Wassily Kandinsky

En çok etkilendigim ve bana müzik konusunda en çok ilham verenlerden biri olan dahi sanatçı. Gerçekten de herkesin bu degerleri insanının eserlerini bir kez olsun yorumlamaya çalışması taraftarıyım. Onun eserlerinde kimisinin bir renk kümesini "halkıçılık" olarak yorumlarken digerlerinin diger renklerle olan uyumsuzlugundan dolayı aslında "bireyin özgürlügünü" dile getirdigini savunması onun ne kadar büyük bir sanatçı oldugunun ve resime getirdigi bakışın ne kadar önemli oldugunun göstergesidir.

Soyutluk üzerine her kim birkaç söz söylemek ister, Kandisky'nin eserlerine bir kez olsun bakmalıdır.
 
Üst