Google Page Rank ve SEO İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi

Google Farkı
Google daha fazla siteyi daha süratli tarar ve en fazla ilgili sonuçları kullanıcıya ulaştırır.Bunu nasıl başardığını anlamak için kullanılan yazılım ve donanım teknolojisine göz atmak gerekir. Kısaca aramanın başarılı ve süratli olması ‘arama-algoritmasının’ etkinliği ve bir birlerine bağlı birçok kişisel bilgisayarın oluşturduğu çok süratli arama motoruna bağlıdır. Yazılım Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin (Stanford) tarafından geliştirilen web sayfalarını derecelendiren PageRankTM ve bunun ağ üzerinde çalıştırılmasına dayanmaktadır. PageRankTM sürekli olarak Google yazılımcıları tarafından geliştirilmekte (ince ayar) ve web aramanın temel unsuru olmaktadır. PageRank web’in demokratik karakterinine dayanmakta ve onun yoğun link yapısını herhangi sayfanın değerininin bulunmasında kullanmaktadır.

Aslında Google A sayfasından B sayfasına bir linki bir oy olarak algılar ( A sayfası ile B sayfası için) ve ayni zamanda oy’un oluştuğu sayfanın analizini yapar. Bu şekilde oy büyüklüklerine göre derecelendirilmiş siteler yüksek PageRank değeri alırlar ve her seferinde Google aramasında hatırlanırlar. Başka bir deyişle sizin sayfanızın önemi başka sayfalardan sizin linklerinize ne kadar refererans yapıldığına bağlıdır. Bunun yanında Google karmaşık yazı-uydurma tekniklerini de kullanarak aramanızdaki sonuçların önemli ve ilgili olmasını sağlar. Google’ın karmaşık ve otomatik arama metodların dıştan değiştirilmesinin oldukça zorlaştırmaktadır. Bu konuya daha ilerde tekrar değineceğiz. Burada Google’ın arama sonucuna uygun reklamları ekrana gönderdiğini fakat para karşılığı PageRank yükseltmesinin (sanal şike) mümkün olmadığını veya çok zor olduğunu beyan etmektedir. Bu bakımdan Google arama sonuçları ilgili yüksek-kaliteli web-sitelerini bulmada basit ve adil bir yöntem olarak algılanabilir. Bizlerin yorumu Google ile web’te bir içerik standardının oluşacağı kaçınılmazdır. Örneğin bazı ağ yöneticileri ve web-site yöneticileri Google sügeçinden geçemedikleri için yakınmaktadırlar.

Google arama motoru genel olarak aşağıdaki dört unsuru göz önüne alarak aranan kelime ile bilgileri sıralar;
• Aranması istenen anahtar kelimelerin geçtiği (uyduğu) tüm sayfaları bulur.
• Sayfadaki faktörlere göre derecelendirme yapılır.
• İlgili yazı içindeki kilit (önemli kelime)lere göre hesaplama yapılır.
• Son olarak sonuçlar PageRank’a göre ayarlanır.

Genel olarak web sayfaları aralarında ve içerisindeki linklerin oluşturduğu yönlendirilmiş çoklu-grafta düğüm derecelerinin bulunması ve ağırlıklandırılmasına dayanır. Google’ın gücünü Data Recovery Group başkanı P. Ahern göklere çıkarmakta ve Google tarafından sayfası derecelendirmeyen sayfanın Yahoo tarafından listlenmediğini dahi söyleyebilmektedir. Ahren devamla Google olmadan iş yapmanın zorluklarına değinmekte ve şirketi Data Recovery Google dışına alındığı zaman işlerinin yüzde 30 azaldığını söylemektedir. Örneğin işiniz telefon trafiğine bağlı ise ve Google dışına alınmış iseniz önce telefon trafiğinde azalma ve domino etkisi ile de işlernizde düşüş yaşanır. Dotcom krizi yaşanırken Google gücünü artıran web kuruluşlarından biri olmuş ve bazı web-sürfçülerine göre web’in ta kendisi olarak algılanmıştır. Bu nedenle Google’un listeleme stratejilerinin adil olmadığını iddia eden bazı şirketler Google karşı dava açmışlardır.

Google’ın aramadaki gücü, basitliği ve güvenirliği önde giden Yahoo, America Online ve EarthLink gibi portalleri ve Internet sağlayıcıları Google ile işbirliği yapmalarına yönlendirmiş, kendi arama neticeleri ile Google arama neticelerini birleştirmişlerdir. Yakın geçmişte yapılan bir analize göre ziyaretçilerin sitede kalma sürelerine göre Google ortalama ayda 15 miyon ziyaretçi saat alde ederken Yahoo 6 milyonda kalmıştır. Web pazarlama danışmanlık firması WebGuerrilla’ya göre bu durum Yahoo’yu Google ile koşulları açıklanmayan bir anlaşmaya itmiştir. Bu bölümde son olarak Google ve Yahoo arama motorlarına birbiriyle ilgli (anlamlı) iki ve üç İngilizce kelimeden oluşan 10 adet ayni terimler test giriş yapılarak ve biri hariç tümünde Google arama motorunun daha fazla cevabı daha süratli olarak verdiği gözlemlenmiştir.

Bilgi Dışında Bilginin Kullanılması
Bu kısımda Google arama motoru teknolojisi ve doğrudan bilişim hukukunu ilgilendiren iki bilişim olayını inceleyceğiz: Sırayla New York Times gazetesinin paralı servisinin Google üzerinden bedava elde edilmesi diğeri ise Google yönetiminin kriterlerine göre veya gerekçesiz bazı kuruluşları listelerinden atması.
Çoğu zaman web’te ancak kayıtlı kullanıcılara açık bilgilere (dosya) erişmek için yasal diğer yollardan bir tanesi de arama motoru üzerinden gitmektir. Bunlardan bir tanesi de New York Times gazetesinin paralı servislerinden olan arşivlerine erişmenin Google üzerinden mümkün olması. Bedavası varken neden paralısına gidilsin? Bu işlem Google’ın ön bellekte sakladığı bilgilere erişmekle mümkün olmakta ve Google’u bir çok yayımevi ile karşı karşıya getirmektedir. New York Times eski arşivlere ait linkleri kayıt sayfasına yönledirmeye çalışmakta buna paralel olarak Google ise bu istenmeyen durumu önleyen yazılımlar geliştirmekte fakat Google’ın yeni özellikleri ile yine de istenmeyen durumlar oluşabilmektedir.

Etik Değerler
Google’u özellikle, önemli ve vazgeçilmez yapan kendilerinin kuruluş felsefesi olan yeni servis ve özellikleri yaratıcılıkla deneyip uygulayabilmesidir. Bu kuruluş kültürü her gün milyonlarca ziyaretçi çekmekte ve diğer ilgili sitelere bilinmeyen arama formülleri ile yönlendirmekte, kendisini web’te en güçlü ve popüler şirket haline getirmektedir. Google’un önbellek kullanımı ana Web teknoloji çerçevesinde çeterefelli hukuksal problem oluşturmaktadır. Şu sorunun cevabı temel oluşturmakta: Her hangi Web sayfasının geçici olsa bile ne zaman kopyalanması kabul edilebilir bir olgudur?

Google 1997 yılında diğer arama motorlarından farklı ve kendisine has biçimde oluşturduğu web sayfalarının sayısal kopyalarını kullanıcılarına sunar. Bu şekilde Google tarafından indexlenmiş hemen hemen her sayfa web’teki orijinal yerinde olsun veya olmasın doğrudan Google sunucusundan elde edilebilir. Google diğer arama motorlarının aksine ön bellekte sürekli olarak web kayıtlarını tutmamakta, geçersiz linkleri webte tarayarak önbellekten atmaya eleden gelince süratli yapmaktadır. Fakat araştırmacılar için hala Google önbellek sayfaları bir veri hazinesi gibi görülüp veri keşfetmek ve almak için araştırılmaktadır. Güvenlik konularını da içeren bazı durumlarda Google yetersiz kaldığı saptanmıştır. Bu durumdan endişe duyan bazı web-sitesi operatörleri Google’un sitelerinden sayısal kayıt yapmasını engellemek için bazı sayfaları özel kod ile koruma altına alma yoluna gitmişlerdir. Bunun dışındaki diğer bir başka iddia Google ön bellek yolu ile elde edilen bilgiler söz konusu siteye traffiği düşürmekte ve hatta telif hakkı ihlallerine neden olmasıdır. Başka bir durum web-yayın evlerinin düzeltilmiş bilgiler kendi web sayfalarına varken web’te eski ve yanlış bilgilerin bulunabilmesidir. Bu nedenle hukuk adamları yaslar açısındn konunun yakın gelecekte mahkemede görüşülmesi ve karara varılması gerektiği söylemektedirler. Diğer bir görüş ise Internet Archive’ini örnek göstererek Internet bulunan bir bilginin ortalama 100 gün olduğunu sonuç itibariyle eski bilgilerin bir şekilde web’ten silineceğini söylemektedirler.

