Uçan Makarna Canavarı teorisi

PASTAFARYANİZM


Touched_by_His_Noodly_Appendage.jpg


Pastafaryanizm, İngilizcede "makarna" anlamına gelen "pasta" ve "Rastafaryanizm" kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir ve Oregon Eyalet Üniversitesi fizik bölümü mezunu Bobby Henderson tarafından 2005'te kurulan parodi dinin[1] isimlerinden biridir. Uçan Spagetti Canavarı (USC) bu dinin tanrısıdır; dinin diğer bir ismi de Uçan Spagetti Canavarcılığı olarak çevrilebilir. Dinin inananları kendilerine "Pastafaryan" demektedirler.

Dinin kurulma amacı, A.B.D.'nin Kansas eyaletinin eğitim kurulu tarafından eyalet okullarında evrim kuramına alternatif olarak Akıllı Tasarım konusunun müfredata alınması kararını protesto etmekti. Henderson, eğitim kuruluna gönderdiği bir açık mektupla[2] Uçan Spagetti Canavarı isimli bir yaratıcıya olan inancından bahsetti ve okullarda "Pastafaryan" yaratılış kuramının da okutulmasını talep etti; bu suretle Akıllı Tasarım'ın öğretilmesine karşı reductio ad absurdum, yani "saçmalığa indirgeyen" bir sav öne sürmüş oldu.[3][4].

Uçan Spagetti Canavarına, yakın geçmişteki popülerliği ve basının yoğun ilgisi nedeniyle Richard Dawkins gibi tanrıtanımazlar tarafından Russell'in Çaydanlığının [5] çağdaş sürümü olarak bolca değinilmektedir.


İnançlar

Henderson, dininin inançlarını Akıllı Tasarım destekçilerinin sıkça kullandığı savlara tepki olarak geliştirdi[4]. Henderson'un temel savları şunlardır[6]:

* Evren, beraberinde bir dağ, ağaçlar ve bir cüce (resimde "cücük" yazıyor) ile birlikte, görünmeyen ve tespit edilemeyen bir Uçan Spagetti Canavarı (USC) tarafından yaratılmıştır.

* Evrim hakkındaki bütün kanıtlar Uçan Spagetti Canavarı tarafından yerleştirilmiştir. USC, etraftaki şeyleri olduklarından daha yaşlı göstererek Pastafaryan'ların inançlarını sınamaktadır (ayrıca bakınız: Omfalos). "Örneğin, bir bilimci bir kalıntıya radyokarbon testi uygulasın. Kalıntıdaki Karbon-14'ün %75'inin elektron ışınımıyla Nitrojen-14'e dönüştüğünü görsün, ve bu kalıntının yaklaşık 11.000 yıllık olduğu sonucuna ulaşsın; zira karbon-14'ün yarıömrünün 5.730 yıl olduğu düşünülüyor. Ancak bilimcimizin gözden kaçırdığı şey, yaptığı her ölçümde Uçan Spagetti Canavarı'nın gelip Kutsal Makarna Kollarıyla onun bulduğu sonucu değiştiriyor olduğudur. Elimizde bunun nasıl mümkün olduğunu detaylarıyla anlatan ve O'nun bunu neden yaptığını söyleyen çok sayıda belge mevcuttur. O elbette ki görünmez olandır, normal cisimlerin içinden kolaylıkla geçebilendir."

* Pastafaryan inancındaki Cennet'te göze çarpan iki nokta vardır. "A) Uçsuz bucaksız bira volkanlarıyla doludur. B) Bir striptizci fabrikası vardır."[6]

* Pastafaryan dininin metinlerine Delifişek denir. On Emir yerine ahlâkî açıdan daha zayıf olan sekiz "Yapmazsanız Çok Memnun Olurum" maddesi içerir.

* Duaların ve Delifişek'in belli bazı ayetlerinin vb. sonunda "RAmen" denir. Bu kelime Musevilik'te, Hıristiyanlık'ta ve İslam'da kullanılan "Amîn" (ing. Amen) kelimesi ile bir makarna çeşidi olan "ramen"in birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her ne kadar geleneksel olarak büyük "R" ve "A" ile yazılsa da sadece büyük "R" ile yazılması da kabul edilebilir.

