzden atamadığımız gibi birde osmanlıya dönme çabası içinde olanları görmek üzücü. Laik ülkelerde bu yok ama. Bilim insanlarının çoğu inançsız. En basidi Elbert Einstein. E einstein osmanlıda dunyaya gelseydi Padişahın soyarısı yaparlardı heralde. Bunun etkisi bu ülkedede devam ediyor. Ama bu ülkede sadece dini duygular değil milliyetçilik gibi duygularda hakim. Naziler Einstein'a 100 en ünlü alman içinde almanlar üstün ırktır gibisinden bir genelgeye imza atmasını istiyor. Bunların içinde imza atan Shakspere (yazılışını tam bilmiorum şekspir işte) filanda var. Einstein kabul etmiyor. Ve bütün dünyanın kabul ettiği bir bilim adamı oluyor. Ki o imzayı atsaydı edington gidip onun kuramını kanıtlamakla uğraşmazdı. Çünkü naziler azot bombasıyla onların bir çok gencini öldürdü. Sadece dini yobazlıklar geriletmiyor ırkçılık ve milliyetçilik yüzündende bu ülkede onlarca aydın kovuldu sürüldü. Tabi bu bizim ülkemiz üzerinde bir analizim. Biz islam ülkesi değiliz. Laik bir ülkeyiz. Ama yobazlıklar çeşitli şekillerde bu ülkede de hat safada. Dinciler imansız diye ilan ettikleri, milliyetçilerinde vatan haini die ilan ettikleri bir sürü ön yargı var. Neyse asıl soruya geçelim;

  İslam ülkeleri neden gelişmiyor. Çok basit bir şekilde ilnino açıklamış. Dahada açarsak dini inançların baskın olduğu yerlerde bilimin ilerlemediği gözden kaçmaz. Burda dygusal bir bağımlılık var. Bağımlılıklar hemde duygusal bağımlılıklar mantık kurmayı engeller. Çünkü din gerekli yolu göstermiştir. Bilimse kendi yolunu arar.

  Aslında sorunun cevabı çok basit. Fazla irdelemeninde anlamı yok. Burda tek yapılması gereken gözlem. Başlıkta cevapta var islam ülkeleri.
   
 5. Bizim toplumda çok gereksiz düşünen tabiri caise M.Ö.1000 li yıllarda kalmış ve at gözlükleriyle bakan bir kesim var ki bunlar %90 gibi bir sayıya tekabül ediyor...

  Birçoğumuzun anne ve babası ve en basit örnek müzisyenliği ele alalım...Gitarla uğraşmanın günah olduğunu söyleyenler, gitara gönül vermiş gerçekten severek çalarken dışlananlar ve bunun üstüne birde dinlediğimiz müzikle yargılandığımız bir anne baba dayı hala dede vb bize yakın insanlar sayesinde gün geliyor ve bişeylerden uzaklaştırılıyoruz...Bu kaçınılmaz durum karşısında gerçekten gelişmeyi beklemek,siz içerde gitarla uğraşmak istersen kapa şunu ders çalış gibi sözler duymak.. ne bekliyoruz ki ? Gelişmeyi mi...Geçin abi bu zihniyet bu toplumda gelişme filan olmaz.

  Kendimden örnek vereyim...Bundan bi 10 sene önce elektronik işlerle çok uğraşırdım,elimden her iş gelirdi ve evdeki şofbeninden tut saç kurutma makinesine kumandaya kadar herşeyi onarırdım.Buna rağmen kendi içimden gelen şeyleri yaparken misal bir uzaktan kumandalı araba,hep duyduğum bir laf vardı..."Etrafı pisletiyorsun bırak şunu git ders çalış"...Beni böyle diye diye soğuttular herşeyden...Arkadaşlar,bu şekilde düşünen bir anneler babalar varken,biz bişiler yapmaya çalıştığımızda örnek olacaklarına köstek olurlarken nereye gelişmek...Amerikada avrupada adam oğluyla birlikte eğleniyor oğluyla birlikte gitar çalıyor,birlikte kafa sallıyorlar onlara örnek oluyorlar...Kısacası bu toplumun gelişebilmesi için etrafımıza değil ilk olarak anne babalarımıza bakmalıyız...Dışarıdan gözüken sahte medeniyetin altında yatan cehalet ölmedikçe siz anca ders çalışırsınız ve siz ders çalışırken Avrupa Amerika Rusya gibi medeni devlerde alır başını gider böyle...Zaten onu istiyorlar biz gelişmeyelim cahil kalalım onların sömürgesi olalım...Ben neden yadırganmaktan korktuğum için elime gitarımı alıp annemin babamın yanına gidemiyorum ki neden??? İşte bu durumda söylenecek tek söz var oda büyüklerimize saygıdan...Sağolun anne ve baba size minnetarız şu an ki halimiz için...
   