Google Yaklaşımı
Google gün geçtikçe daha etkli olduğunun ve listelerdeki içeriğin bir şekilde başını ağrıtabileceği Google.fr ve Google.de deki bazı aşırı fikir ve düşünceleri besleyen websitelerini listeden çıkarmakla ortaya çıkmıştır. Fakat çıkarılan siteler diğer taraftan Google.com’dan elde edilmeye devam etmektedir. Bu yönde Harvard Üniversitesinden B. Edelman ve J. Zittrain’nin raporu 2.5 milyar indekslenmiş sayfa ve karşılaştırma sonucu 113 sitenin (aşırı ırkçı) listenin dışına alındığına değinmektedir. Yakın geçmişte Çin’nin de Internet kullanıcılarına Google’a erişimi kaldırmasından sonra Google’un içerik açısından hukuksal tartışma konusu olmaya devam edeceğini göstermektedir. Google yaptığı açıklamada her hangi bir web-sitesini endeksleme veya liste dışına almakta kendini serbest görmektedir. Bizlere göre bu durum biraz bir pul kolleksiyoncusunun topladığı pullar üzerindeki resimlerden sorumlu tutulmasına benziyor.

Biraz Teknoloji
Google arama motorunun başarısına karşın WWW‘i ortaya atanlardan Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den Tim Berners-Lee biraz da internet kullanıcıllarının içine düştükleri içerik iletiminde web sayfasının açılmasındaki bekleme sorununu aşmak düşüncesiyle meslekdaşı tanınmış bilgisayar bilmcisi ve ağ teorisyeni Tom Leighton’a akademik çözüm için baş vurur. Tom Leighton ve öğrencileri web trafik sıkışıklığı probleminin çözümünün uygulamalı matematik ve algoritmaları ile mümkün olabileceğini görür ve bu yönde daha sonra kurulacak olan şirketin adı ile anılan ‘Akamai Çözümünü’ geliştirir. 1999 yılında geliştirilen çözümle Internet içeriği iletiminde ‘World Wide Wait’’e son veren dünyadaki ilk Web trafiğine bağlı özellikleri kullanan Akamai ortaya çıkmış olur. Bu gün dünyada 60 ülkede Akamai çözümünü kullanan 15000 üzerinde sunucu bulunmaktadır. Bunlar arasında Google ile performans açığını kapatmaya çalışan Yahoo arama motorunu da gösterebiliriz. O halde Tom Leighton’un Akamai çözümü nedir?

Akamai Çözümü
Akamai uç-çözümü son-kilometrede (the last mile problem) bulunan Internet kullanıcılarına web içeriğini Internet darboğazlarını atlayarak (gecikme ve traffik sıkışıklığı) doğrudan en yakın Akamai sunucusu üzerinden iletmeye dayanır. Bu yönteme merkezi dağınık sistemlere alternatif uç-iletimi denilir. Bu modelde her web-sitesinin içeriği Internetin uçunda bulunan sunuculardan veya merkezdeki Akamai sunucusundan elde edilebilir. Yahoo açısından Akamai çözümünün Google’a göre hala performans açısından geride kalmasından şu sonucu çıkarabiliriz. Ağ üzerine yayılmış akıllı çözümler ağ düğümü içinde (sunucuda) geliştirlen akıllı çözüm yöntemini (PageRank) alt edemez. Fakat ikisinin beraber kullanılması en iyi performansın elde edilmesini sağlar. Dikkat edilirse Akamai’nin de yaklaşımında da webte iş yapan şirketleri ve ISP’leri kendilerine bağımlı yapma düşüncesi yatmaktadır.

Sonuç Olarak
Yüz milyarlarca link içeren web ormanı gezginleri için kimi zaman bir pusula kimi zaman veri madenciliğinin güçlü aleti olan arama motorları, özellikle Google, her geçen gün biraz daha vazgeçilmez olmaktadır. Bağımlılık yaratan her olgu iyi veya kötü karakterli olsun riskler taşır. Başta sorduğumuz soru: ‘Bilgi internet’te araranırken acaba isteğimizin dışında bizi yönlediriyor mu?’ gündeme gelmektedir. Böyle bir yazıyı kaleme almamız bunu en azından bizler için doğrulamaktadır.
Yazarlar frenlenemez bu gidiş karşısında başta eğitimde karşımıza çıkmakta olan Google her işi halleder veya onsuz hiç olmaz yaklaşımının tehlikesine dikkat çekmektedirler.

Arama Motoru Optimizasyonu Nedir ?
Arama Motoru Optimizasyonu (İngilizce'de SEO - Search Engine Optimization olarak biliniyor), sitenizle ilgili konularda Arama Motorlarında yapılan aramalar sonucu sitenize trafik akmasını (ziyaretçi gelmesini) sağlamak olarak tanımlanabilir. Bu aynı zamanda Arama Motoru Pazarlaması olarak da kullanılabilir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO - Search Engine Ranking) aslında sitenizde yapacağınız değişiklikler sonucu Arama Motorlarında ve Web Kataloglarında konuya uygun olarak yüksek bir sıralama elde etmek için kullanılıyor.

İnternet kullanıcılarının %81'inin aradıklarını bulmak için Arama Motorlarına güvendiklerini biliyor muydunuz ? Bu da yerinde bir davranış. Çünkü Arama Motorları aynı zamanda internet pazarlamanıza (internetteki sitelerinizin bulunmasına) katkıda bulunması ve onları ınternet kullanıcılarına sunması gerekir.

Arama Motoru Optimizasyonu Nedir ? sorusuna teknik bir bir açıklama yapmak gerekirse, bir sitenin Arama Motorlarına yaptığı kayıt sonrası ındekslenmesi ve bulunması için iyi optimize edilmiş olması gerekir. Arama motorları, yapılan kayıt sonrası kayıt edilen sayfa ve takip eden sayfalarda bulunan içeriği okuyup indeksleyebilmek için sitenizi baştan sonra gezecek programlar kullanırlar. Bu programlar robot, Örümcek (Spider), Crawler olarak da isimlendirilirler. Bu da demektir ki sadece sitenizi başvurmak yeterlı olmayacaktır. İndekslenmek için bir içerik de sunmalısınız.

Arama Motoru Optimizasyonu için Gerekli Temel Bilgiler
Arama Motoru Optimizasyonu 90'li yılların sonunda kendini köklü olarak değiştirdi. Eskiden başlık (<title>) ve meta taglarda bir kaç anahtar kelime (Keyword) kullanmak Arama Motorları tarafından bulunmak için yetiyordu. Web tasarımcılarının %80'i kadar hala Arama Motoru Optimizasyonu'nun sayfa başlığı (<title>) ve Meta Tag'lerle halledileceğini sanıyor. Bugün ise arama motorlarının çoğunun Meta Tagları dikkate almadığı biliniyor.

Arama motorlarının çoğu son iki yıldır Arama Motoru Sıralaması (Search Engine Ranking) logaritmasini değistirdi. Günümüzde Arama Motoru Optimi1zasyonu sadece Meta Tag ve Sayfa Başlığı (<titel>) ile yapılmıyorö yapılamıyor. Bunların yanında 60 değişik HTML ve Tasarım unsurları da sayfanın Arama Motoru Sıralamasında etki ediyor. özellikle <body>.... </body> arasındaki metinler ve Link Popülerliği başta geliyor.

Web sitesinin tasarımı ve sayfa yapısı da yüksek Arama Motoru Sıralaması (PageRank) için diğer önemli unsurlardandır. Tabi Anahtar Kelimelerin (Keywords) sayfanın neresinde ve nasıl durduğu ve metinde ne sıklıkta kullanıldığıi diğer unsurlar kadar önemli.

