Neyzen Tevfik

'Müzik - Genel' forumunda King_Crimson tarafından 5 Mart 2007 tarihinde açılan konu

 1. Bu büyük üstadı "Hiç'in Azab-ı Mukaddes'i" albümüyle tanıdım. Herkesin bu albümü dinlemesini isterim.

  [​IMG]


  24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. Aynı günlerde de, ilk sar'a nöbetini geçirdi.


  Bu arada okulu bırakan Neyzan Tevfik’i babası yatılı olarak “İzmir İdadisi”ne yazdırdı. Ancak sar’a nöbetlerinin yeniden başlaması üzerine okulu tamamen bıraktı. Ney’e duyduğu derin sevgiyle İzmir Mevlevihanesi’ne girdi. Neyzen Tevfik, burada Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Baba, ve Şair Eşref gibi pek çok ünlü isimle ile tanıştı ve onlardan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça dersleri aldı. Şair Eşref, yalnızca dostu ve hocası olarak kalmayarak ona hicvin kapılarını da açtı. İlk şiiri bu günlerde, 13 Mart 1898'de “Muktebes” dergisinde yayımlandı.


  1898 yılında, babası medrese öğrenimi için Neyzen’i İstanbul'a gönderdi ve Fethiye Medresesi'ne yerleştirdi. Ama Neyzen Tevfik, zamanını daha çok Galata ve Yenikapı Mevlevihanelerinde geçirdi. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'la tanıştı ve Mehmet Akif, dönemin seçkin müzisyen ve edebiyatçıları ile tanışmasını sağladı. 1901 yılında, medrese giyimi olan cüppe ve şalvar yerine Akif'in verdiği setre pantolonu giymesi, akşamları medrese dışında kalması ileri-geri konuşmalara yol açınca, Fethiye Medresesi'nden ayrıldı. Önce Fatih'teki Şekerci Hanı'na, sonra da Çukurçeşme'deki Ali Bey Hanı'na yerleşti. Bu arada babasını tanıyan ve daha sonra Şeyhülislam da olan Musa Kazım Efendi onu kendi derslerine kabul etti.

  Onun sayesinde Neyzen Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Şair Şeyh Vasfi gibi edebiyatçılarla tanıştı. Mehmet Akif'le dostluğu süren Neyzen, Mehmet Akif'e ney öğretti; Mehmet Akif de Neyzen'e Arapça, Farsça ve Fransızca öğretti. Dost çevresi içinde artık İbnülemin Mahmut Kemal, Tevfik Fikret, Uşakizade Halit Ziya, Ahmet Rasim, Tanburi Cemil, Hacı Arif Bey, Yunus Nadi de vardı.


  1900 yılında, gramofon ticaretini ilk yapanlardan Gülistan Plâk Mağazası sahibi Hâfız Âşir Bey'le bir plâk doldurma girişimi oldu. Neyzen aşırı içkili olduğu için güçlükle doldurulan plâklar yine de basılıp piyasaya verildi. 1949'da yayımlanan Azâb-ı Mukaddes'e yazdığı önsözde belirttiğine göre, "yüze yakın plâk" doldurmuştur.


  Öte yandan istibdata karşı olan gençlerle Sirkecideki İstasyon Gazinosu ve Güneş Kıraathanesi'nde bir araya gelir; yurt sorunlarına ilişkin ve istibdat karşıtı konuşmalar yaparlardı. Güneş Kıraathanesi'ne gelip gidenlerden Ziya Şakir, bir gün, sözü Eşref'ten açıp Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza'ya getirerek Neyzen Tevfik'i konuşturdu ve tüm düşüncelerini öğrendi, ardından da ihbar etti. Gözaltına alınan Neyzen, sıkıntı dolu bir sorgulamadan geçirildi. Bu arada, daha önce tam otuz beş kez jurnal edilmiş olduğunu öğrendi. On beş gün sonra da serbest bırakıldı.