 6. bu müslüman paranoyası her yere nasıl yayıldı bir türlü çözemedim.kimsenin işi gücü yok da bütün dünya her şeyi bir kenara bırakıp islamı mı yıkmaya çalışacak?

  islam ülkelerinin vaktiyle gelişmiş olmasının en büyük sebebi fetihlerden sağlanan gelirlerdi.ne zaman batılılar müslümanları savaş alanında yenmeye başladılar,o zaman islam ülkeleri fakirleşip güçten düştü.

  diğer bir yan ise ; arap yarımadasının coğrafi konumu.eskiden dünyada bilimin merkezi çin idi ve kağıt,pusula,barut gibi şeyler dünyaya buradan yayılmıştır zaten.ortadoğu da haliyle ticaret yolları üzerinde bulunduğu ve çine avrupadan daha yakın olduğu için normal olarak teknolojiye daha erken sahip oldu.

  ne var ki islam ülkeleri yeni teknolojiler geliştirmekten çok,zaten yapılmış olanı devam ettirmek yolundaydılar(istisnalar daima vardır).bu yüzden müslümanlar yerinde sayarken,atı alan avrupalı üsküdarı çoktan geçti.

  kısaca bir zamanlar islam dünyasının gelişmiş olmasının nedeni ; savaşları kazanıyor olmaları,şanslı bir coğrafyada olmaları ve avrupalıların birbirleriyle uğraşmaktan müslümanlara diş geçiremiyor olmalarıydı.

  yani islam ülkeleri bir zamanlar oldukça şanslıydı.fakat bu şansı iyi değerlendirebildiler mi? hayır.
   
 7. İslam ülkeleri o zamanlar da birleşmemiş birbirine köstek olmuşlardır ,batı milliyet duygusuyla kendi din duygularıyla bir araya gelmiş ve kendi içinde çekişen islam ülkelerini halt etmeyi başarmıştır. İslam ülkeleri birleşebilseydi durum daha farklı olurdu. İslam yobaz bir din değildir yobaz olan onların islam ile ilgisi olmayan kültürleridir. Diğer İlahi dinleri ve çok tanrılı dinleri araştırdığında ne garip şeyler olduğunu görebiliyoruz ama nedense hep taşlar islama gelir bunun sebebi de islamın indiği bölge kültürünün bağnaz oluşundandır. İslamiyetten önce Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi bunun yanında sizin bağnaz demediğiniz batının kadına o dönemlerde neler yaptığının tarihi sürecini ''cinsel taciz'' başlığında uzun uzun yazdım. Bugün yalan söylememek,kimsenin hakkını yememek,hırsızlık yapmamak, kimsenin kutsal değerlerine küfür etmemek,dinde kimseyi zorlamamak,şahsına küfür edilse bile susmak gibi insanı insan gibi olmaya davet eden bir din bağnaz değildir.

  O dönemin insanlarıyla bu dönemin insanlarını karıştırmamak lazım, şu an kültürler artık iç içe olmuş vaziyette nasıl ki batının kültürünü içimizde hissettiğimiz oluyorsa arap kültürüne de doğuda rastlayabiliyoruz. Artık çağ insanların kaynaştığı bilim, ilim, gelişme çağı olmalı o dönemin insanları hem dinini hem topraklarını korumak adına katliamlar yaparak bıraktılar bu dünyayı bize, ama artık bu söylemlere gerek yok . Dini inanış bireysel olmalı ve ben aynı yerde budist ,putperest,hristiyan hepsiyle fikir alışverişinde bulunmalıyım ve bence birbirimize katkımız oluyor olacaktır.
   