Arama Motorları, Web Sitesinin metinlerini okumak, bunları bahsi geçen sıralama algoritması vasıtası ile değerlendirip, indeksleyip veritabanlarına işlemek için Örümcek (Spider / Crawler) ve Robotlar kullanıyorlar. Bundan sonra Örümcek (Spider / Crawler) sayfadaki linkleri takip ederek aynı işlemi tekrar uygulayacaktır. Örümcekleri (Spider / Crawler) WEB Tarayıcıların (Web Browser) atasi olan "Lynx" ile kıyaslayabilirsiniz.

Örümceklerin (Spider / Crawler) yemi sayfanın metin kısmıdır. Ne yazık ki resimler (Image), Java Appletler, imagemap linkleri ve metinleri, flashlar ve frameler Örümcekler tarafindan algılanamaz ve okunamaz. Frameli sayfalarda bulunan linklerin de çogu bu nedenle takip edilemez.

Devam eden satırlarda Arama Motoru Optimizasyonunun temellerini, Arama Motoru Sıralaması (Search Engine Ranking) logaritmasini ve Arama Motorlarında üst sıralara çıkmak için gerekli ipuçlarını okuyabileceksiniz.

Arama Motorları, algoritmalarını sürekli olarak değiştiriyor. Her Arama Motoru kendi algoritmasını kullanıyor. Bu nedenle burdaki genel Optimizasyon bilgileri daha çok büyük ve önemli Arama Motorlarını temel alarak derlenmiştir.

Anchor Nedir?
Web tasarımcılarına tarayıcıya (Browser) bir url girildiğinde sayfanın direkt anchor olarak işaretlenmiş yere gidilmesini / zıplamasını sağlayan bir HTML ögesidir.

Örnek olarak http://www.ornek.com ' u alalım. Bu adreste varolan bir deneme.html dosyasının alt tarafında aşağıdaki kodun olduğunu varsayalım:

<a name="arabaslik">Ara Başlık </a>

veya basitçe :
<a name="arabaslik"></a>

da olabilir.

Eger tarayıcınızda (Browser) http://www.ornek.com/deneme.html#arabaslik adresi girilirse, tarayıcı (Browser) direkt olarak sayfada yukardaki kodun olduğu bölüme gider/zıplar.

Anchor / Çapa Tanımlaması
Anchor ilk karakteri harf olmak kaydıyla aslında her ismi alabilir. İlk karakterden sonra rakam da kullanılabilir. Anchor 'un (Çapa) çok uzun olmamasına dikkat ediniz yoksa tarayıcı (Browser) tarafından kesilip işlevini görememe söz konusu olabilir. Anchor kullanırken boşluk kullanılmasına izin verilmiyor. Anchor'da özel işaret olarak sadece alt çizgi (_), çizgi (eksi) (-) , iki nokta üstüste ( ve nokta (.) kullanılabilir.

Anchor (Çapa) Kullanarak Optimize Etme
Sayfaların anchor kullanılarak arama motoru optimizasyonu için kullanılıp kullanılmayacaği çogu zaman söz konusu olmuştur. Temel olarak bu mümkün değildir.

Eğer tarayıcımızda (Browser) http://www.ornek.com/deneme.html#arabaslik adresini çağırırsak sadece http://www.ornek.com/deneme.html sayfasına istekte bulunulmuş olur. Anchor server tarafından dikkate alınmaz ve dolayısıyla kullanılmaz.

Javascript ile bir çalışma yapmak mümkün olabilir ama pek tavsiye edilmez. Harcanacak zamanla getirecegi faydası arasında çok fark vardır.

Backlink, siteye gelen linkler. Google, link:www.benim-domainim.com arama cümlesi ile sitenize gelen linklerin bir kısmını görebilirsiniz.

Backlink kullanılarak sayfanın Pagerank 'i ortaya çıkar.

Cloaking Nedir ?
Cloaking, kısaca sayfaların arama motorlarına ve gerçek (insani) ziyaretçiye farklı sayfaların gösterilmesi anlamına gelir.

IP adresinizden veya kullandığınız Browserin verdiği "User Agents" bilgisi ile sayfaya gelen ziyaretçinin gerçek mi yoksa arama motoru (Örümcek / Crawler / Spider) olduğu anlaşılmaya çalışılır. Eüer gelen ziyaretçi arama motoru (Örümcek / Crawler / Spider) ise arama motoruna belli anahtar kelimeleri (Keyword) içeren, arama motorları için optimize edilmiş sayfalar gösterilir. Gelen ziyaretçi gerçek (insani) ise sayfanın arama motoru için optimize edilmemiş , ziyaretçiyi gercekten ilgilendirebilecek ve bilgi iceren normal sayfalar gösterilir.

Cloaking birçok arama motorlarının kullanım şartlarına aykırıdır ve tespit edildiğinde ilgili sayfa/site 'nin Arama Motoru İndeksinden (Veritabanından) çıkarılmasına sebep olur.

Arama Motorları Cloaking yapıp yapmadığınızı nereden bulur diye soracak olursanız bunun nedeni Arama Motorları çalışanlarının sitenizi kontrol etmiş / ediyor olması olabilir. Bunun ziyaretçı istatistiğmizi tuttuğumu veritabanında yaptığımız bir araştırma sonunda Arama Motorlarına ait Robot (Örümcek / Crawler / Spider) ların User Agenti normal bir ziyaretçinin bilgisiyle siteyi ziyaret ettiğini gördük. Bu da kullandıkları başka bir yöntem olsa gerek.

Doorway Page, Türkçesi Köprü Sayfalar , bir sayfanın belirli Anahtar Kelimeler (Keywords) ve Anahtar Kelime Kalıpları için Arama Motorlarında iyi bir Sıralama (PageRank) alması amacıyla oluşturulmuş sayfalardır.

Köprü Sayfalar (Doorway Page) ziyaretçi için faydalı bilgi içermemesiyle birlikte daha az optimize edilmiş esas sayfaya yönlendirmede kullanılır. Köprü Sayfalar (Doorway Page) Arama Motorları için özellikle optimize edilmiştir. Yararlı bilgi içermezler ve genelde Anahtar Kelimelerden oluşurlar. Spam tekniği olan otomatik iletme (Redirect) veya Cloaking ile birlikte kullanılır.

Google Toolbar Nedir ?
Google Toolbar, Google arama motorunun bilgisayarınızda kullanabileceğiniz, genelde internet explorer eklentisi olan bır arama aracıdır (programı). Google Toolbar 'da bulunan arama kutucuğuna yazacağınız kelimeler direkt olarak Google' da aratılır. Böylece internette gezinirken istediğiniz anda arama yapabilirsiniz.

Google Toolbar' ın tek başarısı bu değil. Aynı zamanda bir sitede gezerken o sitenin PageRank'ını (PR) da gösteriği için Arama Motoru Optimizasyonu ıle uğraşanlar için vazgeçilmez bir araçtır. Yeni versiyonunda Popup Blocker önleyici de entegre edildiği için sürekli can sıkan ve istenmeden açılan Popup Pencereler için iyi bir çözüm.

Google Toolbar , resmi olarak Internet Explorer için geliştirilmiştir. Ama sonradan Mozilla ve Firefox için geliştirilen sürümlerini de bulmak mümkün.

Linkler
http://www.google.com/toolbar : Internet Explorer için Resmi Google Toolbar
http://toolbar.google.com/intl/tr/help.html : Türkçe Yardım Sayfası
http://googlebar.mozdev.org : Mozilla / Firefox için Google Toolbar
http://www.prgooglebar.org : Mozilla / Firefox için Pagerank bilgisi de veren geliştirilmiş Google Toolbar
http://pagerankstatus.mozdev.org : Firefox için PageRank göstergesi

Googlebot Nedir ?
Googlebot, Google arama motorunun Örümceğidir (Spider - Crawler)

Tipi:
Arama Motoru Örümceği
robots.txt dosyasına dikkat eder.
Useragent(s)
Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Googlebot/Test
Googlebot/Test (+http://www.googlebot.com/bot.html)

Link Popülerliği ( Link Popularity ) Nedir ?
Link Popülerliği (Link Popularity) Arama Motorlarındaki sıralama için kullanılan bir kriterdir. Bu kritere göre başka bir siteden/sayfadan sizin bir sayfanıza link veriliyorsa link verilen sayfa değerlidir. Yani Link Popülerliği (Link Popularity) yüksektir.