  Serbest kaldıktan sonra kendisini Beyoğlu meyhanelerine attı. Bu esnada Sütlüce Bektaşi Tekkesi'ne devam ederek Şeyh Mümin Baba'dan nasip aldı. Siyasi baskının artmasından sonra yurt dışına gitmeye karar verdi ve 1902 yılında Mısır'a gitti.


  Neyzen Tevfik'in Mısır'da geçen yıllarına ilişkin olarak gerçekle gerçek olmayanı birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Ama geçimini neyi ile sağladığını ve hicvetmeye devam ettiği biliniyor. Mısır’da bir arkadaşı ile Neyzenler Kahvehanesi açıp işletti. Özbekiye Saz Bahçesi'nde çalarken plâk da doldurdu. Jön Türklerle ilişkili, bir dost toplantısında sarhoşlukla tabancasını ateşlediği ve duruşmada yargıca "haksızlık yapıyorsunuz" dediği için altı ay hapse mahkûm edildi. Ancak yaptığı itiraz kabul edildiği için bir buçuk ay yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Bu arada Feride adlı Lübnanlı bir kadınla iki ay birlikte yaşadı.


  II. Abdülhamit için yazdığı "Abdülhamid'in Ağzından Bir Nutk-ı Hümâyun" adlı hicvini İstanbul Kıraathanesi'nde okuyunca tutuklanmak istendi fakat çevrenin işe karışması ile kurtuldu. "Türk Aydınlarının Mısır Hidivi Hakkındaki Düşünceleridir" başlığı ile gazetelerde yayımlanan yazı nedeniyle hakkında tutuklama kararı verildi. Kurtulmak için de "Kaygusuz Sultan" adlı bektaşi tekkesine sığındı.

  II. Meşrutiyet'in ilânıyla Mısır'dan ayrıldı ve İzmir'e döndü. Daha sonra da İstanbul’a geçti. Çemberlitaş'ta bir han odasına yerleşen Neyzen Tevfik, seyretmek için gittiği ve Ferah Tiyatrosu'nda sergilenen "Sabah-ı Hürriyet" adlı oyunun İttihat ve Terakki'ce yasaklanması üzerine yaptığı konuşma yüzünden tutuklandı. Ardından kısa bir süre sonra da serbest bırakıldı.
  Neyzen Tevfik 1910 yılında "sarıklı bir zâtın kızı olan Cemile hanımla", kardeşinin ve babasının karşı çıkmasına karşın, annesinin ısrarı ile evlendi ve bir kızı oldu. Ancak yürümeyen evliliği, kızı Leman henüz üç aylıkken kayınbabasının eşini alıp götürmesiyle son buldu.

  I. Dünya Savaşı yıllarında, Askeri Müze'nin kurucusu Muhtar Paşa'nın emrinde ve Mehterbaşı olarak askerlik yaptı. Düzenle başı hoş olmayan Neyzen Tevfik, herhangi bir meseleden dolayı Muhtar Paşa ile kavga etti ve askerden çıkarıldı. Daha sonra, dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın yalısında Mehter takımının verdiği konseri izleyen Almanya'nın Romanya'daki Kuvvet komutanının ilgisini çekti. Bazı kaynaklarda da onun çağrılısı olarak Romanya'ya gittiği yazılır. Romanya'da piyano eşliğinde konser verdi.


  1919 yılında, ilk kitabı “Hiç”i yayınlandı.


  1923 yılında Ankara'ya gitti ve kardeşi Şefik Kolaylı'nın yanında 4-5 ay kaldı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'i yücelten şiirler yazdı bu sırada. 1924 yılında, arkadaşı Hasan Sâit Çelebi'nin de yardımları ile yazdıklarını “Azâb-ı Mukaddes” adı altında forma forma yayımlamaya kalkıştı ancak girişim başarılı olmadı ve iki formadan sonra noktalandı.