 8. kosavian o dönemler farklıydı bütün ülkelerin dinlerin tarihi geçmişini araştır hep bir çekişme halinde geçmiştir , batılı yada islam ülkeleri hiç farketmez kendisini hakim kılma davasıyla yürüdü, toprak ve onun adıyla din kurtarılmaya çalışıldı bu gerçeği inkar edemeyiz. Dünyanın 4te 3üne sahip osmanlı yıkıldı batı galip geldi ama o devirler bitti artık.

  Sokrates'in dediği gibi ; Senden önce gelenleri ibret al ama senden sonra gelenlere ibret olma ...
   
 9. islam, insana tamamiyle emreden sana dünyayı at gözlüğüyle gösterip seni koyun gibi kullanmaya çalışan bir dindir. geçenlerde bu gelişmişlik ile ilgili bir çalışma okudum. islamabadda bir profesör "islam ülkeleri neden cahil ve az gelişmiş?" diye bir şey hazırlamış. islam senin sadece kendi kitabını okumanın sana dünyadaki herşeyi öğreteceği gibi bir düşünce ve hükme sahiptir ama diğer dine meshup özellikle yahudi olanlar her zaman bilim, eğitim üzerine gitmiştir ki bunu çok açık bir şekilde görüyoruz.
  islam ülkelerinde 1000 lerce insana 1 bilim adamı düşerken bu diğer ülkelerde 100 dür. islam ülkelerinde okur yazar sayısı toplamda %5-10 (tam olarak hatırlamıyorum ama bu rakamlar arasındaydı) iken diğer ülkelerde %98 civarı ve bu oranın içindeki çoğu ülkede %100 dür.
  hala islam güzeldir, herzaman en iyisini söyler diyelim biz.
  biz insanız kullanım kitapçığına ihtiyacımız yok.
   
 10. Aynısı hristiyanlık ve musevilikte de var. Ama işte onlar dogmatik düşüncelerden sıyrılabilmiş.
   
 11. İslam medeniyeti ne zaman kendi içerisinde tabulara ve içe kapanmaya yol verip, vahabizm gibi akımlara yol verdi, o zaman islam uygarlığı bitti.
   
 12. sıcak ülkeler niye gelişmiyor?
  at oltayı tut balığı, uzat elini daldan kopar tropikal meyvayı ye!
  kar yok kış yok buz fırtına yok
  niçin zorlasın adam bünyeyi? :)
   
 13. okadar sıcakta çalışılmaz zaten dimi :D mısırlılar çalışmış epey zamanındaa.. ama sistemleştirmemişler yada sistemlerini aktaramamışlar yada geçersiz olmuş onlar..

  islam medeniyeti süperdi zamanında avrupa bok içinde boğuluyordu diyen arkadaşlara hiç birşey demiyorum zaten..
  bin yıl önce medeniyet namında 2 gr birşey katmış milletler "bizde medeniydik medeiniydikk ama ama" diye diye o kattıklarını burunlardan getirmeye çalışıyorlar.. hatta bilirsiniz yaşlı bir amcamız "ondalık sistemi müslümanlar bulmuş hadi ondalık sistemi bulanlardan telif hakkı" alalım diye bir saçma sapan öküzlük ortaya atmıştı..

  doğu medeniyetleri daha taşra daha bi aşiret üzerine.. e sıcak kanlılar malum ondan heralde.. o yüzden amca dayı müessesesi daha gelişmiştir doğuda amaaaa bunun gelişmiş olması iyi bir şey olduğu anlamına gelmez..

  batı demokrasiyi kaç bin yıl önce buldu.. hepsini sistemleştirdi..
  roma bir cumhuriyetti biliyorsunuz.. siyaseti tee o dönemden yapıyorlardı ve siyasetin kirli olduuğunu tee o dönemden söylemişlerdi..

  e o dönem din iman allah kitap flnda yoktuu..

  yani bu ilerlemenin gelişmenin vs dinle imanla bir ilişkisi yok..
  islamiyet öncesi arabistanda kız çocuklarını öldürüyorlardı islamiyet sonrası sosyal olarak öldürdüler.. ben pek bi fark göremiyorum..

  islamiyet öncesi ne kadar gelişmişlerse islamiyet sonrasıda okadar gelişti arap milletleri.. biraz az biraz çok..
  ama bu nedense geçerli olamadı.. bir sonraki nesillere aktarılamadı bu arap sistemi, arap sözde medeniyetii..

