Edip Cansever

'Forum Meydanı' forumunda babyish tarafından 15 Ağustos 2007 tarihinde açılan konu

 1. Edip CANSEVER 8 Ağustos 1928' de İstanbul' da doğdu. Kumkapı Ortaokulunda başladığı ortaöğrenimini, 1946' da İstanbul Erkek Lisesi' nde tamamladı. Girdiği Yüksek Ticaret Okulu'nu bitirmeden ayrıldı. 1950' de Kapalıçarşı' da turistik eşya ve halı ticareti yapmaya başladı. 1976' dan sonra ise yalnızca şiirle uğraştı.

  İlk şiiri 1 Mart 1944'te "İstanbul" dergisinde yayımlandı. "İstanbul", "Yücel", "Fikirler, "Edebiyat Dünyası" dergilerinde yayımlanan gençlik şiirlerini İkindi Üstü (1947) adlı bir kitapta topladı. Arkadaşlarıyla birlikte, sekiz sayı çıkardıkları "Nokta" dergisi (15 Ocak 1951 -15 Kasım 1951), şiirinin yeni bir evreye giriş dönemine rastlar. İlk kitabından yedi yıl sonra yayımladığı Dirlik Düzenlik' te (1954) kendisine özgü bir şiir evreni kurduğu görüldü. Sürekli yazan, yayımlayan bir şair olarak otuz yıla yakın bir süre ilgileri hep üstünde tuttu, şiirlerinin yanı sıra şiir üzerine yazdıkları, söyledikleriyle de tartışmalara neden oldu. 28 Mayıs 1986' da İstanbul' da öldü.

  1957'de yayımlanan Yerçekimli Karanfil adlı kitabıyla 1958 Yeditepe Şiir Armağını' nı;
  1976' da yayımlanan Ben Ruhi Bey Nasılım adlı kitabıyla 1977 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü, 1981' de bütün şiirlerini bir araya getiren Yeniden adlı kitabıyla da 1982 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.,

  Şiirlerinde bireyin arayışlarını, umutsuzluklarını, uyumsuzluğa varan yaşam ilişkilerini yansıtmaya çalıştı. Çevresindeki insanların yaşayışlarını etkileyecek, dünyaya bakışlarını değiştirecek bir şiirin aranışı içinde, kapalı bir imge anlayışına yaslanan, bu yüzden yadırganan, "anlamsız" diye nitelenen yapıtlar verdi.

  Gerçi şiirselliği düşüncenin alaca bölgelerinde ararken kapalı söyleyişlerin sınırında dolaşıyordu, ama kesinlikle anlamsızlıktan yana değildi. Tersine şiirlerinde anlatmaya, hatta öykülemeye büyük yer veriyor, düzyazı olanaklarından, oyunlardan, konuşmalardan bol bol yararlanıyordu. Çağdaş şiir akımlarındaki gelişmelerle birlikte, yazdıklarının büyük oranda aydınlığa çıktığı görülerek bir düşünce şairi olarak nitelendi.
  ŞİİR ÜSTÜNE

  Düşüncenin Şiiri
  Soyut-Somut
  Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire
  Şiir Üstüne Söyleşi Notları


  YAPITLARI

  İkindi Üstü (1947)
  Dirlik- Düzenlik (1954)
  Yerçekimli Karanfil (1957)
  Umutsuzlar Parkı (1958)
  Petrol (1959)
  Nerde Antigone (1961)
  Tragedyalar (1964)
  Çağrılmayan Yakup (1966)
  Kirli Ağustos (1970)
  Sonrası Kalır (1974)
  Ben Ruhi Bey Nasılım? (1976)
  Sevda ile Sevgi (1977)
  Şairin Seyir Defteri (1980)
  Yeniden (1981,toplu şiirler)
  Bezik Oynayan Kadınlar (1982)
  İlkyaz Şikâyetçileri (1984)
  Oteller Kenti (1985)
  Gül Dönüyor Avucumda (1987,ölümünden sonra)

  ÖDÜLLERİ

  1958 Yeditepe Şiir Armağanı
  1977 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü
  1982 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü

  ŞİİRLERİ

  Adsız Bir Çiçek
  Başım Dönüyor İkimizden
  Bu Gemi Ne Zamandır Burda
  Çağrılmayan Yakup
  İçinden Doğru Sevdim Seni
  Masa da Masaymış Ha
  Mendilimde Kan Sesleri
  Sona Kalsa
  Ölü Sirenler
  Uçurum
  Yerçekimli Karanfil
   
 2. ŞİİR ÜSTÜNE
  Şiir Üstüne Söyleşi Notları

  1- Benden veya benim kuşağımdan önce yazılmış şiirleri kendi değerleriyle başbaşa bırakarak araya kesin bir çizgi çizdiğime inanıyorum. Bu çizginin başlangıç noktasına, oluşumuna, bugüne gelişine, kısacası belli bir şiir sürecinin ayrıntılarına değinmek istemiyorum.
  Oteller Kenti, şiirimin vardığı son durak değil elbette. Ne var ki, bundan sonra şunu amaçlıyorum da demiyorum. Çünkü amaçlamak, özel olsun, biçimsel olsun şematizmin şiirde geçerli olduğunu kanıtlamak anlamına gelir ki, bu da şiirin özgül işleyişine ters düşer.


  2- Bireyi toplum içinde somut olarak görünür duruma getirmek, giderek daha da derinlerine inerek, onun içsel dramını kurcalamak cabasındayım.


  3- Şiirle düşünmek! yalnızca buna inanırım. Şiirle düşünmenin karşıtı felsefe yapmaktır. Felsefe ise şiirin temeli olan imgeyi dışlar. Gene felsefe duygusallığa da karşıdır.
  Şu da var: Uzun şiirlerimde hiçbir sorunsalı yanıtlamaya kalkışmam. Sorular sormaya, bu soruları çoğaltmaya (ama yanıtsız bırakmaya) çalışırım hep. Nedeni, yazdıkça bilmediklerime, tanımadıklarıma, daha önce duyup düşünmediklerime rastlarım da ondan. Zaten insanın iç dünyasını kesin olarak tanıtlamak demek, saltık insanı yokken var etmek anlamına gelmez mi?


  4- Büyük büyük sorunlara el atmak şiiri küçültebilir kanımca. (Ayrıca büyük sorunlar nedir, küçük sorunlar nedir, bu da başlı başına bir tartışma konusudur.) Örneğin pek yaygın olan Hamlet tipini günümüz aydınıyla karşılaştırdığımızda , Hamlet'in kişiliğinde daha bir büyüklük ya da derinlik bulabileceğimizi hiç sanmıyorum. Şair yetinmesini bilmeli; büyüklüğü, derinliği dilde aramalıdır.