Link Popülerliği (Link Popularity) sayfanıza verilen link sayısına bağlı ise ve bu kadar söz edilen bir konuysa, forumlarda, ziyaretçi defterlerinde bol bol yazı yazıp linkinizi verir sayfanızın Link Popülerliği (Link Popularity)'ni arttırırsınız diye düşünebilirsiniz. Ama ne yazık ki bu aynı zamanda size link veren sayfanın da Link Popülerliği (Link Popularity)'ne bağlıdır. Yani size verilen her link Link Popülerliği'nizi etkilemez. Arama Motorları algoritmalarını öyle geliştirmişlerdir ki link veren sayfanın da sizinle aynı konuya sahip içeriği olup olmadığını, aynı konuda başka bir sayfadan link alıp almadığını gözönünde bulunduruyorlar. Çünkü bizim burada* anlattıklarımızı onlar zaten biliyorlar ve kimseyi kandırmamak için de kendi önlemlerini almaya çalışıyorlar.

Son zamanlarda bunu o kadar ileriye götürmüşler ki, aynı hostta iki sitenizi veya birçok sitenizi birbirleriyle linklemeye kalktığınızda sitelerin ip leri aynı olup olmadığını da kontrol ediyorlar.

Ama üzülmeyin, Link Popülerliği herşey demek değildir. Bu Arama Motorlarında sayfanızın iyi sıralanması için gerekli kriterlerden sadece birisidir.

Meta Arama Motorları Nedir ?
Meta Arama Motorları, kendi veritabanı olmayıp aranılan kelimeyi başka arama motorlarında aratırarak sonuç sayfasında gösteren Arama Motorlarıdır. Sonuçlar kendi oluşturdukları sıralama algoritması ile yansıtılır.

PageRank (PR) Nedir ?
PageRank (kısaca PR olarak kullanılıyor), Google'un bır sayfanın değerini belirtmek için 0 ile 10 arasında verdiği bir rakamdır. PageRank (PR) Google'un tescilli markasıdır ve telıf hakkı Google'a aittir.

Google bir sayfanın değerini ölçmek için diğer arama motorlarının gibi sadece Link Popülerliği'ni (Link Popularity) dikkate almaz. Bunun yanında Link veren sayfanın PageRank (PR) değerini de hesaba katar.

PageRank'ın Kullanımı :
Google uzun süre boyunca PageRank'ı SERP (Arama Sonuç Sayfası) için önemli bir kriter olarak almıştır. Bu durumda iyi bir PageRank sayfanızın Arama Sonucunda ilk sayfada yer almanızı sağlıyordu. Bu sistemin kötüye kullanımı ve manipülasyonlar nedeniyle Google bu kritere verdiği önemi azalttı. Şu anki genel kanı : bir sayfanın SERP'deki yeri (Ranking) için , PageRank sadece iki çok güçlü sayfa arasında ayırım yapmakta zorlandığında dikkate alınıyor.

Ama yüksek bir PageRank'a sahipseniz Google'un Örümcekleri (Spider - Crawler) ve Googlebot tarafından öncelikli olarak sayfanız sıkça ziyaret edilir. Örneğin PR (PageRank) 'ı 6 olan bir site Googlebot un her gün sitesini gezeceğini hesaba katmalı.

PageRank'ın Hesaplanması ve Kaynağı :
PageRank algoritmasının formülü ilk olarak Google yaratıcılarından olan Lawrence Page ve arkadaşı Sergey Brin tarafından geliştirilmiştir.

PageRank Algoritması :
PR(A) = (1-d) + d(PR(T1)/C(T1) + .... + PR(Tn)/C(Tn))

PR(A) : A sayfasının PageRank'ı
PR(Ti) : A sayfasına link veren Ti sayfalarının PageRank'ı
C(Ti) :Ti sayfasındaki linklerin toplam sayısı
d : Buharlaşma Faktörü , 0 <= d <=1 arasındadır.

PageRank, linki veren sayfadan linklenen (hedef sayfa) sayfaya buharlaşma faktörü gözönüne alınarak eşit oranda bölünür. Şuna dikkat edin : PageRank sayfa için geçerlidir, yani ıletisim.html, firmamiz.html gibi. PageRank site için değil sayfa için geçerlidir. Bu nedenle her sayfanın ayrı bir PageRank değeri vardır. Bu yüzden linkleme sırasında PageRank bölündüğünde sayfadan sayfaya bölünür, siteden siteye değil. Bı site içi linklemede (dahili link) de geçerlidir.

PageRank neyi ifade eder ?
Google Toolbar ' da gösterilen PageRank, Google'ın kendi içindeki gerçek PageRank'ın 0 ile 10 arasındaki bir değerle ifadesidir. Gerçekte gösterilmeyen PageRank ile Google Toolbar ' daki PageRank arasında logaritmik bir ilişki vardır.

PR0 = nˆ0
PR1 = nˆ1
PR2 = nˆ2
PR3 = nˆ3
.....
PR10 = nˆ10

Örneğin n için 5 değerini alalım. O zaman gerçek PageRank için ortalama değer :

PR0 = 1
PR1 = 6
PR2 = 36
PR3 = 216
.....
PR10 = 60.466.176

olacaktır.

SEO (Search Engine Optimization) Nedir ?
SEO Ingilizce karşılığı olan Search Engine Optimization veya Search Engine Optimizer kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir.

Arama Motoru Optimizasyonu bir nevi internet pazarlamasıdır. Site veya sayfalarınızın Arama Motorları tarafından daha kolay bulunup indekslenmesı ve Arama Sonuç Sayfalarında (SERP) üst sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla site veya sayfalarınıza uygulanan işlemler bütünüdür.

SERP Nedir ?
SERP Ingilizce karşılığı olan Search Engine Result Page kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Sonuç Sayfası anlamına gelir.

Bunu biraz detaylı açıklamak gerekirse Arama Motorlarında yaptığını arama sonucu gmsterilen sayfalardır. Örneğin Google'da arama yaptığınızda çıkan ilk sayfada 10 (aynı şekilde her SERP'te) Arama Sonucu görürsünüz.

Eğer detaylı arama yapacak olursanız SERP başına 100 sonuç görüntülenir. Genelde Arama Motoru Optimizasyonunda amaç, sayfanızın 10 veya 100 olsun ilk SERP'te görüntülenmesidir.

Ziyaretçi Defteri Spam'ı (Guestbookspam) Nedir ?
Ziyaretçi Defteri Spam'ı Ingilizce karşılığı olan Guestbookspam kelimesinin karşılığıdır. Anlamı, bir sayfanın veya sitenin Link Popülerliğini (Link Popularity) arttırmak için mümkün olduğunca çok ziyaretçi defterlerine yazılmasıdır.

Bu şekilde Arama Motorlarının siteye giren bir sürü linkin var olduğunu görmesi sağlanır. burada* linkin olduğu ziyaretçi defterinin PageRank'ının bir kismi linki verilen sayfaya geçer.

Henüz Ziyaretçi Defteri Spam'ı Arama Motorlarınca cezalandırılmıyor. Ama gelecekte ne olur kimse bilemez. Arama Motorları her gün yeni bir Spam Filtresi kullanıyor.

Ziyaretçi Defterlerine yazılan Linklerin de sitenin önemini gerçek anlamda ifade etmediği için Arama Motorları bu şekilde sağlanan Link Popülerliğini engellemek için Ziyaretçi Defterlerine de Spam filtresi uygularsa Link Popülerliğinizi kaybetme riskiniz olacaktır.
 
Tebrikler.Ayrıca anchor u aşağıdaki kod ile de yapabiliriz.Yani eğer anchor u doğru anladıysam :D
Kod:
[script]
[!-- START HIDE

function jmp(){
document.location.href="http://www.siteadi.com/dizin.uzanti"
}
// STOP HIDE --]
[/script]
bir de [ yerine < ve ] yerine > kullanılmalı.Site,güvenlik nedeniyle kod içerikli mesajları desteklemiyor.
 
geçen sene 1 ay bu işte çalıştım. forumlarda gizlice reklam yapıp link falan veriyorsun. twitter da hashtaglere spam yapıyosun. sinir bozucu bir iş ama yapan şirketler gayet iyi kazanıyor çalışanlarına pek vermeselerde.
 
Google Farkı
Google daha fazla siteyi daha süratli tarar ve en fazla ilgili sonuçları kullanıcıya ulaştırır.Bunu nasıl başardığını anlamak için kullanılan yazılım ve donanım teknolojisine göz atmak gerekir. Kısaca aramanın başarılı ve süratli olması ‘arama-algoritmasının’ etkinliği ve bir birlerine bağlı birçok kişisel bilgisayarın oluşturduğu çok süratli arama motoruna bağlıdır. Yazılım Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin (Stanford) tarafından geliştirilen web sayfalarını derecelendiren PageRankTM ve bunun ağ üzerinde çalıştırılmasına dayanmaktadır. PageRankTM sürekli olarak Google yazılımcıları tarafından geliştirilmekte (ince ayar) ve web aramanın temel unsuru olmaktadır. PageRank web’in demokratik karakterinine dayanmakta ve onun yoğun link yapısını herhangi sayfanın değerininin bulunmasında kullanmaktadır.

Aslında Google A sayfasından B sayfasına bir linki bir oy olarak algılar ( A sayfası ile B sayfası için) ve ayni zamanda oy’un oluştuğu sayfanın analizini yapar. Bu şekilde oy büyüklüklerine göre derecelendirilmiş siteler yüksek PageRank değeri alırlar ve her seferinde Google aramasında hatırlanırlar. Başka bir deyişle sizin sayfanızın önemi başka sayfalardan sizin linklerinize ne kadar refererans yapıldığına bağlıdır. Bunun yanında Google karmaşık yazı-uydurma tekniklerini de kullanarak aramanızdaki sonuçların önemli ve ilgili olmasını sağlar. Google’ın karmaşık ve otomatik arama metodların dıştan değiştirilmesinin oldukça zorlaştırmaktadır. Bu konuya daha ilerde tekrar değineceğiz. Burada Google’ın arama sonucuna uygun reklamları ekrana gönderdiğini fakat para karşılığı PageRank yükseltmesinin (sanal şike) mümkün olmadığını veya çok zor olduğunu beyan etmektedir. Bu bakımdan Google arama sonuçları ilgili yüksek-kaliteli web-sitelerini bulmada basit ve adil bir yöntem olarak algılanabilir. Bizlerin yorumu Google ile web’te bir içerik standardının oluşacağı kaçınılmazdır. Örneğin bazı ağ yöneticileri ve web-site yöneticileri Google sügeçinden geçemedikleri için yakınmaktadırlar.

Google arama motoru genel olarak aşağıdaki dört unsuru göz önüne alarak aranan kelime ile bilgileri sıralar;
• Aranması istenen anahtar kelimelerin geçtiği (uyduğu) tüm sayfaları bulur.
• Sayfadaki faktörlere göre derecelendirme yapılır.
• İlgili yazı içindeki kilit (önemli kelime)lere göre hesaplama yapılır.
• Son olarak sonuçlar PageRank’a göre ayarlanır.

Genel olarak web sayfaları aralarında ve içerisindeki linklerin oluşturduğu yönlendirilmiş çoklu-grafta düğüm derecelerinin bulunması ve ağırlıklandırılmasına dayanır. Google’ın gücünü Data Recovery Group başkanı P. Ahern göklere çıkarmakta ve Google tarafından sayfası derecelendirmeyen sayfanın Yahoo tarafından listlenmediğini dahi söyleyebilmektedir. Ahren devamla Google olmadan iş yapmanın zorluklarına değinmekte ve şirketi Data Recovery Google dışına alındığı zaman işlerinin yüzde 30 azaldığını söylemektedir. Örneğin işiniz telefon trafiğine bağlı ise ve Google dışına alınmış iseniz önce telefon trafiğinde azalma ve domino etkisi ile de işlernizde düşüş yaşanır. Dotcom krizi yaşanırken Google gücünü artıran web kuruluşlarından biri olmuş ve bazı web-sürfçülerine göre web’in ta kendisi olarak algılanmıştır. Bu nedenle Google’un listeleme stratejilerinin adil olmadığını iddia eden bazı şirketler Google karşı dava açmışlardır.

Google’ın aramadaki gücü, basitliği ve güvenirliği önde giden Yahoo, America Online ve EarthLink gibi portalleri ve Internet sağlayıcıları Google ile işbirliği yapmalarına yönlendirmiş, kendi arama neticeleri ile Google arama neticelerini birleştirmişlerdir. Yakın geçmişte yapılan bir analize göre ziyaretçilerin sitede kalma sürelerine göre Google ortalama ayda 15 miyon ziyaretçi saat alde ederken Yahoo 6 milyonda kalmıştır. Web pazarlama danışmanlık firması WebGuerrilla’ya göre bu durum Yahoo’yu Google ile koşulları açıklanmayan bir anlaşmaya itmiştir. Bu bölümde son olarak Google ve Yahoo arama motorlarına birbiriyle ilgli (anlamlı) iki ve üç İngilizce kelimeden oluşan 10 adet ayni terimler test giriş yapılarak ve biri hariç tümünde Google arama motorunun daha fazla cevabı daha süratli olarak verdiği gözlemlenmiştir.

Bilgi Dışında Bilginin Kullanılması
Bu kısımda Google arama motoru teknolojisi ve doğrudan bilişim hukukunu ilgilendiren iki bilişim olayını inceleyceğiz: Sırayla New York Times gazetesinin paralı servisinin Google üzerinden bedava elde edilmesi diğeri ise Google yönetiminin kriterlerine göre veya gerekçesiz bazı kuruluşları listelerinden atması.
Çoğu zaman web’te ancak kayıtlı kullanıcılara açık bilgilere (dosya) erişmek için yasal diğer yollardan bir tanesi de arama motoru üzerinden gitmektir. Bunlardan bir tanesi de New York Times gazetesinin paralı servislerinden olan arşivlerine erişmenin Google üzerinden mümkün olması. Bedavası varken neden paralısına gidilsin? Bu işlem Google’ın ön bellekte sakladığı bilgilere erişmekle mümkün olmakta ve Google’u bir çok yayımevi ile karşı karşıya getirmektedir. New York Times eski arşivlere ait linkleri kayıt sayfasına yönledirmeye çalışmakta buna paralel olarak Google ise bu istenmeyen durumu önleyen yazılımlar geliştirmekte fakat Google’ın yeni özellikleri ile yine de istenmeyen durumlar oluşabilmektedir.

Etik Değerler
Google’u özellikle, önemli ve vazgeçilmez yapan kendilerinin kuruluş felsefesi olan yeni servis ve özellikleri yaratıcılıkla deneyip uygulayabilmesidir. Bu kuruluş kültürü her gün milyonlarca ziyaretçi çekmekte ve diğer ilgili sitelere bilinmeyen arama formülleri ile yönlendirmekte, kendisini web’te en güçlü ve popüler şirket haline getirmektedir. Google’un önbellek kullanımı ana Web teknoloji çerçevesinde çeterefelli hukuksal problem oluşturmaktadır. Şu sorunun cevabı temel oluşturmakta: Her hangi Web sayfasının geçici olsa bile ne zaman kopyalanması kabul edilebilir bir olgudur?