Korsanlar ve Küresel Isınma [değiştir]

Pastafaryan inanç sistemine göre, korsanlar "mutlak kutsallıktaki varlıklar"dır ve gerçek Pastafaryanlardır. "Hırsız ve dışlak" kişiler oldukları izlenimi Ortaçağda Hıristiyan din alîmlerince yayılmış yanlış bilgilerin sonucudur. Pastafaryanizme göre onlar gerçekte "barışsever kâşifler ve iyiniyet elçileri"dir ve çocuklara şeker dağıtırlar.

Henderson korsanlarla ilgili görüşlerini Kansas Eğitim Kuruluna gönderdiği mektuba ekledi. "Küresel ısınmanın, depremlerin, tayfunların vb. felaketlerin nedeninin dünyadaki korsan sayısının 1800'lerden beri azalmakta oluşu olduğu"nu ileri sürdü.[6] Mektuba eklediği bir çizelgede korsanların sayısı azaldıkça küresel sıcaklığın yükseldiği görülüyordu; bu suretle istatistiksel olarak anlamlı görünen bir bağlaşımın illâ ki nedensel bir ilişkiye işaret etmediğini gösteriyordu (bkz. kafa karıştırmak).


Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı [değiştir]
Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı
Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı

Ana madde: Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı

Bobby Henderson Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabını yazması için Aralık 2005'te 80,000$ USD miktarında bir öndelik aldı. Henderson, kitabın satışından elde edeceği gelirle bir korsan gemisi inşa etmeyi ve dünyayı dolaşarak kâfirleri Pastafaryan dinine geçirmeyi planladığını söyledi. [7] Kitabın yayım tarihi 28 Mart, 2006'dır (ISBN 0-8129-7656-8).

Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı, İncilin Pastafaryan dinindeki karşılığıdır. İncilde yer alan Hz. Musa gibi kişiliklere USM'de karşılık olarak bir korsan olan Kaptan Mosey gibi kişilikler getirir. Kutsal kitapta sekiz tane "Eğer Yapmazsanız Çok Memnun Olurum" yer alır; bunlar On Emir'in parodileştirilmiş halleridir.


Tarihçe ve gelişmeler [değiştir]

Uçan Spagetti Canavarı Kilisesinin ve adını aldığı tanrısının halka ilk sunuluşunun, Bobby Henderson'un USC'yi ve Akıllı Tasarımın okullarda öğretilmesini konu alan açık mektubunu Kansas Eğitim Kuruluna gönderdiği 7 Mayıs 2005 tarihinde olduğu söylenebilir. Henderson mektubu ve ardından kurul üyelerinden gelen tepkileri kendi internet sitesinde yayımladı [8].

Henderson'un kurula meydan okuyuşu duyuldukça internet sitesi ve sürdürdüğü mücadele ilgi uyandırdı ve destek topladı. Henderson'un savının hicivci ruhu, Uçan Spagetti Canavarını "blog"cular arasında olduğu kadar mizah internet kültürü sitelerinde gözdeleştirdi. Site ABD'deki Sensible Erection programında 17 Haziran 2005'te tanıtıldı.[9] Ek olarak Boing Boing, Something Awful, Fark.com, Uncyclopedia gibi sitelerde de yer aldı. Uçan Spagetti Canavarı, Akıllı Tasarımın öğretilmesine karşı bir sembol haline dönüştükçe medya da konuyu işlemeye başladı. [10][11][12]

Ağustos 2005'te, okuyuculardan birinin tepkisi üzerine BoingBoing.net sitesi Hz. İsa'nın Uçan Spagetti Canavarının oğlu olmadığını deneysel olarak ispatlayabilen ilk kişiye 250.000$ "akıllıca tasarlanmış nakit" ödül vereceğini açıkladı[13], daha sonra da ödülü 1.000.000 dolara çıkardı. [14] Bu bahis yaratılışçı Ken Hovind'in bilimcilerce mantık hatalarıyla dolu olduğu söylenen bahisine gönderme yapmaktaydı (Ken Hovind evrenin ve yaşamın ortaya çıkışının açıklanmasında evrimin "mümkün olan tek yol" olduğunu ispatlayana 250.000$ ödül verecekti).[15]

Gözde kültürde Uçan Spagetti Canavarı [değiştir]
Bazı siteler Pastafaryanizmi destekleyen tişörtler, kahve bardakları vb. eşyalar satıyor.