  5- Bütün sanatların şiire, şiirin de sanatlara katkısı vardır elbette. Örneğin Oteller Kenti' nin "Sera Oteli" bölümündeki düzyazısal şiirler dikkatle okunduğunda görülecektir ki, dizelerden daha yoğun bir dizeler bireşimi ön plana geçmektedir. Bu böyleyse, bir düzyazı örtüsü, bir düzyazı dokusu şiiri çerçevelemiyor, bunaltmıyor, onun özgür yapısını kısıtlamıyor demektir.
  Uzun şiirlerimdeki öykü öğesine gelince, öyküden çok bir "anlatma" söz konusudur burada da. Ayrıca her şiir önünde sonunda (az ya da çok) bir "anlatma" değilse nedir?
  Ekleyeyim : Sait Faik' in "Hişt Hişt" öyküsünde ne kadar şiir varsa, benim şiirlerimde de o kadar öykü vardır.
  Diyebilirim ki, bütün sanatsal türler, şiirin potasında eriyebildiğince, şiirin doğal gereçleridirler.


  6- Dünya yazınında bütün yazın türleri iç içe geçebiliyor. Bizde ise bu tutum yadırganıyor nedense. Bence bu karşılıklı trafiği yadsımak, şiirimizi alışkanlıklardan kurtararak çeşitlendirememekten, onu dünya şiirinin süreci dışında düşünmekten başka hiçbir anlama gelmiyor.


  7- Şiirlerimdeki kişiler satranç taşlarına benzerler. Onlar, düşsel ya da gerçek, bende olup bitenlerin toplamıdırlar olsa olsa.
  Gene de...
  Şair kendi özel kişiliğini şiirinin ardında gizlemesini iyi bilmelidir. Forster, "Yazarın yüzü okuyucunun yüzüne çok yaklaşıyor," der.


  8- Güzellik düşündürücüdür. Bu yüzden de lirizmle hiçbir ilişkim olmadı diyebilirim. "Liriği söyleyen kimse, kendi duygulanışının bilincinden çok, duygu anının bilincindedir," der James Joyce.


  9- Oteller Kenti' nde yalnızca insanlar insanlara yaklaşıp kopmuyor. Onların yedeğinde nesneler de aynı işlemi sürdürüyorlar.
  Üçüncü bölümdeki üç kavas, zaman kavramını ortadan kaldırmakla görevli. Acılarını iyi tanıyan Bayan Sara ise, cin kadehlerinin eşliğinde değişik bir orkestraya katılıyor; "Dişi bir İsa gibi" kendi kendini yaşama ya da ölüme çiviliyor. Doğrusu iyi bilmiyorum, yaşama mı, ölüme mi? Bütün bildiğim bilemediklerimden sızan bir kan gibi kitabı kendi rengine boyuyor.


  10- Köklerinden aldığı suyun yeterliliğini ya da yetersizliğini bir ağaç ne kadar bilebilirse...

  (Broy, Aralık 1985)

  *** Edip Cansever' in şiir anlayışını en güzel yansıttığı ve anlattığı sözler olduğunu düşünmekteyim..
   
 3. ŞİİR ÜSTÜNE
  Şiir Üstüne Söyleşi Notları

  1- Benden veya benim kuşağımdan önce yazılmış şiirleri kendi değerleriyle başbaşa bırakarak araya kesin bir çizgi çizdiğime inanıyorum. Bu çizginin başlangıç noktasına, oluşumuna, bugüne gelişine, kısacası belli bir şiir sürecinin ayrıntılarına değinmek istemiyorum.
  Oteller Kenti, şiirimin vardığı son durak değil elbette. Ne var ki, bundan sonra şunu amaçlıyorum da demiyorum. Çünkü amaçlamak, özel olsun, biçimsel olsun şematizmin şiirde geçerli olduğunu kanıtlamak anlamına gelir ki, bu da şiirin özgül işleyişine ters düşer.


  2- Bireyi toplum içinde somut olarak görünür duruma getirmek, giderek daha da derinlerine inerek, onun içsel dramını kurcalamak cabasındayım.


  3- Şiirle düşünmek! yalnızca buna inanırım. Şiirle düşünmenin karşıtı felsefe yapmaktır. Felsefe ise şiirin temeli olan imgeyi dışlar. Gene felsefe duygusallığa da karşıdır.
  Şu da var: Uzun şiirlerimde hiçbir sorunsalı yanıtlamaya kalkışmam. Sorular sormaya, bu soruları çoğaltmaya (ama yanıtsız bırakmaya) çalışırım hep. Nedeni, yazdıkça bilmediklerime, tanımadıklarıma, daha önce duyup düşünmediklerime rastlarım da ondan. Zaten insanın iç dünyasını kesin olarak tanıtlamak demek, saltık insanı yokken var etmek anlamına gelmez mi?


  4- Büyük büyük sorunlara el atmak şiiri küçültebilir kanımca. (Ayrıca büyük sorunlar nedir, küçük sorunlar nedir, bu da başlı başına bir tartışma konusudur.) Örneğin pek yaygın olan Hamlet tipini günümüz aydınıyla karşılaştırdığımızda , Hamlet'in kişiliğinde daha bir büyüklük ya da derinlik bulabileceğimizi hiç sanmıyorum. Şair yetinmesini bilmeli; büyüklüğü, derinliği dilde aramalıdır.


  5- Bütün sanatların şiire, şiirin de sanatlara katkısı vardır elbette. Örneğin Oteller Kenti' nin "Sera Oteli" bölümündeki düzyazısal şiirler dikkatle okunduğunda görülecektir ki, dizelerden daha yoğun bir dizeler bireşimi ön plana geçmektedir. Bu böyleyse, bir düzyazı örtüsü, bir düzyazı dokusu şiiri çerçevelemiyor, bunaltmıyor, onun özgür yapısını kısıtlamıyor demektir.
  Uzun şiirlerimdeki öykü öğesine gelince, öyküden çok bir "anlatma" söz konusudur burada da. Ayrıca her şiir önünde sonunda (az ya da çok) bir "anlatma" değilse nedir?
  Ekleyeyim : Sait Faik' in "Hişt Hişt" öyküsünde ne kadar şiir varsa, benim şiirlerimde de o kadar öykü vardır.
  Diyebilirim ki, bütün sanatsal türler, şiirin potasında eriyebildiğince, şiirin doğal gereçleridirler.


  6- Dünya yazınında bütün yazın türleri iç içe geçebiliyor. Bizde ise bu tutum yadırganıyor nedense. Bence bu karşılıklı trafiği yadsımak, şiirimizi alışkanlıklardan kurtararak çeşitlendirememekten, onu dünya şiirinin süreci dışında düşünmekten başka hiçbir anlama gelmiyor.


  7- Şiirlerimdeki kişiler satranç taşlarına benzerler. Onlar, düşsel ya da gerçek, bende olup bitenlerin toplamıdırlar olsa olsa.
  Gene de...
  Şair kendi özel kişiliğini şiirinin ardında gizlemesini iyi bilmelidir. Forster, "Yazarın yüzü okuyucunun yüzüne çok yaklaşıyor," der.


  8- Güzellik düşündürücüdür. Bu yüzden de lirizmle hiçbir ilişkim olmadı diyebilirim. "Liriği söyleyen kimse, kendi duygulanışının bilincinden çok, duygu anının bilincindedir," der James Joyce.