Google 1997 yılında diğer arama motorlarından farklı ve kendisine has biçimde oluşturduğu web sayfalarının sayısal kopyalarını kullanıcılarına sunar. Bu şekilde Google tarafından indexlenmiş hemen hemen her sayfa web’teki orijinal yerinde olsun veya olmasın doğrudan Google sunucusundan elde edilebilir. Google diğer arama motorlarının aksine ön bellekte sürekli olarak web kayıtlarını tutmamakta, geçersiz linkleri webte tarayarak önbellekten atmaya eleden gelince süratli yapmaktadır. Fakat araştırmacılar için hala Google önbellek sayfaları bir veri hazinesi gibi görülüp veri keşfetmek ve almak için araştırılmaktadır. Güvenlik konularını da içeren bazı durumlarda Google yetersiz kaldığı saptanmıştır. Bu durumdan endişe duyan bazı web-sitesi operatörleri Google’un sitelerinden sayısal kayıt yapmasını engellemek için bazı sayfaları özel kod ile koruma altına alma yoluna gitmişlerdir. Bunun dışındaki diğer bir başka iddia Google ön bellek yolu ile elde edilen bilgiler söz konusu siteye traffiği düşürmekte ve hatta telif hakkı ihlallerine neden olmasıdır. Başka bir durum web-yayın evlerinin düzeltilmiş bilgiler kendi web sayfalarına varken web’te eski ve yanlış bilgilerin bulunabilmesidir. Bu nedenle hukuk adamları yaslar açısındn konunun yakın gelecekte mahkemede görüşülmesi ve karara varılması gerektiği söylemektedirler. Diğer bir görüş ise Internet Archive’ini örnek göstererek Internet bulunan bir bilginin ortalama 100 gün olduğunu sonuç itibariyle eski bilgilerin bir şekilde web’ten silineceğini söylemektedirler.

Google Yaklaşımı
Google gün geçtikçe daha etkli olduğunun ve listelerdeki içeriğin bir şekilde başını ağrıtabileceği Google.fr ve Google.de deki bazı aşırı fikir ve düşünceleri besleyen websitelerini listeden çıkarmakla ortaya çıkmıştır. Fakat çıkarılan siteler diğer taraftan Google.com’dan elde edilmeye devam etmektedir. Bu yönde Harvard Üniversitesinden B. Edelman ve J. Zittrain’nin raporu 2.5 milyar indekslenmiş sayfa ve karşılaştırma sonucu 113 sitenin (aşırı ırkçı) listenin dışına alındığına değinmektedir. Yakın geçmişte Çin’nin de Internet kullanıcılarına Google’a erişimi kaldırmasından sonra Google’un içerik açısından hukuksal tartışma konusu olmaya devam edeceğini göstermektedir. Google yaptığı açıklamada her hangi bir web-sitesini endeksleme veya liste dışına almakta kendini serbest görmektedir. Bizlere göre bu durum biraz bir pul kolleksiyoncusunun topladığı pullar üzerindeki resimlerden sorumlu tutulmasına benziyor.

Biraz Teknoloji
Google arama motorunun başarısına karşın WWW‘i ortaya atanlardan Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den Tim Berners-Lee biraz da internet kullanıcıllarının içine düştükleri içerik iletiminde web sayfasının açılmasındaki bekleme sorununu aşmak düşüncesiyle meslekdaşı tanınmış bilgisayar bilmcisi ve ağ teorisyeni Tom Leighton’a akademik çözüm için baş vurur. Tom Leighton ve öğrencileri web trafik sıkışıklığı probleminin çözümünün uygulamalı matematik ve algoritmaları ile mümkün olabileceğini görür ve bu yönde daha sonra kurulacak olan şirketin adı ile anılan ‘Akamai Çözümünü’ geliştirir. 1999 yılında geliştirilen çözümle Internet içeriği iletiminde ‘World Wide Wait’’e son veren dünyadaki ilk Web trafiğine bağlı özellikleri kullanan Akamai ortaya çıkmış olur. Bu gün dünyada 60 ülkede Akamai çözümünü kullanan 15000 üzerinde sunucu bulunmaktadır. Bunlar arasında Google ile performans açığını kapatmaya çalışan Yahoo arama motorunu da gösterebiliriz. O halde Tom Leighton’un Akamai çözümü nedir?

Akamai Çözümü
Akamai uç-çözümü son-kilometrede (the last mile problem) bulunan Internet kullanıcılarına web içeriğini Internet darboğazlarını atlayarak (gecikme ve traffik sıkışıklığı) doğrudan en yakın Akamai sunucusu üzerinden iletmeye dayanır. Bu yönteme merkezi dağınık sistemlere alternatif uç-iletimi denilir. Bu modelde her web-sitesinin içeriği Internetin uçunda bulunan sunuculardan veya merkezdeki Akamai sunucusundan elde edilebilir. Yahoo açısından Akamai çözümünün Google’a göre hala performans açısından geride kalmasından şu sonucu çıkarabiliriz. Ağ üzerine yayılmış akıllı çözümler ağ düğümü içinde (sunucuda) geliştirlen akıllı çözüm yöntemini (PageRank) alt edemez. Fakat ikisinin beraber kullanılması en iyi performansın elde edilmesini sağlar. Dikkat edilirse Akamai’nin de yaklaşımında da webte iş yapan şirketleri ve ISP’leri kendilerine bağımlı yapma düşüncesi yatmaktadır.

Sonuç Olarak
Yüz milyarlarca link içeren web ormanı gezginleri için kimi zaman bir pusula kimi zaman veri madenciliğinin güçlü aleti olan arama motorları, özellikle Google, her geçen gün biraz daha vazgeçilmez olmaktadır. Bağımlılık yaratan her olgu iyi veya kötü karakterli olsun riskler taşır. Başta sorduğumuz soru: ‘Bilgi internet’te araranırken acaba isteğimizin dışında bizi yönlediriyor mu?’ gündeme gelmektedir. Böyle bir yazıyı kaleme almamız bunu en azından bizler için doğrulamaktadır.
Yazarlar frenlenemez bu gidiş karşısında başta eğitimde karşımıza çıkmakta olan Google her işi halleder veya onsuz hiç olmaz yaklaşımının tehlikesine dikkat çekmektedirler.

Arama Motoru Optimizasyonu Nedir ?
Arama Motoru Optimizasyonu (İngilizce'de SEO - Search Engine Optimization olarak biliniyor), sitenizle ilgili konularda Arama Motorlarında yapılan aramalar sonucu sitenize trafik akmasını (ziyaretçi gelmesini) sağlamak olarak tanımlanabilir. Bu aynı zamanda Arama Motoru Pazarlaması olarak da kullanılabilir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO - Search Engine Ranking) aslında sitenizde yapacağınız değişiklikler sonucu Arama Motorlarında ve Web Kataloglarında konuya uygun olarak yüksek bir sıralama elde etmek için kullanılıyor.

İnternet kullanıcılarının %81'inin aradıklarını bulmak için Arama Motorlarına güvendiklerini biliyor muydunuz ? Bu da yerinde bir davranış. Çünkü Arama Motorları aynı zamanda internet pazarlamanıza (internetteki sitelerinizin bulunmasına) katkıda bulunması ve onları ınternet kullanıcılarına sunması gerekir.

Arama Motoru Optimizasyonu Nedir ? sorusuna teknik bir bir açıklama yapmak gerekirse, bir sitenin Arama Motorlarına yaptığı kayıt sonrası ındekslenmesi ve bulunması için iyi optimize edilmiş olması gerekir. Arama motorları, yapılan kayıt sonrası kayıt edilen sayfa ve takip eden sayfalarda bulunan içeriği okuyup indeksleyebilmek için sitenizi baştan sonra gezecek programlar kullanırlar. Bu programlar robot, Örümcek (Spider), Crawler olarak da isimlendirilirler. Bu da demektir ki sadece sitenizi başvurmak yeterlı olmayacaktır. İndekslenmek için bir içerik de sunmalısınız.

Arama Motoru Optimizasyonu için Gerekli Temel Bilgiler
Arama Motoru Optimizasyonu 90'li yılların sonunda kendini köklü olarak değiştirdi. Eskiden başlık (<title>) ve meta taglarda bir kaç anahtar kelime (Keyword) kullanmak Arama Motorları tarafından bulunmak için yetiyordu. Web tasarımcılarının %80'i kadar hala Arama Motoru Optimizasyonu'nun sayfa başlığı (<title>) ve Meta Tag'lerle halledileceğini sanıyor. Bugün ise arama motorlarının çoğunun Meta Tagları dikkate almadığı biliniyor.

Arama motorlarının çoğu son iki yıldır Arama Motoru Sıralaması (Search Engine Ranking) logaritmasini değistirdi. Günümüzde Arama Motoru Optimi1zasyonu sadece Meta Tag ve Sayfa Başlığı (<titel>) ile yapılmıyorö yapılamıyor. Bunların yanında 60 değişik HTML ve Tasarım unsurları da sayfanın Arama Motoru Sıralamasında etki ediyor. özellikle <body>.... </body> arasındaki metinler ve Link Popülerliği başta geliyor.