  1926 yılında Atatürk'le tanışan Neyzen Tevfik, 1927 yılında sa'ra nöbetleri ve alkol yüzünden artık sık sık gideceği Toptaşı Tımarhanesi ve Zeynep Kâmil Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 1928 yılında, ski dostu Mehmet Akif'i görmek için tekrar Mısır'a gitti ve bir yıla yakın bir süre yanında kaldı.


  1930’lu yıllarda, ekonomik destek olsun diye, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ'ın girişimi ile Konservatuvar'da görevlendirildi. 1940’lı yıllarda doktoru olduğu kadar dostları da olan Mazhar Osman ve Rahmi Duman'ın aracılığı ve Valiliğin oluru ile Bakırköy Akıl Hastahanesi'nin 21 nolu koğuşu ona ayrıldı. İstediği zaman gelir, yatar, dinlenir ve çıkar giderdi. Rahmi Duman, Neyzen Tevfik'le ilgili şunları yazmış; "Onu yakinen tanımak mazhariyetine 1932’de erdim. O tarihte genç bir asistan olarak Bakırköy Akıl Hastahanesi'ndeki 18 numaralı serviste (ehline) açmış olduğu şiir ve felsefe kürsüsünün hevesli ve usanmak, yılmak bilmeyen bir talebesi olmuştum."


  9 Mart 1946'da, basın yararına düzenlenen bir konserde ney çaldı ve yaptığı taksimlerle izleyicileri büyüledi. 1949 yılında, dostlarından İhsan Ada, Neyzen Tevfik'in eserlerini, onun gözetimi altında, “Azâb-ı Mukaddes” adı ile kitaplaştırdı. 1951 yılında “Onu Affettim” adlı bir filmde önemli bir rolde gözüken Neyzen Tevfik, “Ağlayan Şarkı” adlı bir başka filmde ise, Suzan Yakar'la oynadı.


  1952 yılında, arkadaşlarının ısrarı ile Şehir Komedi Tiyatrosu'nda jübilesini yaptı. 1930'larda İstanbul Belediye'sinin bağladığı yardım aylığını saymazsak Neyzen'in düzenli bir geliri hiç olmadı. Neyzen Tevfik'in söylenceleşen yaşamı 28 Ocak 1953'de son buldu. Cenaze namazı Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde kılındı. Caminin avlusundan taşan kalabalık; ana caddeleri, kahveleri, yolun karşısında ki Barbaros Bulvarını doldurdu. Memurların, profesörlerin, ileri gelenlerin yanı sıra kılıklarına çeki düzen vermeye çalışmış sarhoşlar, sokak serserileri ve bin bir çeşit insan bir arada uğurladılar Neyzen'i bilinmeyene. Kim bilir belki de hiçlikten hepliğe…

  Ne hayatı, ne dünyayı, ne de kendisini "hiç" kavramıyla ifade etmek değildi onun yaptığı. O, karşıtlıkların birbirini var ettiği algılayışımızda, var oluş derinliğinin sarhoşluğu içinde arayışını sürdürürken “Hiç” olanı fark etmişti. Para-pul, mal-mülk, şan-şöhret elinin tersiyle ittiği şeylerdendi. Adaletsizliğe, çıkarcılığa, kör inançlara, baskıya, otoriteye, din istismarına sert ve etkili bir üslupla hicivlerinde ve hayatında baş kaldırdı. Boynunda eski yazıyla “Hiç” yazardı.
   
 2. bu zeki ve bir o kadar da mütevazı adamı hiç dinleme imkanım olmadı.ama şiirlerini severek okurum..
   
 3. dinlemeni öneriririm. zaten bir tane albümü var piyasada. bu albümde ustanın mükemmel ney taksimlerinden ve bir tane şiirinden -şiirin adı geçer- oluşuyor.
   
