Nazan Bekiroğlu

1957 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı kentte yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1979). Dört yıl lise öğretmenliği yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak girdi. (1985). Orhan Okay yönetiminde sürdürdüğü Halide Edib Adıvar'ın Romanlarının Teknik Açıdan Tahlili konulu doktorasını tamamladı (1987). Aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Şair Nigâr Hanım konulu çalışmasıyla doçent oldu (1995). 1998'den itibaren aynı fakültede açılan Türkçe eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve öyküsü yayımlanmıştır.

ESERLERİ:Nun Masalları (Öykü; Dergâh Yay., 1997), Şair Nigâr Hanım (İletişim Yay., 1998) ve Halide Edib Adıvar (Şule Yay., 1999)Ben ölürsem çektiğim derdi bilen yaran desin

Pek de düşkündü şu biçare Nigarın ahteri

Varlıgından olmadan alemde bir dem müstefid

Ol felaket-dîdenin hâk"i siyah oldu yeri

(Gaib, Aks-i Sada)

Bir ah ederek azm-i beka ettiğim anda

Hem-cinsime hasreylediğim bunca muhabbet

Gösterdiğim âsâr-ı vefa hubb ü sadakat

Hep mahvolacak çektiğim envâ-ı eziyyet

Pinhân olacak hâk-i siyah içre bu cismim

Hatırda bile kalmayacak belki de ismim

(Tefekkür, E f süs 2)

Mutlaka okumanız gereken biricik eseri İSİM İLE ATEŞ ARASINDA...
 
Üst