Web sitesinin tasarımı ve sayfa yapısı da yüksek Arama Motoru Sıralaması (PageRank) için diğer önemli unsurlardandır. Tabi Anahtar Kelimelerin (Keywords) sayfanın neresinde ve nasıl durduğu ve metinde ne sıklıkta kullanıldığıi diğer unsurlar kadar önemli.

Arama Motorları, Web Sitesinin metinlerini okumak, bunları bahsi geçen sıralama algoritması vasıtası ile değerlendirip, indeksleyip veritabanlarına işlemek için Örümcek (Spider / Crawler) ve Robotlar kullanıyorlar. Bundan sonra Örümcek (Spider / Crawler) sayfadaki linkleri takip ederek aynı işlemi tekrar uygulayacaktır. Örümcekleri (Spider / Crawler) WEB Tarayıcıların (Web Browser) atasi olan "Lynx" ile kıyaslayabilirsiniz.

Örümceklerin (Spider / Crawler) yemi sayfanın metin kısmıdır. Ne yazık ki resimler (Image), Java Appletler, imagemap linkleri ve metinleri, flashlar ve frameler Örümcekler tarafindan algılanamaz ve okunamaz. Frameli sayfalarda bulunan linklerin de çogu bu nedenle takip edilemez.

Devam eden satırlarda Arama Motoru Optimizasyonunun temellerini, Arama Motoru Sıralaması (Search Engine Ranking) logaritmasini ve Arama Motorlarında üst sıralara çıkmak için gerekli ipuçlarını okuyabileceksiniz.

Arama Motorları, algoritmalarını sürekli olarak değiştiriyor. Her Arama Motoru kendi algoritmasını kullanıyor. Bu nedenle burdaki genel Optimizasyon bilgileri daha çok büyük ve önemli Arama Motorlarını temel alarak derlenmiştir.

Anchor Nedir?
Web tasarımcılarına tarayıcıya (Browser) bir url girildiğinde sayfanın direkt anchor olarak işaretlenmiş yere gidilmesini / zıplamasını sağlayan bir HTML ögesidir.

Örnek olarak Örnek Teknoloji ' u alalım. Bu adreste varolan bir deneme.html dosyasının alt tarafında aşağıdaki kodun olduğunu varsayalım:

<a name="arabaslik">Ara Başlık </a>

veya basitçe :
<a name="arabaslik"></a>

da olabilir.

Eger tarayıcınızda (Browser) http://www.ornek.com/deneme.html#arabaslik adresi girilirse, tarayıcı (Browser) direkt olarak sayfada yukardaki kodun olduğu bölüme gider/zıplar.

Anchor / Çapa Tanımlaması
Anchor ilk karakteri harf olmak kaydıyla aslında her ismi alabilir. İlk karakterden sonra rakam da kullanılabilir. Anchor 'un (Çapa) çok uzun olmamasına dikkat ediniz yoksa tarayıcı (Browser) tarafından kesilip işlevini görememe söz konusu olabilir. Anchor kullanırken boşluk kullanılmasına izin verilmiyor. Anchor'da özel işaret olarak sadece alt çizgi (_), çizgi (eksi) (-) , iki nokta üstüste ( ve nokta (.) kullanılabilir.

Anchor (Çapa) Kullanarak Optimize Etme
Sayfaların anchor kullanılarak arama motoru optimizasyonu için kullanılıp kullanılmayacaği çogu zaman söz konusu olmuştur. Temel olarak bu mümkün değildir.

Eğer tarayıcımızda (Browser) http://www.ornek.com/deneme.html#arabaslik adresini çağırırsak sadece http://www.ornek.com/deneme.html sayfasına istekte bulunulmuş olur. Anchor server tarafından dikkate alınmaz ve dolayısıyla kullanılmaz.

Javascript ile bir çalışma yapmak mümkün olabilir ama pek tavsiye edilmez. Harcanacak zamanla getirecegi faydası arasında çok fark vardır.

Backlink programı, siteye gelen linkler. Google, link:www.benim-domainim.com arama cümlesi ile sitenize gelen linklerin bir kısmını görebilirsiniz.

Backlink kullanılarak sayfanın Pagerank 'i ortaya çıkar.

Cloaking Nedir ?
Cloaking, kısaca sayfaların arama motorlarına ve gerçek (insani) ziyaretçiye farklı sayfaların gösterilmesi anlamına gelir.

IP adresinizden veya kullandığınız Browserin verdiği "User Agents" bilgisi ile sayfaya gelen ziyaretçinin gerçek mi yoksa arama motoru (Örümcek / Crawler / Spider) olduğu anlaşılmaya çalışılır. Eüer gelen ziyaretçi arama motoru (Örümcek / Crawler / Spider) ise arama motoruna belli anahtar kelimeleri (Keyword) içeren, arama motorları için optimize edilmiş sayfalar gösterilir. Gelen ziyaretçi gerçek (insani) ise sayfanın arama motoru için optimize edilmemiş , ziyaretçiyi gercekten ilgilendirebilecek ve bilgi iceren normal sayfalar gösterilir.

Cloaking birçok arama motorlarının kullanım şartlarına aykırıdır ve tespit edildiğinde ilgili sayfa/site 'nin Arama Motoru İndeksinden (Veritabanından) çıkarılmasına sebep olur.

Arama Motorları Cloaking yapıp yapmadığınızı nereden bulur diye soracak olursanız bunun nedeni Arama Motorları çalışanlarının sitenizi kontrol etmiş / ediyor olması olabilir. Bunun ziyaretçı istatistiğmizi tuttuğumu veritabanında yaptığımız bir araştırma sonunda Arama Motorlarına ait Robot (Örümcek / Crawler / Spider) ların User Agenti normal bir ziyaretçinin bilgisiyle siteyi ziyaret ettiğini gördük. Bu da kullandıkları başka bir yöntem olsa gerek.

Doorway Page, Türkçesi Köprü Sayfalar , bir sayfanın belirli Anahtar Kelimeler (Keywords) ve Anahtar Kelime Kalıpları için Arama Motorlarında iyi bir Sıralama (PageRank) alması amacıyla oluşturulmuş sayfalardır.

Köprü Sayfalar (Doorway Page) ziyaretçi için faydalı bilgi içermemesiyle birlikte daha az optimize edilmiş esas sayfaya yönlendirmede kullanılır. Köprü Sayfalar (Doorway Page) Arama Motorları için özellikle optimize edilmiştir. Yararlı bilgi içermezler ve genelde Anahtar Kelimelerden oluşurlar. Spam tekniği olan otomatik iletme (Redirect) veya Cloaking ile birlikte kullanılır.

Google Toolbar Nedir ?
Google Toolbar, Google arama motorunun bilgisayarınızda kullanabileceğiniz, genelde internet explorer eklentisi olan bır arama aracıdır (programı). Google Toolbar 'da bulunan arama kutucuğuna yazacağınız kelimeler direkt olarak Google' da aratılır. Böylece internette gezinirken istediğiniz anda arama yapabilirsiniz.

Google Toolbar' ın tek başarısı bu değil. Aynı zamanda bir sitede gezerken o sitenin PageRank'ını (PR) da gösteriği için Arama Motoru Optimizasyonu ıle uğraşanlar için vazgeçilmez bir araçtır. Yeni versiyonunda Popup Blocker önleyici de entegre edildiği için sürekli can sıkan ve istenmeden açılan Popup Pencereler için iyi bir çözüm.

Google Toolbar , resmi olarak Internet Explorer için geliştirilmiştir. Ama sonradan Mozilla ve Firefox için geliştirilen sürümlerini de bulmak mümkün.