  9- Oteller Kenti' nde yalnızca insanlar insanlara yaklaşıp kopmuyor. Onların yedeğinde nesneler de aynı işlemi sürdürüyorlar.
  Üçüncü bölümdeki üç kavas, zaman kavramını ortadan kaldırmakla görevli. Acılarını iyi tanıyan Bayan Sara ise, cin kadehlerinin eşliğinde değişik bir orkestraya katılıyor; "Dişi bir İsa gibi" kendi kendini yaşama ya da ölüme çiviliyor. Doğrusu iyi bilmiyorum, yaşama mı, ölüme mi? Bütün bildiğim bilemediklerimden sızan bir kan gibi kitabı kendi rengine boyuyor.


  10- Köklerinden aldığı suyun yeterliliğini ya da yetersizliğini bir ağaç ne kadar bilebilirse...

  (Broy, Aralık 1985)

  *** Edip Cansever' in şiir anlayışını en güzel yansıttığı ve anlattığı sözler olduğunu düşünmekteyim..
   
 4. YERÇEKİMLİ KARANFİL

  Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde
  Oysaki seninle güzel olmak var
  Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi
  Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda
  Midemdi, aklımdı şu kadarcık kalıyor

  Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte
  Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
  O başkası yok mu? Bir yanindakine veriyor
  Derken karanfil elden ele

  Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle
  Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil
  Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk
  Birleşiyoruz sessizce.  HOROZLA MERDİVEN

  Yukarısı yukarda, aşağısı aşağıda biraz
  Horozla merdiven ortada
  Canım horoz! merdivende renkleniyor
  Çocuğu çocukluyor bu düdüğün kırmızısı
  Annemi çağırıyor on kulaçlık bir iplik
  Başımı iğiyorum su kovasına
  Ne kadar balık düşünüyorsam o kadar balık.  İNFİLAK

  Ben gidince hüzünler bırakırım
  Bu senin yaşadığındır
  Bir ev sıkılır kadınlardaki
  Bir adam sıkılır kadınlardaki
  Seni sevmek bu kadarmı
  O benim yaşadığımdır.

  Bazan da bir yerde kuşlar vardır
  Ne uçmak, ne görünmek için
  Bir karanfil pencereyi deler
  Bir kapı kendiliğinden kapanır
  İstesek sevişirdik, ama olmadı
  Biz değil yaşayan acılardır.

  Gitsem de her yerde biraz vardır
  Hatırda zamansız bir plak
  Bir otel kapısı, biraz istasyon
  Vardır o seninle birlikte olmak
  Buluşur çok uzaktan ellerimiz
  Ve nasıl göz gözeyiz ansızın bir infilak.  UÇURUM

  Bir ağaç sürüsünün üstünden
  Çok ağaçlı bir ağaç sürüsünün üstünden
  Kesilmiş limon dilimleri gibi düşüyor güneş
  Votka bardağımın içine
  Benim olmayan bir sevinç duyuyorum.

  Kesiyorum durduğumuz yeri ortasından
  Ey görünüş! seni bir yerinden hiç anlamıyorum
  Dibimde değil ayaklarımın, damarlarında
  Derinliğini orda tutan, orda harcayan
  Uçsuz bucaksız bir uçurum.

  Zamanla değil, bir yerde
  Benim olmayan bir şeyle yaşlanıyorum
  Geçiyorum ilk şeklimi tüketerekten
  Ağır ağır yanan bir tuğla harmanını
  Billurdan sarkaçlarıyla.

  Kalbim, serseriliğim benim..
   
 5. Bilmez Miyim Hiç...

  Bilmez miyim hiç bütün bu sözler ne der ona
  Bu sözler ve bu sözlerin içinde çırpınan uzaklıklar
  Dolaşıyorum bir başıma, ortalıkta kimsecikler yok
  Kıyılar da bomboş, kır yolları da
  Soluğumu duyuyorum ara sıra, bir onu duyuyorum
  Duymuyorum belki de, biliyorum yalnızca
  Ayaklarımın altında yaban naneleri, kekikler
  Yol kenarında bir kapı, tahta
  Peki, kim yitirmiş evini, ya da
  Hangi yitikle yok olmuş o yapı
  Kimbilir
  Vuruyorum yokuş aşağı, kıyıya
  Bir taşın üstüne oturuyorum
  Ben oturur oturmaz
  Çıkıyor kuytularından bütün görünümler
  Ve ufak bir oyun oynuyor bana doğa
  Alıp alıp götürüyor gözlerimi bıkmadan
  Kısalıp uzayan bir çift yılan balığını andıran gözlerimi
  Güneşin şavkından yuvarlanan çakıllara
  Tam o sıra bir vapur yanaşıyor iskeleye uzun sürecek bir sonbahar taslağı gibi
  Denize yeni sürülmüs bir tarlaya benziyor, uyanık, diri
  Ve işin tuhafı bense
  Alışıyorum gittikçe
  Her gün bir parça daha alışıyorum yalnızlığıma
  Ürperiyorum bir ara arkamdaki ayak sesinden
  Ve bu yüzden mi bilmem
  Durup bir süre çevreme bakar gibi yapıyorum
  Sürüyle kus havalanıyor defnelerin içinden
  Sürüyle, evet, hatırlıyorum birden
  Nicedir unutmuşum saymayı bile günleri
  Dağılıp gitmişler herbiri bir yana
  Kuşlar gibi, onlar da
  Benimse ne gidecegim bir yer
  Ne de özlediğim bir şey var
  Öyleyse neden yazıyorum bu sözleri ona
  Bu biraz sevdaya benzeyen, biraz da sevdasızlığa
  Böyle gelişigüzel, böyle kırık dökük
  Sanki hiç kimselerin kullanmadığı bir gün kalmış bana.

  Uzun bir cumartesiyi hatırlıyorum, saat on iki
  Dalıp gidiyorum, düsünüyorum da, saat on iki
  Bir sigara yakıyorum, bir kağıda bir iki dize yazıyorum
  Yerini iyi bilen, onurlu bir iki sözcük daha
  Ama hiç kımıldamıyor, akrep de, yelkovan da
  Yani tam böyle birşeye benziyor zaman
  Yılgın ve çarpıcı renkler içinde pek kımıldamayan
  Çıkageliyor sonra, saat on iki.

  Anlıyorum
  Yaşam elbette uzun biz duyabildikçe sevgiyi
  Yalnızca bunun için uzun
  Yani sevgiyle de sevebilir insan, sevdayla da
  Örneğin
  Bir sevgiyi yontup onarmak için
  Döğüşmek de sevgidir
  Ve benim bildiğim kadarıyla
  Her şeydir bir insan, her şeydir
  Yalandır kısalığı yaşamın
  Ve özellikle insan dediğimiz şey
  İnançli bir insan soyunun parçasıysa.

  Sonunda başbasa kalıyoruz gene
  Başbaşa kalıyoruz doğayla ben
  İşte az önce yağmur da başladı, cumartesi günlerden
  On temmuz cumartesi
  Bir vapur daha kalkıyor iskeleden
  Ve yağmur hızlanıyor biraz
  Uzanıp yatsam diyorum otların üstünde çırılçıplak
  Tam öyle yapıyorum
  Şimdi yağmuru seviyorum, şimdi yağmuru seviyorum, yağmuru seviyorum.
   
