Sownroth

Mariusz Goli "Improwizacja" Katowice Stawowa

Video by Jukka Male, www.jukkamale.com Jeśli chcecie wspomóc mnie w rozwoju: konto paypal: mariusz.goli@gmail.com lub konto: Nr. IBAN: PL73 1140 2004 0000 3502 6541 4181 If you want to support me in the development: paypal: mariusz.goli@gmail.com or my account number: Nr. IBAN: PL73 1140 2004 0000 3502 6541 4181

Sownroth, 13 Haziran 2014