Ses Teknisyeni

B

babsent

Geniş alanlarda konserler verdiğinizi ve binlerce insanın konserinizi izlemeye geldiğini düşünürsek iyi bir ses düzeneğine ihtiyacınız vardır. Ses sistemlerinin kurulum, kullanım, test, bakım ve onarım işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

1.İş organizasyonu yapmak,
2.Taşınabilir ses sistemlerini kurmak,
3.Sabit olan ses sitemlerini kurmak,
4.Ses sistemlerindeki arızaların tespitini yapıp, arızaları gidermek,
5.Ses sistemlerinin bakımını yapmak,
6.Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.


Bu 6 görev kendi içinde de şöyle açılır;

Organizasyon hakkında bilgi almak,
Alan tespiti yapmak,
Projeyi hazırlatmak,
İş teklifi vermek,
Sözleşme yapmak,
Planlama yapmak,
Projeye uygun malzemeyi temin etmek,
Malzeme hazırlığı yapmak,
Malzemeyi nakletmek,
Arızalı cihazların takibini yapmak,
Platformu ve truss'u kurdurtmak,
İzleyici hoparlör kulelerini oluşturmak,
Sahne üstü monitör hoparlör sistemini yerleştirmek,
Ses kumanda masasını(Mixer) kurmak,
Ses kaynakları, efekt ve kontrol sistemlerinin bağlantısını yapmak,
İmalatı gereken malzemeleri hazırlamak,
Elektrik tesisatçısına projeye göre kablo tesisatını yaptırmak,
Hoparlör grubunu monte etmek,
Amplifikatör grubunu monte etmek,
Ses kumanda masasını kurmak,
Mikrofon bağlantılarını yapmak,
Ses efekt sistemlerini monte etmek,
Ses sistemini test etmek,
Ses sağlayıcı arızalarını tespit ederek gidermek,
Cihazların temizliğini yapmak,
Yanında çalışanlara eğitim vermek,
Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip etmek,
Mesleki fuarları takip etmek, seminer ve konferanslara katılmak.
 
Üst