 6. Bütün şiirleri iki kitapta toplanmıştır, '' Sonrası Kalır 1 '' ve '' Sonrası Kalır 2 '' olarak. Ben henüz 1. kitabına yeni başlamış bulunmaktayım ve diline alışmakta zorlanıyorum ne yalan söyleyeyim. Sitenin adını aldığı '' Ben Ruhi Bey Nasılım ? '' eserinide pek bir severim, metini duyup okumuştum sizlerede tavsiye ederim.


  Ben Ruhi Bey Nasılım / Edip Cansever


  I

  Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda
  Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi
  Büyük bahçelerin küçük içinde
  Saksılardan birinde
  Gördüm de
  Uyurken uyandırılmış gibi
  Beni bir sardunya büyüttü belki.

  O ben ki
  Bir kadında bir çocuk hayaleti mi
  Bir çocukta bir kadın hayaleti mi
  Yalnızca bir hayalet mi yoksa.

  Ne peki
  Yere dökülen bir un sessizliği mi
  Göğe bırakılmış bir balon sessizliği mi
  İşini bitirmiş bir org tamircisinin
  Tuşlardan birine dokunacakkenki
  Dikkati ve tedirginliği mi.

  Bekler mi beni
  Her yanı, ama her yanı çocuklar gibi gülümseyen
  Bir sürü yaz gününün içinde
  Acaba bekler mi beni
  Uykularım, o sonsuz uykularım
  Yanmış bir limonluktaki
  - Ve limonlar ki her gün bir yaprak ayininde
  Sesini hiç eksiltmeyen -
  Ama bilmez miyim ben
  Bilmez miyim hiç
  Böyle sığ hayallerle oyalanmak yerine
  Kısacık bir zaman olmalıydı elimde
  Turfanda meyva gibi bir zaman
  Yollar yollar kateden tadı ve ekşiliği
  Geçerek erguvanların dönemecinden
  Leylakların dörtyol ağzından
  Yapıştırıncaya dek beni dudaklarına
  Acının dudaklarına ve geçmişin
  Bir yaban gülü yaprağı gibi beni
  Ama ne gezer.

  Korkmuyorum artık solmaktan
  Solmaktan ve solgunluktan
  Gelmişim nerelerden böyle
  Kurumuş bir dere yatağı gibi
  Ya da pek kurumamış da
  Baygın, hasta ya da cançekişen
  Çırparaktan yüzgeçlerimi dip sularında
  Ya da yer tahtaları, muşamba, örtük perdelerin kasvetini
  Yorgun düşerek taşımaktan
  Ve ne çıkar ayırmasam kendimi
  Suların büyük içkilere kavuştuğu koylardan.

  Koylardan
  Kapsayan o sevimsiz, o küçük aşkları da
  Eskiyen turunçlar gibi ilk rengini pek aratmayan
  Ayırmasam kendimi
  Diyorum ayırmasam
  Köhnemiş bir geminin -izine pek rastlanılmayan-
  İçindeki bir yolcudan da, değerli taşlarla dolu cepleri
  Cepleri yüreği cepleri
  Ayırmasam da ben
  Kim görürdü o yolcuyu, yani kim farkederdi beni
  Sıradan acılardır çünkü bütün ilgileri toplayan
  Oysa sıkıntıyı buruşuk bir iç çamaşırı gibi saklayan
  Bu kımıltısız gövde
  Görülmemiştir ki hiç görülsün şimdi
  Görülmediği gibi gündoğumundan havalanan kuşların
  Ya da bir oda kapısını açtığınız zaman
  O müthiş öğle sıcağında
  Pencerenin önünde örgü ören birinin
  - Örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi-
  Görülmediği gibi
  Ama var mıydı sanki görülmek isteyen
  Var mıydı bir şeyler bekleyen yüreğimin eskittiklerinden.


  Kısa bir alıntıdır, devamıda bulunmaktadır, merak edilip okunulursa sevilecektir şüphem yok.. hikaye tadındadır
   
 7. edip cansever; her şiirini aynı tatla okuduğum bana göre Türkiyenin en büyük şairlerindendir.. sonrası kalır 2yi bitirdim ama tekrar başladım okumaya..(edip cansever okuyupta, bittiğinde kitabı öyle kaldıramazsınız rafa..hep yanımda taşıdığım ender kitaplardan.. Gülümseme) sonrası kalır 1i hiç bi yerde bulamadığım için okumak nasip olmadı..umarım bi gün bulurum ve okurum..

  hayır hiç yadırgamıyorum
  hayır hiç yadırgamıyorum
  niye yadırgayacakmışım hem
  sen bana inanırsın temmuzun ortalarıydı
  aldanacak bir şey yoktu, olmadı
  gel demek neyse, su içmek neyse
  geldimse, bir bardak suyu içtimse
  hepsi de aynı şeydi aşağı yukarı.

  ilk duydum, bir daha duymadım yağmurlar yağmadığını
  sonradan çizik çizik oldu neye baktımsa
  sevda
  bir işe benziyordu tahta tezgahta
  kirpikleri anımsatan, çocukların çizdiği güneşleri anımsatan
  en çok da ellerin üstündeki kılcal damarları
  sözgelimi yontardım, eğip bükerdim bir geceyarısını
  ben öyle olağan şeyleri pek sevmem
  içkisiz günlerimizi anımsa
  bindiğimiz hangi kalyondu ve anlatsana
  baş yanı bir köpekbalığının dişlerinden
  arkası bir mırıldanma
  bakkal çırağına benzer bir şeydi yokuş aşağı inen
  içinde yağ paketleri, peynir
  maydanozlar görünen
  elinde bir sepetle oydu
  ve işin en önemli tarafı
  sana söylenecek her şey söylenmiş olurdu

  boşuna mıydı yoksa nedensiz gülmelerim
  bir yandan yüreğim daraldıkça
  tam dediğim gibi
  bir daha karşılaşmamak
  bize özgü bir çoğulluktu.

  şimdi bu akşamüstlerini niye sevmiyorum
  ne bileyim ben neden
  üstelik bir sap menekşe iliştirmiş ağzına
  gidip geliyor durmadan
  sabahla akşam arasında
  deniz ötemde
  deniz içimde
  hayır hiç yadırgamıyorum yokluğunu
  sarılıp gövdesine sımsıkı
  bir kadın kendini doğurabilir isterse..
   