* Playboy dergisinin Ocak 2006 sayısında Kansas Okul Kurulu'na gönderilen açık mektubun bir kısmı yayımlandı.
* Richard Dawkins, Tanrı Yanılgısı adlı kitabındaki bazı görüşlerini anlatmak için The Colbert Report ve Talk of the Nation - Science Friday gibi (ABD'deki) bazı TV programlarında USC'ye başvurdu.[16] Dawkins'in South Park dizisindeki canlandırılmış karakteri de dizinin "Go God Go" bölümünde dine karşı bir sav kullanırken USC'ye başvurdu.

* Uçan Spagetti Canavarı The IT Crowd ve South Park gibi (ABD'deki) bazı televizyon programlarında yer aldı.

Wikipedia dan alınmıştır. Şiddetle destekliyorum :))
 
hayır...o rastafaryanizm 2. dünya savaşında etiyopya direniş örgütü lideri sonra da etiyopya lideri olan adamın uydurduğu boktan bir din...ülkesindeki herkesi kendine tapmaya zorladı...
 
ee zaten dinin asıl amacı insanları bir şeye taptırmak vasıtasıyla uyruk haline getirip gütmek. Normalmiş pek de şaşırtıcı değil. Demek ki etiuyoplalılar pek de direnememişler emperyalizme karşı yağmurdan kaçarken doluya yakalanmışlar. :)
 
+ aynen katılıyorum :) * Evrim hakkındaki bütün kanıtlar Uçan Spagetti Canavarı tarafından yerleştirilmiştir. USC, etraftaki şeyleri olduklarından daha yaşlı göstererek Pastafaryan'ların inançlarını sınamaktadır (ayrıca bakınız: Omfalos). "Örneğin, bir bilimci bir kalıntıya radyokarbon testi uygulasın. Kalıntıdaki Karbon-14'ün %75'inin elektron ışınımıyla Nitrojen-14'e dönüştüğünü görsün, ve bu kalıntının yaklaşık 11.000 yıllık olduğu sonucuna ulaşsın; zira karbon-14'ün yarıömrünün 5.730 yıl olduğu düşünülüyor. Ancak bilimcimizin gözden kaçırdığı şey, yaptığı her ölçümde Uçan Spagetti Canavarı'nın gelip Kutsal Makarna Kollarıyla onun bulduğu sonucu değiştiriyor olduğudur. Elimizde bunun nasıl mümkün olduğunu detaylarıyla anlatan ve O'nun bunu neden yaptığını söyleyen çok sayıda belge mevcuttur. O elbette ki görünmez olandır, normal cisimlerin içinden kolaylıkla geçebilendir." şunu birisi açarmı acaba ?? yaniii bu uçan makarna başka birşey olmasın asıl makarna dedikleri şey bir insan olabilir.
 
uçan makarna canavarı, bizim aklımızı olduğundan daha aptal gösterir. Tam evreni keşfettik derken yeniden önceki bildiğimizden daha büyük bir evrenle karşılaşmamız da bundandır. Makarnanın kolları esnedikçe biz düşündüğümüzü sanırız. Asıl gerçek budur. Sadece gizil makarna kaynatıcılarına gerçeğin bilgisi verilmiştir.
 
Üst
AdBlock Tespit Edildi

Lütfen devam etmeden önce adblock/reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakın.

Sitemizin yazılım/donanım/servis sağlayıcı giderleri reklam gösterimleri ile karşılanmaktadır.

AdBlock'u devre dışı bıraktım    Hayır teşekkürler