Satılık 3/4 ya da standarttan kısa skala tercihen akustik ya da klasik gitar

Üst