 8. edip cansever; her şiirini aynı tatla okuduğum bana göre Türkiyenin en büyük şairlerindendir.. sonrası kalır 2yi bitirdim ama tekrar başladım okumaya..(edip cansever okuyupta, bittiğinde kitabı öyle kaldıramazsınız rafa..hep yanımda taşıdığım ender kitaplardan.. Gülümseme) sonrası kalır 1i hiç bi yerde bulamadığım için okumak nasip olmadı..umarım bi gün bulurum ve okurum..

  hayır hiç yadırgamıyorum
  hayır hiç yadırgamıyorum
  niye yadırgayacakmışım hem
  sen bana inanırsın temmuzun ortalarıydı
  aldanacak bir şey yoktu, olmadı
  gel demek neyse, su içmek neyse
  geldimse, bir bardak suyu içtimse
  hepsi de aynı şeydi aşağı yukarı.

  ilk duydum, bir daha duymadım yağmurlar yağmadığını
  sonradan çizik çizik oldu neye baktımsa
  sevda
  bir işe benziyordu tahta tezgahta
  kirpikleri anımsatan, çocukların çizdiği güneşleri anımsatan
  en çok da ellerin üstündeki kılcal damarları
  sözgelimi yontardım, eğip bükerdim bir geceyarısını
  ben öyle olağan şeyleri pek sevmem
  içkisiz günlerimizi anımsa
  bindiğimiz hangi kalyondu ve anlatsana
  baş yanı bir köpekbalığının dişlerinden
  arkası bir mırıldanma
  bakkal çırağına benzer bir şeydi yokuş aşağı inen
  içinde yağ paketleri, peynir
  maydanozlar görünen
  elinde bir sepetle oydu
  ve işin en önemli tarafı
  sana söylenecek her şey söylenmiş olurdu

  boşuna mıydı yoksa nedensiz gülmelerim
  bir yandan yüreğim daraldıkça
  tam dediğim gibi
  bir daha karşılaşmamak
  bize özgü bir çoğulluktu.

  şimdi bu akşamüstlerini niye sevmiyorum
  ne bileyim ben neden
  üstelik bir sap menekşe iliştirmiş ağzına
  gidip geliyor durmadan
  sabahla akşam arasında
  deniz ötemde
  deniz içimde
  hayır hiç yadırgamıyorum yokluğunu
  sarılıp gövdesine sımsıkı
  bir kadın kendini doğurabilir isterse..
   
 9. Bir Plak Gibi Dönüyor Gökte Mavilik

  Bir plak gibi dönüyor gökte mavilik
  Sesi aşağıda, çok aşağıda
  Üstünde bir duvarın. Duvarsa
  Dondurma yiyen bir çocuğun eli sanki
  Taşmış akıyor
  Öpüyor toprağı kanatan nar çiçeklerini.

  Öpülüyorum bembeyaz çimlerinde yalnızlığımın
  Sonsuzluk yarın.


  Aşkın Radyoaktivitesi

  Aşkı duydum mu bir başıma kalıyorum
  Kasıklarımı ovuyorum bir güzel
  En küçükleri var ya ayak parmaklarımın
  İlk peşin onları görüyorum.

  Bir çelik mavisi damar tam da çenemin üstünde
  Çoğu zaman gün ışığında seçtiğim
  Tıp tıp atıyor yüzümün kenarcığında
  Saçlarım kapkalın geliyor elime.

  Gündüzün, ama tam gündüzün oluyor bu iş
  Kirlerim, pis kokularım bellıyken iyice
  Soluyup dururken, birşeyler geçirirken aklımdan
  Uzanıp kalıyorum ta pencerenin dibinde.

  Yukarıyı düşünüyorum, bir aşağı katta oluşumdan
  Dört duvar, bir buz dolabı, naylona benzer bir gök
  Bütün o zehir gibiliği soğumus seylerin
  Anlıyorum bir aşk akımıdır dolanıyor üstümde.

  Durmadan aşklanıyorum ama hep böyle
  Karanfiller gibi taze omzum, dizlerim, ayaklarım
  Toplanıp gidiyor derken o deli fişek şey
  Gün gibi parlıyor tırnaklarım.
   
 10. Sevişen

  Seni seviyorsam bununla her yerin
  Öyle iç çekişlerin gibi bir değil iki
  Nasıl yaşamaya başlar daha çok
  Buluşan iki mısra gibi.Bir şiirin
  Kokusuz, tatsız çocuk adları gibi

  Bir kuş da gözlerine uygulanmış sesiyle
  Öter durur kıyısız boş saatleri
  Ben niye titriyorum´la birlikte
  Sonsuzluk alanıdır yüreğin.

  Bir anlık gecesinde bir günlük mevsimlerin
  Bildik mi yaşamayı ikimizce
  Biz getirdik demektir anlamayı evrene
  Sevişmek alanıdır yüreğin.

  Edip Cansever
   
 11. Su

  Bir gün, bir uzun gün hep denize baktık
  Miller ve ağırlıklar bitti
  Gelip geçmeler bitti, gemilerin
  Beyaz ve kocaman gövdeleri
  Gözün kahverengi suyuna geldik.

  Palamutlar yaktık, çalılar her zamanki gibi
  Süsledi bizi bu ufak değişiklik
  Çok ağır bir şeydi gün dörtgenleri üstümüze düşen
  Aydınlıktan kopan aydınlıktan kesilen
  Ağır mı ağır
  Kaldık ne kadar kaldıksa böyle
  Sonra gün diye bildiğimiz ne varsa akıtıldı
  Duvarlar, sarmaşıklar, evler akıtıldı
  Güneşler, hızarlar, kıymıktaneleri
  Vinç sesleri, çekiç sesleri bir bir.

  Sokağın bitiminde dönüp arkama baktım
  Her şey nasıldı diye
  Sundurma hazin
  Çarşı kararsız
  Düzlerde yarlarda tepelerde
  Kurtlar, tavşanlar, yılanlar erimekte
  Herkes dünyayı bir yanından onarıyor sanki
  Meltem belli belirsiz bir şeyleri kıpırdatıyor
  Gözümü kapatıp baktığımda
  Sudur gün.

  Ah sudur, ne yandan baksam sudur
  Suyun imgesi sudur
  Trenlerin kalktığı her yerde
  Bavullar sudur
  Bir gün Erzurum çalkantısı
  Öbür gün bir Konya pası
  Manisadan görünen İstanbul kıyıları
  Çantası açık duran bir kadının anısı ve
  Dudak boyası
  Ardahanlı bir kartal
  Kızılcahamamlı bir pirinç
  Tülbentler, yazmalar, krepler
  Hep sudur
  Askerin son defa memleketine baktığı
  Yüzünü çevirince bir bardak gibi düşüp kırılan memleket
  Ve gemilerin ağır ağır limanlardan çıktığı
  Ah sudur.

  Bir gün, bir uzun gün bir aynanın önündeyim
  Kirpikler ve saçlar bitti
  Gövdem duvara sürte sürte inceltilmiş bir nesne gibi
  Dalgın ve uzun
  Uzun ve sisli
  Ben ki gövdemle tattım gövdemi, iyi bilirim
  Bir hurma, bir başdönmesi
  Kokusu başdönmesinin
  Güzel kaplar aldım bu yüzden, ne kadar güzel kap varsa aldım
  Bilmek için suyumu
  Ve hazırlıklı değildim ve bildim
  Ben suyun bir dakika durduğu
  Durunca boğulduğu bir yerdeyim.