 4. ne ararsın tanrı ile aramda
  sen kimsin ki orucumu sorarsın
  hakikaten gözün yoksa haramda
  başı açığa niye türban sorarsın

  rakı şarap içiyorsam sanane
  yoksa sana zararım içerim
  ikimizde gelsek kıldan köprüye
  ben dürüstsem sarhoşkende geçerim

  esir iken mümkünmü ibadet
  yatıp kalkıp atatürke dua et
  senin gibi dürzülerin yüzünden
  dininden de soğuyacak bu millet

  işgaldeki hali sakın unutma
  atatürke dil uzatma sebebsiz
   
 5. sen anandan yine çıkardın amma
  baban kimdi bilemezdin şerefsiz
   
 6. neyzen tevfik müzisyen olduğu kadar edebiyatçıdır da. sivri diliyle yazmış olduğu hiciv şiirleri de mevcuttur. çok yönlü bir sanatçıdır kendisi...

  Asrın yeni bir umdesi var, hak kapanındır!
  Söz haykıranın, mantık ise şarlatanındır!
  Geçmez ele bir paye kavuk sallamayınca:
  Kürsiy-i liyakat pezevenk, puşt olanındır!
   
 7. Dinleyebileceğimiz bir link felan var mı?Bende ancak şiirleriyle yetindim..
   
 8. kültür sanat bölumunde de başlığı var neyzen tevfık ın :?:
   
 9. Neyzen Tevfik çok yönlü bir sanatçı olduğu için (edebiyat, müzik) bir mahsuru yoktur herhalde. :?
   
 10. acemşiran taksim ini öneririm...
  huzur yaratıcısı...
   
 11. "bu şiiri sozluk.sourtimes.org sitesinde okudum ve buraya alıntı yaptım..."

  değil mi?

  ulu tanrı'm, akıl ermez sırrına,
  binbir ismi hakda pinhan edersin.
  içirirsin sabrın peymanesini,
  hikmetini sonra ayan edersin.

  gizlenirsin bir nüvenin içinde,
  ademin de şeytanın da cinin de,
  her milletin ayrı ayrı dininde
  şirke, küfre, rayhi bürhan edersin.

  aşk olursun, gönlümüzü yakarsın,
  leyla olur karşımıza çıkarsın,
  rakıyb olur canımızı sıkarsın,
  vuslatını bize hicran edersin.

  bozuktur düzenin, olmazsın akort,
  tavşana kaç dersin, tazıya aport,
  haham, papaz, hoca ettikçe zart zurt,
  alay eder, güler isyan edersin.

  sen indirdin yere şu dört kitabı,
  ayrı ayrı her birinin hisabı,
  her bir dinin sensin putu, mihrabı,
  yalanına kendin iman edersin.

  zerdüşt olmuş görünmüşsün ateşte,
  brahmen'in vişno'sısın güneşte,
  bir parlayış parladın ki kureyş'te
  mahbubunu zatına şan edersin.

  hem goncasın, hem bülbülsün, hem diken,
  hem canansın, hem de çileyi çeken,
  hikmetine def'ineler açıkken
  seyyah, derviş olur selman edersin.

  yok olmadan var olmanın yolu yok,
  kendin gibi seni arayan pek çok,
  hiç şaşırmaz kaderden attığın ok,
  sevdiğini aşka nişan edersin.

  çiftçi olur, öküzünü haylarsın,
  ağa olur, hizmetkarı paylarsın,
  yersin, göksün, yıllar, günler, aylarsın,
  asırları toplar bir an edersin.

  görünürsün her velide, delide,
  mustafa'da avram'da pandeli'de,
  bir maymuncuk gibi her bir kilide
  hem uyarsın hem de bühtan edersin.

  neşve olur, gizlenirsin şarabda,
  helal, haram yazılırsın kitabda,
  sevdalarla şu inleyen rebabda,
  sensin, aşıkları nalan edersin.

  zincir olur mecnunları bağlarsın,
  görür, acır, karşısında ağlarsın,
  irmak olur dere tepe çağlarsın,
  tufan olur, dehri viran edersin.

  bir ot idin, kamış oldun, ney oldun,
  feryadına karşılık hey hey oldun,
  su, kök, filiz, asma, üzüm, mey oldun,
  her katranı bana umman edersin.