  bakın şuanki batı medeniyetinin temeli roma ve antik yunan medeniyetlerinden gelir.. bir miras söz konusu.. bugünkü amerikada ingilterenin mirasıdır bir şekilde..
  ve bunun dinle bir ilişkisi yoktur..

  din üst yapıdır.. medeniyetleri belirleyen ise alt yapıdır.. yani 2 matematik keşfi 2 astronomi keşfi yapman medeniyet beşiğinde sallandın anlamına gelmez..

  küçümsüyorum çünkü küçükler.. hiç birşey sistematikleştirilmemiş.. amca dayı müessesesi işte..
  oo amca gözlüğümü buldun iyi yaptın hacı fln.. e gözlüğü buldularda hepsi kullanmadı ya, gerçi şimdi bi kolormatik gözlük sevdası var ordanmı gelmekte acaba..
  matematikte ilerledilerde tüm arap dünyası matematik dehası olmadı ya..

  sonra avrupaya bok at.. bok içinde yüzüyordu biz medeniydik felan de..
  avrupa avrupa duy sesimizi de..
  sonra batılı adam, kendinden başkasını medeni saymayınca, haksızlar fln de.. ne haksızı, adamlar bence kendilerini medeni saymakta pek haklılar..

  yani bi roma imparatorluğu parçalandı, aradan araplar dondan fırlar gibi fırladı diye kaç yüz yıldır arap medeniyetide arap medeniyeti diye dolanıyorlar sonrada yok efendim biz çok medeniydik biz aslandık kaplandık vs..
  geçin bunları efendim.. bu işler öyle olmaz.. önce ne olduğunu bileceksin ondan sonra bişeyler olursun belki.. arap dünyasına sorarsanız onlar medeni olduklarını iddia ederler şuan.. e ... sen medeni ben medeni onlar medeni kim çağ dışı ozaman demezlermi adama..

  sonra işi en çirkef en adi en şerefsiz boyuta indir : onlar islamiyet düşmanı!
  he yavrum he canım he gülüm.. anlıyorum seni.. din savaşı yaptılar senle senin dinine adam demediler sende küstn kurudun kaldın kıyamam ben sana..

  bıraksanıza haçlı seferleri adına yapılan tüm savaşlar para-çıkar üzerineydi.. olayın din boyutuda sadece tarafları bütünleştiriciydi.. yani halı saha maçında üstünüze verilen yeşil şeyler gibi..
  din oydu yani çok abartmayın ne olabilirki ayıptır sorması?

  din süper bişeyy oleyy.. islamiyet rocks!!.. yapmayın kardeşim..
  sonra işte islamiyet çok modern bi din.. en son din. en son sürüm.. kuantum teoriside orda var vs diyip kendinize masturmasyon, islam dünyasına blowjob yapmayın.. gerek yok bunlara..

  yada yapın lan.. güzel oluyo.. valla bak sözlerimi geri alıyom.. ekmeğin üstüne el basıcam..

  bi umut sarıkaya fırladı içimden hayırdır işallah..
   
 14. gülmekten yarıldım :D nereden geldi aklına bunlar ya :D
  söylediğinin her harfine katılıyorum. eğer dedikleri kadar süper bir şey olsaydı bukadar gösteri malzemesi olmazdı.

  din bir felsefedir. ileride umarım kuran incil vb kitaplar felsefe kitapları arasındaki yerini alır.
   
 15. O Kur an da var bu Kur an da var diyerek emek harcama gereği duymadan biliminde gökten ineceğini sanan gafiller yüzünden din de İslam ülkelerinin gerilemesine neden oldu.

  Bunun yanında ortaçağda Hristiyanlık zincirlerinden kurtulan ve hızla kapitalistleşen ülkelerin emperyalist pençelerinden kaçamayan ülkelerin başında da İslam ülkeleri vardır.
  Avrupa ortaçağda dinin etkisiyle avare dolaşırken, birçok anlamda ileri olan İslam medeniyeti onları sömürseydi ,şimdi günümüzdekinin tersi bir sahneyle karşı karşıya olacaktık..  İslam ülkeleri bugün geri.. ama diğer ülkelerin ekonomik anlamdaki zengilikleride yaptıkları hırsızlıkların ve canını aldıkları ülkelerin sonucu..
  Evet İslam ülkeleri geri ama diğer taraftan baktığımızda ise dünyadaki açlığın ve doğanın mahvoluşunun nedenide İslam ülkeleri değildir..