  Bir kilimi yere sermek kadar güzel ne var
  Sonra püsküllerini düzeltmek kadar
  Ya sofraya dilim dilim kesilmiş bir domatesi koymaktı görkem
  Kamyon sürmek yükünü bilmeden
  Ve ikimiz bir akşamüstü sırasında
  Ve akşamüstünün Anadoluya giden bir otobüs gibi kalkması sırasında
  Dağlarda, tarlalarda, köprü altlarında
  Sazların, taşların yosunların arasından geçerek
  Bir akik gibi yansıyaraktan hem de
  Kırmızı bir karpuzun doğum sancısına
  Su akar ben akarım
  Ben akarım su akar
  Vakit yok bakışmaya

  Günlerden suya.
  Edip Cansever
   
 12. Ben Ruhi Bey Nasılım

  I

  Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda
  Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi
  Büyük bahçelerin küçük içinde
  Saksılardan birinde
  Gördüm de
  Uyurken uyandırılmış gibi
  Beni bir sardunya büyüttü belki.

  O ben ki
  Bir kadında bir çocuk hayaleti mi
  Bir çocukta bir kadın hayaleti mi
  Yalnızca bir hayalet mi yoksa.

  Ne peki
  Yere dökülen bir un sessizliği mi
  Göğe bırakılmış bir balon sessizliği mi
  İşini bitirmiş bir org tamircisinin
  Tuşlardan birine dokunacakkenki
  Dikkati ve tedirginliği mi.

  Bekler mi beni
  Her yanı, ama her yanı çocuklar gibi gülümseyen
  Bir sürü yaz gününün içinde
  Acaba bekler mi beni
  Uykularım, o sonsuz uykularım
  Yanmış bir limonluktaki
  - Ve limonlar ki her gün bir yaprak ayininde
  Sesini hiç eksiltmeyen -
  Ama bilmez miyim ben
  Bilmez miyim hiç
  Böyle sığ hayallerle oyalanmak yerine
  Kısacık bir zaman olmalıydı elimde
  Turfanda meyva gibi bir zaman
  Yollar yollar kateden tadı ve ekşiliği
  Geçerek erguvanların dönemecinden
  Leylakların dörtyol ağzından
  Yapıştırıncaya dek beni dudaklarına
  Acının dudaklarına ve geçmişin
  Bir yaban gülü yaprağı gibi beni
  Ama ne gezer.

  Korkmuyorum artık solmaktan
  Solmaktan ve solgunluktan
  Gelmişim nerelerden böyle
  Kurumuş bir dere yatağı gibi
  Ya da pek kurumamış da
  Baygın, hasta ya da cançekişen
  Çırparaktan yüzgeçlerimi dip sularında
  Ya da yer tahtaları, muşamba, örtük perdelerin kasvetini
  Yorgun düşerek taşımaktan
  Ve ne çıkar ayırmasam kendimi
  Suların büyük içkilere kavuştuğu koylardan.

  Koylardan
  Kapsayan o sevimsiz, o küçük aşkları da
  Eskiyen turunçlar gibi ilk rengini pek aratmayan
  Ayırmasam kendimi
  Diyorum ayırmasam
  Köhnemiş bir geminin -izine pek rastlanılmayan-
  İçindeki bir yolcudan da, değerli taşlarla dolu cepleri
  Cepleri yüreği cepleri
  Ayırmasam da ben
  Kim görürdü o yolcuyu, yani kim farkederdi beni
  Sıradan acılardır çünkü bütün ilgileri toplayan
  Oysa sıkıntıyı buruşuk bir iç çamaşırı gibi saklayan
  Bu kımıltısız gövde
  Görülmemiştir ki hiç görülsün şimdi
  Görülmediği gibi gündoğumundan havalanan kuşların
  Ya da bir oda kapısını açtığınız zaman
  O müthiş öğle sıcağında
  Pencerenin önünde örgü ören birinin
  - Örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi-
  Görülmediği gibi
  Ama var mıydı sanki görülmek isteyen
  Var mıydı bir şeyler bekleyen yüreğimin eskittiklerinden.


  II

  Ve her şey hızla yetişti sonra
  Sarı bir günün kahverengi yarınına.

  Yıkılmış bir ağacın üstünde yıllarca oturdum da
  Gözleri avına benzeyen bir avcıydım sanki
  Ağaç da çürümüş zaten
  Kazımış, oymuş bir yerlerinden gelip geçen onu
  Ağaç mı, içi yıllarla dolu bir kutu mu
  Çözmek için mi acaba içlerindeki bir gizi
  -Gizi mi, bir giz gereksinmesini mi-
  Yoklamışlar orasından burasından
  Kim bilir.

  Ama sessizlikten başka ne bulmuşlar
  Önemsiz bir iki anıdanbaşka
  Ya insan kılığında ya da bir dekor taşkınlığında
  Sorarım ne bulmuşlar
  Çoktan yeni bir umuda dönüşmüştür onlar da
  Anılar.

  Oysa bambaşka şeyler olmalıydı ağaçta
  Kazılmış, oyulmuş yerlerinde ağacın
  Buruk mayhoş, daha çok da bir zehir tadındaki
  Bir şeyler olmalıydı. Ve sanki
  Yıllar var ki saklamışım orda ben

  Saklamışım anlaşılan
  Odasında yapayalnız doğuran bir kadının
  Dışa vurmak istemediği
  Ya da pek gereksinmediği
  O iniltiyi andıran
  Duyurulmayan her şeyi.


  III

  Ve her şey dönüştü işte
  Kahverengi bir çarşambadan
  Sapsarı bir cumartesiye.

  Ansızın bir rüzgar çıktı demin
  Çölde yanıt arayan alaycı bir rüzgar
  Kolalı bir örtü gibi acıtıyor yüzümü
  Yakıyor gözkapaklarımı da
  Toplayıp getiriyor anılarımı bir bir
  Uzun yolları hiç sevmeyen anılarımı.

  (Kaç türlü girilirdi anılardan içeri?
  1 - İşte bir zambağın özsuyunun içilişi gibi
  2 - Süt emer gibi bir memeden
  Bütün renklerin ve bütün kokuların bir anda bilinişi
  3 - Dibini kazıyor alanlar: dünyanın iç çekişi.)

  (Ansak mı anmasak mı
  Yeri mi şimdi değil mi
  Bir tren yolculuğunda ve her yerde
  Her şeyin ya da hiçbir şeyin hiç mi hiç çekilmezliğini
  Bir hafta tatilini, bir öğle vaktini, belki bir pazartesiyi
  Saatler iyi
  Adamlar gülüyorlarsa iyi, gülmüyorlarsa gene iyi
  Ve bütün yolcuların dalgın
  Koparıp koparıp bir şeyler yediklerini
  Görünüşte kararsız
  Görünüşte üzgün, endişeli
  Görsek mi acaba, görmesek mi
  Açıp da kapalı gözlerini arada
  Şöyle bir görünümü tek bir solukta
  Yalandan, inatla içine çekenleri
  Ya da bir köprüden geçerken, bir tünele girerken
  Belirtip yüzlerinde çok görmüşlüğün izlerini
  Bir tilki çevikliğiyle, acele
  Katarak yolculuğa hiç yoktan bir gizemliliği
  Bilmem ki, görmesek mi
  Durunca tren bir istasyonda
  Dudakları çatlamış, ateşli, hasta bir istasyonda
  Dünyanın bütün elma satıcılarına bakıp
  Bakıp da her şeyi ilk defa tanıyormuş gibi
  Uzanıp pencerelerden sarkık gerdanlarıyla
  Tutarak parmaklarıyla yalancı
  Ve ucuzundan bir kolyeyi
  Acaba görmesek mi
  Bir treni ve dünyada tren olan her şeyi.