Linkler
Install Google Toolbar - Toolbar Help : Internet Explorer için Resmi Google Toolbar
Google Yardım : Türkçe Yardım Sayfası
http://googlebar.mozdev.org : Mozilla / Firefox için Google Toolbar
This domain was registered by Youdot.io : Mozilla / Firefox için Pagerank bilgisi de veren geliştirilmiş Google Toolbar
http://pagerankstatus.mozdev.org : Firefox için PageRank göstergesi

Googlebot Nedir ?
Googlebot, Google arama motorunun Örümceğidir (Spider - Crawler)

Tipi:
Arama Motoru Örümceği
robots.txt dosyasına dikkat eder.
Useragent(s)
Googlebot/2.1 (+What Is Googlebot | Google Search Central | Documentation | Google Developers) Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Googlebot/Test
Googlebot/Test (+What Is Googlebot | Google Search Central | Documentation | Google Developers)

Link Popülerliği ( Link Popularity ) Nedir ?
Link Popülerliği (Link Popularity) Arama Motorlarındaki sıralama için kullanılan bir kriterdir. Bu kritere göre başka bir siteden/sayfadan sizin bir sayfanıza link veriliyorsa link verilen sayfa değerlidir. Yani Link Popülerliği (Link Popularity) yüksektir.

Link Popülerliği (Link Popularity) sayfanıza verilen link sayısına bağlı ise ve bu kadar söz edilen bir konuysa, forumlarda, ziyaretçi defterlerinde bol bol yazı yazıp linkinizi verir sayfanızın Link Popülerliği (Link Popularity)'ni arttırırsınız diye düşünebilirsiniz. Ama ne yazık ki bu aynı zamanda size link veren sayfanın da Link Popülerliği (Link Popularity)'ne bağlıdır. Yani size verilen her link Link Popülerliği'nizi etkilemez. Arama Motorları algoritmalarını öyle geliştirmişlerdir ki link veren sayfanın da sizinle aynı konuya sahip içeriği olup olmadığını, aynı konuda başka bir sayfadan link alıp almadığını gözönünde bulunduruyorlar. Çünkü bizim burada* anlattıklarımızı onlar zaten biliyorlar ve kimseyi kandırmamak için de kendi önlemlerini almaya çalışıyorlar.

Son zamanlarda bunu o kadar ileriye götürmüşler ki, aynı hostta iki sitenizi veya birçok sitenizi birbirleriyle linklemeye kalktığınızda sitelerin ip leri aynı olup olmadığını da kontrol ediyorlar.

Ama üzülmeyin, Link Popülerliği herşey demek değildir. Bu Arama Motorlarında sayfanızın iyi sıralanması için gerekli kriterlerden sadece birisidir.

Meta Arama Motorları Nedir ?
Meta Arama Motorları, kendi veritabanı olmayıp aranılan kelimeyi başka arama motorlarında aratırarak sonuç sayfasında gösteren Arama Motorlarıdır. Sonuçlar kendi oluşturdukları sıralama algoritması ile yansıtılır.

PageRank (PR) Nedir ?
PageRank (kısaca PR olarak kullanılıyor), Google'un bır sayfanın değerini belirtmek için 0 ile 10 arasında verdiği bir rakamdır. PageRank (PR) Google'un tescilli markasıdır ve telıf hakkı Google'a aittir.

Google bir sayfanın değerini ölçmek için diğer arama motorlarının gibi sadece Link Popülerliği'ni (Link Popularity) dikkate almaz. Bunun yanında Link veren sayfanın PageRank (PR) değerini de hesaba katar.

PageRank'ın Kullanımı :
Google uzun süre boyunca PageRank'ı SERP (Arama Sonuç Sayfası) için önemli bir kriter olarak almıştır. Bu durumda iyi bir PageRank sayfanızın Arama Sonucunda ilk sayfada yer almanızı sağlıyordu. Bu sistemin kötüye kullanımı ve manipülasyonlar nedeniyle Google bu kritere verdiği önemi azalttı. Şu anki genel kanı : bir sayfanın SERP'deki yeri (Ranking) için , PageRank sadece iki çok güçlü sayfa arasında ayırım yapmakta zorlandığında dikkate alınıyor.

Ama yüksek bir PageRank'a sahipseniz Google'un Örümcekleri (Spider - Crawler) ve Googlebot tarafından öncelikli olarak sayfanız sıkça ziyaret edilir. Örneğin PR (PageRank) 'ı 6 olan bir site Googlebot un her gün sitesini gezeceğini hesaba katmalı.

PageRank'ın Hesaplanması ve Kaynağı :
PageRank algoritmasının formülü ilk olarak Google yaratıcılarından olan Lawrence Page ve arkadaşı Sergey Brin tarafından geliştirilmiştir.

PageRank Algoritması :
PR(A) = (1-d) + d(PR(T1)/C(T1) + .... + PR(Tn)/C(Tn))

PR(A) : A sayfasının PageRank'ı
PR(Ti) : A sayfasına link veren Ti sayfalarının PageRank'ı
C(Ti) :Ti sayfasındaki linklerin toplam sayısı
d : Buharlaşma Faktörü , 0 <= d <=1 arasındadır.

PageRank, linki veren sayfadan linklenen (hedef sayfa) sayfaya buharlaşma faktörü gözönüne alınarak eşit oranda bölünür. Şuna dikkat edin : PageRank sayfa için geçerlidir, yani ıletisim.html, firmamiz.html gibi. PageRank site için değil sayfa için geçerlidir. Bu nedenle her sayfanın ayrı bir PageRank değeri vardır. Bu yüzden linkleme sırasında PageRank bölündüğünde sayfadan sayfaya bölünür, siteden siteye değil. Bı site içi linklemede (dahili link) de geçerlidir.

PageRank neyi ifade eder ?
Google Toolbar ' da gösterilen PageRank, Google'ın kendi içindeki gerçek PageRank'ın 0 ile 10 arasındaki bir değerle ifadesidir. Gerçekte gösterilmeyen PageRank ile Google Toolbar ' daki PageRank arasında logaritmik bir ilişki vardır.

PR0 = nˆ0
PR1 = nˆ1
PR2 = nˆ2
PR3 = nˆ3
.....
PR10 = nˆ10

Örneğin n için 5 değerini alalım. O zaman gerçek PageRank için ortalama değer :

PR0 = 1
PR1 = 6
PR2 = 36
PR3 = 216
.....
PR10 = 60.466.176

olacaktır.

SEO (Search Engine Optimization) Nedir ?
SEO Ingilizce karşılığı olan Search Engine Optimization veya Search Engine Optimizer kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir.

Arama Motoru Optimizasyonu bir nevi internet pazarlamasıdır. Site veya sayfalarınızın Arama Motorları tarafından daha kolay bulunup indekslenmesı ve Arama Sonuç Sayfalarında (SERP) üst sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla site veya sayfalarınıza uygulanan işlemler bütünüdür.

SERP Nedir ?
SERP Ingilizce karşılığı olan Search Engine Result Page kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Sonuç Sayfası anlamına gelir.

Bunu biraz detaylı açıklamak gerekirse Arama Motorlarında yaptığını arama sonucu gmsterilen sayfalardır. Örneğin Google'da arama yaptığınızda çıkan ilk sayfada 10 (aynı şekilde her SERP'te) Arama Sonucu görürsünüz.

Eğer detaylı arama yapacak olursanız SERP başına 100 sonuç görüntülenir. Genelde Arama Motoru Optimizasyonunda amaç, sayfanızın 10 veya 100 olsun ilk SERP'te görüntülenmesidir.

Ziyaretçi Defteri Spam'ı (Guestbookspam) Nedir ?
Ziyaretçi Defteri Spam'ı Ingilizce karşılığı olan Guestbookspam kelimesinin karşılığıdır. Anlamı, bir sayfanın veya sitenin Link Popülerliğini (Link Popularity) arttırmak için mümkün olduğunca çok ziyaretçi defterlerine yazılmasıdır.

Bu şekilde Arama Motorlarının siteye giren bir sürü linkin var olduğunu görmesi sağlanır. burada* linkin olduğu ziyaretçi defterinin PageRank'ının bir kismi linki verilen sayfaya geçer.

Henüz Ziyaretçi Defteri Spam'ı Arama Motorlarınca cezalandırılmıyor. Ama gelecekte ne olur kimse bilemez. Arama Motorları her gün yeni bir Spam Filtresi kullanıyor.

Ziyaretçi Defterlerine yazılan Linklerin de sitenin önemini gerçek anlamda ifade etmediği için Arama Motorları bu şekilde sağlanan Link Popülerliğini engellemek için Ziyaretçi Defterlerine de Spam filtresi uygularsa Link Popülerliğinizi kaybetme riskiniz olacaktır.
Teşekkürler
 
Geri
Üst