  Afrikada bir sürü insanın aç olması büyük oranda bu hırsız ülkelerin zenginleşmek gayesiyle sürdürdükleri emperyalist davranışların sonucudur.

  Sonuçta ekonomik olarak kendisini kurtarmış bir ülke yamyamlık yapmaz..Din olgusunu cahilce yaşamaz..Bu zengin ülkelerde din,bir başka cahil ülkeyi sömürmek için önceden enjekte edilen anestezi görevi yapıyor..Çünkü nedeni biliniyor ki din olgusu, gerektiğinde bir afyondur(cahil toplumlarda)
   
 16. Belki sıcaklığın insanları tembelleştirdiği söylenebilir (!)
  ama
  Bunun sırrı sanırım "biat kültürü"nde gizli! razı olmak , kaderciliğin cilvesi sonuçlarını sorgulamamakta , araştırmamakta,ortaya çıkarmamakta yansıtmakta. Ortaçağ döneminde Avrupaya elektrodinamik misali etki ederek Rönesans çağını başlatan islam alemi , bu süreçlerden sonra sessizliğe gömülmeye başladı. Bir taraftanda yaşadığımız dünyada tarihin gösterdiği bir şey var ki , o da dönemsel olarak dalgalar misali uygarlıklar bazı zamanlar yukselırken, bazı dönemler yerini başka bir uygarlıga bırakmakta. yükseliş -düşüş grafiği bugun için tepe noktasında gibi görünen "batı" uygarlığına derinden derinden yerini bırakmaya hazırlanmasını hissetirmekte ve aynı zamanda dönüp "asya"'a göz kırpmaktadır "sıra senin" gibilerinden.
   
 17. Hep siyasal çıkarlar çerçevesinde bakıyorsunuz. Daha farklı yönler araştırmalı bence. Sanki sadece bu ülkelere el atılıyor. İngiltere fransa arasındaki savaşlar dünyadaki en fazla yapılan savaşlardan biridir. Veya Japonya atom bombasıyla yok olurken, Arap hurma ağacının altında güneşleniyordu. Ama şimdi aradaki farka bakın! Dünyadaki en büyük güçlerden biri japonyadır. Bu işe o yönden bakarsak almanyanın ingiltereden rusyadan fransadan çektiğini kimse çekmemiştir. Şu an ise kendisini çok iyi geliştirmiş durumda. Ekonomik güç olarak petrolün olduğu yerler önemlidir. Zamanında niye değerlendirmediler bunları amerika 1600 1700 lerde yamyamlarla boğuşurken araplar niye bu işe el atmadı?


  Gunsroses in dediği gibi olabilir mesela;
  Çoğu şeye sahip olduğunuzu düşünün çaba harcarmısınız?
  Sahip olduğunuz şeyler az olduğunda ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir şeyler yapmak zorundasınızdır yaşamak için ve çabayla birşeyleri geliştirmek o ülkenin kalkınmasına yol hazırlıyor bunlar benim fikirlerim.

  Siyasete dalarsak sizin dediğinizle ne almanya olurdu ne fransa nede amerika
   
 18. görüntüler hoş değil biliyorum

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  fakat bu kadar vahşet dolu,insanlıktan bu kadar çıkmış,bu kadar fanatik kişilerin olduğu yer ne kadar gelişebilir ki?
   
 19. Yanlız sadece dini duygularla suratlar bu üstte ki şekli almıyor. Böyle körü körüne bağıran tipleri üniversitede çok gördüm. Her türden felsefeden ideolojiden, yada dinden böle suratlar gördüm. Fark etmiyo yani ne için yaptığı. ORtak nokta sonuçlar.
   
 20. kosavian acaba o gelişmemiş ülkelerde doğsaydın sen bu kadar gelişebilecek miydin sıradan bir halk olarak ... insanın yaşadığı coğrafyadan etkilenmesi kadar normal bir durum yok artık o insanları kötülemektense o gerici zihniyette yok olup harcanan hayatları konuşmak lazım kimse doğarken mükemmel insan profili ile doğmadı www.kayiki.net insanlar göç ediyorlar ülkelerinden zulümden kaçıyorlar bizde çok matah değiliz ama insan kötüsünü gördükçe iyiyim sanıyor...
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş