Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Yetenek Sınavı İçin Konya da Özel Hoca Ariyorum

Yıldız Teknik Üniveristesi Duyusal (Ses) Sanatları bölümü için Konya da özel hoca arıyorum yardımlarınızı bekliyorum.

Duyum Düzeyi sınavı aşaması; adayın ezgisel yatay çizgileri; ritmik modelleri hafızada tutabilme ve kendi sesiyle ya
da eliyle (ritm algısı kontrolünde) tekrar edebilme becerisini ve çok seslilik algısını değerlendirmeyi amaçlar.
İki, üç, dört ses işitme: Piyanoda aynı anda çalınarak verilen sesi önce kalın sesi ardından ince sesi olmak suretiyle
tekrar edebilmek. Ezgi işitme: Piyanoda çalınarak verilen bir ezgiyi ya da ezgi parçasını aynı biçimde tekrar
edebilmek. Ritm algısı: Verilen ritmik modeli aynı şekliyle tekrar edebilmek.
Not: İlk aşama olan Duyum Düzeyi Sınavı, başvuru yapan bütün adaylar için aynı içeriğe sahiptir.
Adayların piyano ile duyum düzeyi sınanacaktır. Sınav jürisi Duyum Düzeyi Sınavı sonucunu “başarılı-başarısız”
olarak açıklayacak ve Dosya Sunumu-Görüşme sınavına “başarılı” olan adaylar çağrılacaktır. (60 puan ve üzeri
başarılı, 60 puan altı başarısız sayılacaktır.)
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Puanlama Tablosu
Soru Tipi Puan Toplam Puan
İki Ses 5 (Adet) 2 10
Üç Ses 3 (Adet) 5 15
Dört Ses 2 (Adet) 5 10
1. Ezgi 4 (Ölçü) 5 20
2. Ezgi 4 (Ölçü) 3.75 15
1. Ritm 2 (Ölçü) 7.5 15
2. Ritm 2 (Ölçü) 7.5 15
TOPLAM 100
 

Dosyalar

Üst