  Ansak mı anmasak mı acaba
  Yeri mi şimdi, değil mi
  Sırasını bekleyen bir kadının, hasta
  Gereğinden fazla abartılmış yüzünü
  Besbelli iğrenirdiniz
  Çevirirdiniz gözlerinizi yer tahtalarına
  Bir duvar saatine ya da kapıya
  Telefona bakardınız, tırnaklarını incelerdiniz uzun uzun
  Kısaca
  Kaçınmak isterdiniz o yüzden -ama bitmedi-
  Gördünüz, görüverdiniz bir daha
  Sıyrılmış acılardan ansızın
  Sevecen, durgun, sade
  O yüzü
  Belki de, orda, acele
  Karar verdiniz
  Bir anneniz olsun isterdiniz böyle
  Ve belki sarılıp öpmek isterdiniz onu
  Her neyse...

  Söylesek, yeniden mi söylesek şimdi de
  Ben uzun yolları hiç sevmem
  Doğacak bir çocuk gibi beklemeli anılar
  Ansızın doğmalı, ansızın ölmeli saniyelerde.)


  IV

  Bırakıp gidiyor anılarımı rüzgar
  Denize bırakılmış çöpler gibi
  Yol kenarlarında birikmiş gereksiz eşyalar gibi
  Geri veriyor ve çekip gidiyor usulca.

  Bulanık bir havuzun yanında buluyorum kendimi
  Bakımsız, taşları kırık bir havuzun yanında
  İçinden koyu yeşil bir çocuğun baktığı
  Çürümeye yüz tutmuş yaprak renginde
  Ağlaması yağmurlu bir sundurmaya benzeyen
  Kırık iskemleleri, çatlamış mermer masasıyla
  Yağmurlu bir sundurmaya
  Ve pencerelerde belli belirsiz bir kadın
  Pencerelerde ve her yanda.

  Bir çocukta bir kadın hayaleti mi
  Bir kadında bir çocuk hayaleti mi
  Yalnızca bir hayalet mi yoksa.

  (Nerdeyim
  Kelebeklerden dokunuşlar alan bir yaprak gibi inceyim
  Para bozduranların az çok bildiği
  Adres soranların gene bildiği
  Bir sokakta bir aşağı bir yukarı
  Saatlerce dolaşanların hemen hemen bildiği
  Amansız bir güceniğim.)

  Geri getiriyor bunları rüzgar
  Geri getiriyor anılması kırmızı bir konağı da
  İniltili, hasta bir konağı da
  Çatısında baykuşların tünediği
  Birtakım iplerin düğümlendiği tahtaboşlarda
  Ve bütün konuşmaların tek bir cümlede toplanıp
  Suskunluğu bir anıt gibi yükselttiği
  Bir konağı ve konağın olanca görkemini
  Geri getiriyor rüzgar.

  (Konaksa yandı çoktan
  Tertemiz bir asfalt ezip geçti onu
  İyi biliyorum tertemiz bir asfalt
  Ezip geçti onu
  Kırmızı bir konak mezarı gölgesi bırakarak.)

  Ve yıllar ve günler ve saatler ayarlandı
  Caddeler, işhanları kahveler ayarlandı
  Meyhaneler, genelevler
  Pasajlar, dar sokaklar, geçitler
  Soğuk biralar ayarlandı, soğuk her şey
  Ve bütün ilişkiler
  Birden yerini aldı.

  Ve her şey yetişti gene
  Sarı bir çarşambadan
  Kahverengi bir cumartesiye.


  V

  Ben Ruhi Bey, nasıl olan Ruhi Bey
  Nasılım
  Bir yaz ikindisinden çıktım geldim
  Diyelim bir pazartesiydi, biraz da şöyle geldim
  Kapıyı iyice kapadım
  - Kapadım mı, evet, kapadım -
  Çitlenbik ağacının altından geçtim
  Frenk üzümlerinden bir iki salkım kopardım
  Dişlerimle sıyırdım
  Sardunya renginde ve sardunya tadında idiler
  Biri fotoğrafımı çekiyorkenki gibi durdum
  Azıcık gülümsedim
  Ve dünya bana gülümsedi
  Çakılların üstünden yürüdüm
  Yürüdüm ki, bir sese benziyordum sanki
  Yüzyıllarca önce kırılmış bir kemik sesi
  İyice duydum
  Çıkarken bahçe kapısını açık bıraktım
  - Çok yüksekti. Deniz dibi renginde ve demirdendi. Üstünde aslan başı
  kabartmalar vardı. İki yanında çok yüksek iki duvar uzar giderdi.
  Dışardan çam ğaçları görünürdü. Bir kırbaç gibi görünürdü. Ve
  ağaçların üstünde kırbaç kılıflarına benzeyen ve evlatlıkların mavi
  pazen giysilerini andıran kalınlaşmış bir gökyüzü dururdu -
  On sekiz on beş trenine yetiştim
  Geniş kadife koltuğa oturdum
  Puromu yaktım - iki kibrit harcadım -
  Akşam gazetelerinde pek bir şey yoktu
  Haydarpaşa'ya kadar bulmaca çözdüm
  İskelede saçları çok iyi taranmış bir kız bana baktı
  Bakışından tedirgin oldum
  Giyimsizdi, boyasızdı, bakımsızdı
  Vapurla Karaköy'e geçtim
  Tokatlı'ya uğradım
  Köprüden aldığım Fransız dergilerini karıştırdım
  Kirazla bir kadeh rakı içtim
  Çıkarken boy aynasında kendime baktım
  Oldukça yakışıklıydım
  Gömleğim temizdi, beyaz ceketim
  Tertemizdi ve ayakkabılarım
  Pantolonum ütülü
  Yelek cebimde ince altın bir zincir
  Sarı ve ince bıyıklarım
  Tam Ruhi Bey bıyığıydı
  Ve iki parmağın arasında bir çiçek sapı
  - Zakkum muydu, değil miydi, belki yazpatı -
  Boynumda menekşe rengi bir papyon
  Hafifçe sarkık
  Dudağımda bitti bitecek bir sigara
  Kenarında dudağımın
  Dışarı çıktım.
  Tünele bindim, Asmalımescit'teki Viyana lokantasına geldim.
  Avusturyalı karı koca beni karşıladılar
  İkisi de eğilerek ben dimdik durdukça onlar bir kez daha eğilerek beni
  karşıladılar
  Benden başka oldukça şişman iki adam daha vardı. Beyaz Ruslardandılar, gözleri
  necef taşı gibi sert ve parlaktı
  Tezgahta bir Leh Yahudisi votka içiyordu, yüzündeki ince damarlar fırçayla
  çizilmiş gibiydi, bir silinip bir canlanıyorlardı.
  Soğuk et getirdiler bana, omlet, bira filan getirdiler
  Üstüne kremalı ahududu getirdiler, likörle kahve getirdiler
  Çıkarken bolca bahşiş bıraktım.
  Markiz'e uğradım, dört mevsimden süzülmüş bir konyak içtim
  Düzeltip arada bir bıyıklarımı
  Uçları hafifçe ıslak
  Bir ara pencere camında kendime baktım
  Baktım ki, ben Ruhi Bey
  Nasıl olan Ruhi Bey
  Daha nasılım.