  çıban olur, enselerde çıkarsın,
  yanar canın yine kendin sıkarsın.
  kendin yapar, kendin yakar yıkarsın,
  sigortadan ne kar, ziyan edersin?

  maymun olur, ısırırsın kralı,
  hala yunan canevinden yaralı,
  yıldızını o yar sardı saralı,
  venizelos'musun devran edersin, .

  bir iraden adam yapar eşeği,
  azlolurken batar ona döşeği,
  gazabındır şu felaket şimşeği,
  her nereye çaksan suzan edersin.

  çıkmayan bir candan umut kesilmez,
  rahmetinden zerre bile eksilmez,
  gözümüzü senden başkası silmez,
  güldürmeden önce giryan edersin.

  şımartırsın bir sonradan görmeyi,
  öğretirsin halka çorap örmeyi,
  o çalarken tam gözünden sürmeyi,
  yakalarsın, hapse ferman edersin.

  zengin olur kasaları kitlersin,
  fakir düşer garip başın bitlersin,
  deri, kemik, beden bizi ciltlersin,
  hicranlara canlı divan edersin.

  la'netin mi şu şin islam kapısı,
  yedi cehennneme bedel yapısı,
  zebanilerde mi bunu tapısı?
  bu çeteyi sen perişan edersin.

  dar-ün nedve midir şu dar-ül-hikme
  savurdular birbirine çok tekme.
  kuyruğu sakattır, pek hızlı çekme,
  eşeklerle bizi handan edersin.

  kudururlar arpalıkla, tiridle,
  girişirler kafa, göz, yüz, dividle;
  geğirirler, anırırlar, tecvidle,
  harf-ı meddi yular, kolan edersin!

  fitne için yeter izmir'li cüce,
  yelken takar devedeki hörgüce,
  kürek çeker akıntıya her gece,
  boklu dereye mi kaptan edersin?

  uçarken havada gaflete daldım,
  fena suretinden bir buse aldım,
  süleyman tahtının altında kaldım,
  cibril'i şaşırtan o burak benim.

  felek allem, kader kallem eyledi,
  hind'de buda tur'da musa eyledi,
  beni bana herkes nasıl söyledi?
  dillerde destanda bu merak benim.

  serseri bir kıdemliyim ocakta,
  kaynamışım nice kabda kucakta,
  buz kesildim sinirimden sıcakta,
  .........

  (istanbul: 1921)

  http://epigraf.fisek.com.tr/index.php?num=816
   
 12. Türk milleti gariptir her lafı kaldıramaz , i.ne dersin kızar da s... aldırmaz >>> neyzen tevfik
   
 13. Neyzen Tevfiğin şiirlerini,Neyzen Tevfiğin kendisini anlamak için küfürlü olanlarını da okumak zorundasınızdır. Neyzen Tevfiğin küfür geleneğimize katkıları gerçekten de yadsınamaz.
  Mecnun

  ben bu dünyanın devr-i devranını,izzet-i nefsini s..k..yim,
  yansın bu ibneler su veren itfayenin hortumunu s..k..yim,
  ben delimiyim mecnun gibi bir am için çöllere düşeyim,
  verirse verir, vermezse leylayı da s..k..yim.


  İhtiyarlık İle Gençlik

  İhtiyarlık ile gençlik diyerek,
  Şu hayatı ikiye böldürme!
  Ey büyüken de büyük Allah'ım,
  Benden evvel s..imi öldürme!

  gibi...
  ama küfürbazdan veya deliden çok rakının ömer hayyamıdır o.deli taklidiyle istediği herşeyi söyleyebilme hürriteyine kavuşmuştur.

  neyzen büyük bir hiççidir.


  Gözünü Aç

  Gözünü aç daha meydan var iken,
  Dizginin canbaz elinde Neyzen!
  Girmedim ya kapısından baktım,
  Cennet'i at pazarı sandım ben
   

Bu Sayfayı Paylaş