Ses modelleme

X

xsound

Bilgisayarla müzikal bir ses üretmek istendiğinde, zengin bir ses kaynağı oluşturabilmek için iyi bir modele sahip olmak çok önemlidir.

Günümüzde, müzikal ses kaynaklarının oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan üç model vardır.

- ENSTRÜMAN MODELLEME

- TAYF MODELLEME (Spectrum Modelling)

- SOYUT MODELLEME


Enstrüman modelleme;

Keman, klarnet veya insan sesi gibi ses kaynakların parametrelenerek modellenmesidir.


Tayf Modelleme;

Ses kaynaklarının kulak üzerinde yaptığı etkilerin parametrelendirilerek modellenmesidir.


Soyut Modelleme;

Soyut bir formulden yola çıkılarak yapılan modellemedir.

Yaygın olarak kullanılan modelleme şekli "Spektrum Modelleme"dir. Bunun sebebi de mevcut ses kaynaklarının kullanılması dolayısıyla elimizde bazı modellerin mevcut olmasıdır. Bu mevcut modellerin, analiz/sentez yoluyla yeni modeller ortaya çıkarılmasına katkısı çok büyüktür.

Daha yaygın bir modelleme şekli olması dolayısıyla, bu modelleme üzerinde biraz daha ayrıntılı durmak isterim.

Spektrum Modelleme prosedürü kısaca şöyledir;

Varolan ses kaynağı analiz edilir ve parçalara ayrılır. Bu parçaların zaman kriterine uygun nitelikte sinus kaynakları bu parçalar ile yer değiştirilir. Geri kalan kısımlarda kalan sinyaller ise "White Noise" jeneratörleri tarafından üretilen sinyaller aynı zaman kriterine uygun olarak filtrelenir ve aynı şekilde asıl sinyaller ile yer değiştirilir. Böylelikle, elde edilen yeni ses , eski sesin türevi bir ses olarak karşımızdadır.Şekil 1 ve 2'de bu prosedürlerin blok diyagramlarını inceleyebilirsiniz. Bu şekillerde FFT olarak gösterilen işlem "Fast Fourier Transformasyonu" dur.Bu işlem, herhangi bir periyodik sinyali üzerinde (sinüs dalgası gibi örneğin...) periyot belirleme işlemi için kullanılır. IFFT ise bu işlemin tersidir (Inverse FFT).

Kısaca anlatmaya çalıştığım bu Spektrum Modelleme analiz/sentez prosedürünün ana başlıkları ise şöyledir;


Sinyal Büyüklük ve Faz Hesaplamaları

Sinüs Dalgası Tepe Noktasının Belirlenmesi

Ses Perdesinin Tespiti

Sinyal Tepe Noktası Devamlılığı

Stokastik Analiz

Deterministik Çıkartma

Stokastik Yaklaşım

Analiz Edilen Verinin Tekrar Sunumu

Analiz Edilen Verinin Değişim Noktaları

Deterministik Sentezleme

Stokastik Sentezleme
 
Geri
Üst