  Oradan Galatasaray'a kadar yürüdüm
  Bir kadının pembe beyaz teni dağılıp uçuşarak
  Gezindi ortalıkta bir süre
  Ve durdum
  Durdum bu güzel yaz ikindisinden çıkıp
  Bambaşka bir sonbahar sabahını giyinceye kadar Nasılım.


  VI

  Nasıl olacaksınız Ruhi Bey
  Bugün de erkencisiniz Ruhi Bey
  Şarapla bira mı içiyorsunuz Ruhi Bey
  Böyle sabah sabah Ruhi Bey
  Akşam akşam Ruhi Bey
  Akşam sabah Ruhi Bey
  Cıgara alır mıydınız Ruhi Bey
  Yakalım Ruhi Bey, yakalım
  Böyle üşümüyor musunuz Ruhi Bey
  Benim de ayakkabılarım su alıyor Ruhi Bey
  Ne olur ne olmaz
  Önümüz kış Ruhi Bey
  Ee, daha nasılsınız Ruhi Bey
  - İyiyim, iyiyim.

  (Gelsem gelsem bir solgunluktan gelirim
  Kızgın bir sardunyanın üstelik üvey çocuğu
  Pembe pembe azarlanırım
  O ölür ben azarlanırım
  Kocaman bir konakta uzarım kısalırım
  Ellerim tırnaklarım
  Yeni kırpılmış bir koyun derisi gibi pespembe
  Ve sıcak
  Gözlerim, gözlerim benim
  Denizi ilk defa gören bir çocuğun
  Birdenbire yaşlanması neyse.)

  Sizinle görüşelim Ruhi Bey
  Vaktim yok, vaktim yok
  Ruhi Bey, görüşelim
  Vaktim yok görüşmeye kimseyle
  Ruhi Bey
  Kendimle bile, kendimle bile.
  (Olmaz ki, kimse kimseyi sevemez
  Ama hiç kimse.)


  Edip Cansever
   
 13. İçinden Doğru Sevdim Seni

  İçinden doğru sevdim seni
  Bakışlarından doğru sevdim de
  Ağzındaki ıslaklığın buğusundan
  Sesini yapan sözcüklerden sevdim bir de
  Beni sevdiğin gibi sevdim seni
  Kar bırakılmış karanlığından.

  Yerleştir bu sevdayı her yerine
  Yüzünde ter olan su damlacıklarının
  Kaynağına yerleştir
  Her zaman saklamadığın, acısızlığın son durağına
  Gül taşıyan cocuğuna yerleştir
  Ve omuzlarına daracık omuzlarına
  Üşümüş gibisin de sanki azıcık öne taşırdığın
  Tam oraya işte, uçsuz bucaksız bir düzlükten
  Bir papatya tarlasıyla ayrılmış göğüslerine yerleştir
  Ve esmerliğine bir de, eski bir yangının izlerinin renginde
  Saçlarının yana düşüşüne, onları bölen ikiliğe
  Alnından başlayan ve ayak bileklerinde duran
  Yani senin olmayan, seni bir boşluk gibi saran hüzne Yerleştir onu bir kentin parça parça aklında tuttuğun
  Kar taneleri gibi uçuşan
  Ve her gün biraz daha hafifleyen semtlerine
  Yerleştir bu sevdayı her yerine.

  Ekledim ben tattığım her şeyi denizlere
  Bildiğim ne varsa onlar da hep denizlerden
  Sen de bir deniz gibi yerleştir onu istersen
  Sevdayı
  Ve köpüklendir
  Ve yaşlandır ki işte kederi anlamasın
  Ama dur, her deniz yaşlıdır zaten
  Öğrenmez ama öğretir mutluluğu
  Bizim sevdamız da öyledir, iyi şiirler gibi
  Biraz da herkes içindir. Ve gelinciğin ikinci tadına benzemeli
  Var eden kendini birincisinden
  Yani bir sevdayı sevgiye dönüştüren.

  Ben şimdi bir yabancı gibi gülümseyen
  Tanımadığın bir ülke gibi
  İçinde yaşamadığın bir zaman gibi
  Tam kendisi gibi mutluluğun
  Beni bekliyorsun
  Ve onu bekliyorsun beni beklerken.


  Edip Cansever
   
 14. BİTTİ O SEVDA..

  Bitti o sevda kesildi çığlıkları martıların
  Su gibi bitti, suya karşıt gibi bitti
  İtti kıyıyı adına deniz dediğimiz şey
  Unuttuk ikimiz de her türlü yetinmezliği
  Kaybetti kumarda gözlerim
  Kaybetti kumarda gözleri.

  Bir koru rüzgârlandı göğüs boşluğumuzda sanki
  Uzaklaştı ağaçlar birbirlerinden
  Yakınlaştı ağaçlar birbirlerine
  Yani her soluk alıp verişimizde bizim
  Bir mekik gibi kalbin
  Bir mekik gibi kalbim
  İşleyip durdu bu yitikliği yeniden.

  Ne kaldı
  Farkında mısın bilmem
  Gündüzler..
  Gündüzler biraz azaldı.
   
 15. Edip Cansever, şiirlerini bir solukta okudugum nadir şairlerden biri...içten duygusu tüm şiirlerinden okuyucuya yansıyor...
   
 16. yerçekimli karanfil en sevdiğim eseridir şairin..

  Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle
  Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil
  Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk
  Birleşiyoruz sessizce.
   
 17. ___İçinden Doğru Sevdim Seni___
  İçinden doğru sevdim seni..
  Bakışlarından doğru sevdim de,
  Ağzındaki ıslaklığın buğusundan.
  Sesini yapan sözcüklerinden sevdim bir de..
  Beni sevdiğin gibi sevdim seni,
  Kar bırakılmış karanlığından..

  Yerleştir bu sevdayı her yerine.
  Yüzünde ter olan su damlacıklarının.
  Kaynağına yerleştir..
  Her zaman saklamadığın, acısızlığın son durağına.
  Gül taşıyan çocuğuna yerleştir..
  Ve omuzlarına, daracık omuzlarına.
  Üşümüş gibisin de sanki azıcık öne taşırdığın..
  ..........
  ..........
  ___Edip Cansever___
   
 18. Hiçbir zaman okumaktan bıkmayacağım yazarların başında gelir Edip Cansever..
  Sonrası Kalır favorim..
   
 19. Ben Ruhi Bey Nasılım ile vazgeçilmezim olan şair.
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş