Mistisizm

Ha bu arada Necronomicon'un Vatikan'da olduğunu duymuştum ben. İngiliz Kraliyet Ailesinde bulunması zor bi ihtimal gibi. Papa dini rütbesinin ağırlığıyla kraliçenin üzerine oturur yoksa.
 
Madcow_Prion demiş ki:
tamamen safsata. Kitleleri etkileyip onlara bişeyler yaptırıp onlardan çıkar eldet etmek için çıkmış uyrdurmacalar topluluğu ...
Hem doğru hem yanlış. Doğru çünkü çıkar elde etmke için kurulumuş topluluklar var. Buna en iyi örnek büyü eğitimi verdiğini söyleyen kara kilisedir. Adından tutta yaptığı her işe kadar gösteriş topluluğundan başka bişeydeğildir. Ama sonuçta bunlar her yerde var. Çoğu insanın en saf gözüyle baktığı 'yasaklar kuruluşu' da buna dahil.

Ama çıkar elde etmeyi üçüncü beşinci planda tutanlarda var ki zaten bunlar kolay kolay bulunmuyo. Ama İskandinavya'da bissürü olduğunu duymuştum. Golden Dawn da belki örnek olarak verilebilir.
 
Odren yaşıyor olarak söylenen Crowley bildiğimiz Aleister Crowley değil.
Yaşayan Rahip Vicent Crowley Acheron grubunun vokalisti sembolik şeytan kilisesinin baş rahibi.
Galiba duydukların bu Crowley'le ilgili...
 
İnternette satanizmi araştırıyordum amma çok büyü varmış ak kara kırmızı falan... Vakti olan biri şunları denesin de bakalım oluyor muymuş meraklısınına Bir tane Türkçe site buldum. bayağı bilgi(!!) var.
http://www.hermetics.org/anasayfa.html
Bir de bişey dikkatimi çekti Türkçe sitelerde kara büyüler türkçe amerikan sitelerinde ingilizce alman sitelerinde almanca falan bu büyüleri yaparken kullanılan ortak bir dil yapsalar daha iyi olurmuş
KÜÇÜK PENTAGRAM RİTÜELİ
ÇAÐRI PENTAGRAMI

Sağ elinize çelik bir bıçak alınız [Not: Bu bıçağın özel bir bir ritüel bıçağın olması tercih edilir. Sırf ritüel için kullanılıp başka işlerde kullanılmaması, düz ve simetrik oluşu tercih nedenleridir. Bıçak yerine asa veya kılıç, hatta parmaklar da kullanılabilir. Ayrıca şart olmamakla birlikte ritüel için özel bir oda veya yer, özel ritüel kıyafeti giymek tercih edilir.K.M.]. Ayakta yüzünüz doğu yönüne bakacak şekilde durunuz.

Bıçağın ucu alnınıza değdiriniz ve "ATOH" (Siz) deyiniz.

Bıçağın kabzını göğsünüze değdiriniz [Not: Regardie'nin sözlü öğretilerine göre ritüel sırasında bıçağın ucu hiç bir zaman yere doğru bakmamalıdır. K.M.] ve "MALKUTH" (Krallıksınız) deyiniz.

Bıçağı sağ omzunuza değdiriniz ve "VÖ- GEBURAH " (ve Kudretsiniz) deyiniz.

Bıçağı sol omzunuza değdiriniz ve "VÖ- GEDULAH " (ve İhtişamsınız) deyiniz.

Ellerinizi önünüzde birleştiriniz ve "LE-OLAIM" (sonsuza dek) deyiniz.

Parmaklarınız arasından bıçağın ucu yukarıya baksın ve "AMEN" (Amin) deyiniz.

Tam önünüzde doğuya doğru bıçağın ucuyla resimde gösterildiği şekilde bir çağrı pentagramı (beş köşeli yıldız) çiziniz. [Not: pentagramı havada çizerken bıçağınızın ucundan mavi-beyaz bir ışığın karatahtada tebeşirin yazdığı gibi iz bıraktığını hayal ediniz. Pentegram yaklaşık olarak alnınızın hizasından sol kalçanıza doğru, oradan da sağ omzunuza doğru, sonra sol omuzunuz, sağ kalçanız ve tekrar alnınıza doğru çizilmeli. Pentagramın düzgün çizilmesi için dikkat ediniz.K.M.] Sonrada ucunu havada çizdiğiniz pentagramın ortasına getirip "YOD HEH VAU HE" Tanrı ismini titreşimsel olarak söyleyiniz. Sesinizin Evrenin doğusuna yayıldığını hayal ediniz. [Not: Titreşimli ses boğazı kasarak çıkarılan uzatmalı ağır ve etkileyici bir sestir. Burada YHVH, tetragammaton veya dört harfli kelime Yeh-ho-vah olarak da telaffuz edilebilir, ancak İbraniler bu ismin çok kutsal sayılmasından ve on emirde gelen uyarıdan dolayı telaffuz etmemeye tercih ederler. Bundan dolayı ritüelde sadece harflerin telaffuz edilmesi bazılarına göre tercih nedenidir. K.M.]

Bıçağı önünüzde tutarak Güneye dönünüz, tekrar çağrı pentagramı çiziniz ve aynı şekilde "ADONAI" [AAHH-DOONN-AAYY] Tanrı ismini titretiniz. [Not: Doğudan güneye 90 derecelik bir açı yaparak dönerken elinizdeki bıçak son bulunduğu harekette, pentagramın ortasına saplama konumunda sabit tutulur ve havada çeyrek daire meydana getirecek şekilde güneye doğru bedenle birlikte çevrilir. Bu arada bıçağın ucundan çıkan ışık havada etrafınızda çeyrek bir daire oluşturmuş olur. K.M.]

Aynı şekilde Batıya dönünüz, pentagram çiziniz ve "EHEIH" [EE-HAY-EH] titretiniz.

Kuzeye dönünüz, pentagram çiziniz ve "AGLA" [A-GLA] titretiniz. [Not: AGLA aslında Ateh Gibor le-Olam Adonai'nin (Sonsuza dek Kudretlisiniz, Efendim) ilk harflerinden oluşmuş bir kelimedir.]

Doğuya tekrar geliniz ve bıçağınızın ucunu tekrar doğu pentagramın ortasına getirerek dairenizi tamamlayınız. [Etrafınızda ışıkla çizilmiş bir daire oluşmuştur ve dört bir yanında ışıktan oluşmuş koruyucu pentagramlar parlamaktadır.]

Adeta bir haç oluşturacak şekilde kollarınızı her iki yanınıza açarak aşağıdaki sözleri titreşimsel bir sesle tekrarlayınız:

"ÖNÜMDE RAFAEL [RA-FA-EL]

ARKAMDA GABRIEL [GA-BRİ-EL]

SAÐIMDA MICHAEL [Mİ-HAY-EL]

SOLUMDA URIEL [OR-İ-EL]

ÖNÜMDE PENTAGRAMLAR YANMAKTADIR

ARKAMDA ALTI KÖŞELİ YILDIZ PARLIYOR"

[Not: Bu dört başmeleğin İslam'da karşılığı İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail'dir. Azrail İbrani başmelekleri arasında da vardır, ancak dört koruyucu başmelek arasında geleneksel olarak Azrail değil Uriel yer alır. Her melek adından sonra gelen "el" Tanrı anlamına gelir, dolayısıyla Rafael - "Tanrı şıfa getirdi"; Mikhael - "Tanrı gibi"; Gabriel - "Tanrının gücü"; Uriel veya Auriel - "Tanrının ışığı" anlamına gelir. Bu başmelekler dört bir yanda duran devasal varlıklar olarak hayal edilmelidir: Rafael - hava elementin özelliklerini taşır. Sarı bir pelerini vardır. Bilge ve sevecen görünümü vardır. Sarışın ve mavi gözlü olarak düşünülebilir, elinde bir kılıç vardır. Michael - ateş elementin özelliklerini taşır. Kırmızı pelerini vardır. Elinde bir asa taşır. Savaşçı görünümü vardır. Kızıl saçlı olarak hayal etmek mümkündür. Gebrail - su elementin özelliklerini taşır. Mavi pelerini vardır. Rüya görür görünümü vardır. Narin ellerinde büyük bir kupa taşır. Onu siyah saçlı ve beyaz tenli olarak hayal etmek mümkündür. Uriel - toprak elementin özelliklerini taşır. Pelerini dört rengin karışımı siyah, bordu, sarı, zeytin yeşili olarak düşünmek mümkün, alternatif olarak yeşil olarak veya siyah olarak da düşünülebilir. Elinde bir disk tutmaktadır. Diskin üzerinde bir pentagram vardır. Ayakları yere basan pratik bir görünümü vardır. Diğer başmeleklere kıyasla daha yaşlı, deneyimli, geniş omuzlu ve güçlü bir görümü vardır. Hafif bir tebessümü vardır vs. Ayrıca başmeleklerin arkasında çeşitli manzaralar da hayal edilebilir, örneğin Rafael - hızlı hareket eden bulutlar; Michael - piramitler, çöl, bir aslan; Gabriel - bir şelale; Uriel - karlı dağlar, bereketli tarım toprakları, buğday, inekler, ağaçlar vs. Bunun haricinde hayal gücünü harekete geçirerek her bir başmeleğin ismi söylendiğinde temsil ettiği elementin rüzgarı geldiği hayal edilebilir, Rafael - sıcak ve nemli bir rüzgar, Michael sıcak ve kuru bir rüzgar vs. Pentagram ritüellerin çok değişik uygulamaları vardır. Bazı ekoller kendine has yöntemler uygularlar. Ayrıca ritüeli İslami veya başka yöntemlere uyarlamak da mümkündür. K.M.]

İlk baştaki Kabalistik Haç hareketleri tekrarlayınız, örneğin "ATEH" söyleyiniz, vs.

[Not: Bu ritüeldeki sembollerin dini veya siyasi açıdan algılamamak gerekir. Haç Hıristiyanlıktan daha eski bir semboldür. Altı köşeli yıldız da yüksek benlik veya daha renkli bir tabirle Kutsal Koruyucu Meleği temsil eder. Beş köşeli yıldız, pentagram ise insanı, ve insanda dört elementi aşan ruhsal unsuru temsil eder. Haç veya dikdörtgen dört elementi temsil eder. Unutmamak gerekir Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde sadece Hıristiyanlar değil Israel Regardie gibi birkaç Yahudi de üye olmuştu, bunun dışında erken yıllarında en az iki Müslüman da üye olmuştu. Bunların arasında Rollo Ahmed isminde "The Black Art" kitabı yazan bir Mısırlı da vardı. Ayrıca Hıristiyanlığın aleyhinde ağır eleştirel bir kitap yazan Aleister Crowley de Altın Şafak cemiyetinin bütün uygulamalarını eksiksiz yerine getirmiştir. Altın Şafağın birçok üyesi pagan veya Teosofist'ti. K.M.]

Defetme için aynı Ritüeli kullanınız ama Pentagramın çiziminde yönlerini tersine çeviriniz.

[Not: Çağrı pentagramı majisyenin kendini arzu edilen bir tesir veya varlığa açması için uygulanır. Defetme ise bir tesir veya varlığı göndermek için kullanılır. Defetme ayrıca bir yerin psişik atmosferini temizlemek, negatif psişik alanları bertaraf etmek, arındırmak için kullanılır. Küçük Defetme Pentagram Ritüelinde pentagram çizimi sol kalça hizasından başlar ve alına doğru hareket edilir. Bunun dışında farklı yöntemler de vardır. K.M.]
 
sevgili finarfin, verdiğin bilgiler bayaği iyi ama direk 'arbatel' adlı bir büyü kitabının türkçesi ben okuyacak olanlara direk ingilizce çevirisini okumalarını tavsiye ederim...
 
Bu konuya kafayı takmış olanlardan biri de Aldous Huxley'dir. Her ne kadar sadece hayatının son dönemlerinde de olsa. E ben de o kadar uyuşturucuya boğulsam ben de böyle olurdum. Bu arada yazılanların çoğunun mistisizmle ilgisi olduğunu düşünmüyorum.
 
mr crowley did you talk to dead? oh mister crowley......manyak şarkıdır ya....mistisizme gelince pek alakam yoktur.
 
Küçükken arkadaşlarla kitapçıdan bir tane büyü kitabı almıştık.Aklımda az buçuk kalan bir büyüyü aktarayım.:)

Erkeğinizin basiretini bağlama:

Erkeğinizin cinsel organından aldığınız bir kılı bir mendile sarıp bir çam ağacının dibine gömün.7 gün 7 gece bilmemle namazı kılın.Daha sonra kılı oradan çıkartıp yakın...

Böyle birşeylerdi.İçinde acaip bir dilde yazılmış(Arapça harflerine benziyor ama sanırım Arapça değildi)bir sürü yazı ve sembol vardı.Okuduk içinde çok geyik şeyler vardı ama bir o kadar da tırstırıcı yazılar vardı.Kitabı okumayı bitirdikten sonra kimse korkudan kitabı evine götürmek istemedi.Biz de ateşe attık :p
 
Elimde orjinal baskı Crowley kitabı var O.T.O (Ordo Templi Orientis) tarafından ''Samuel Weiser, INC'' yayınlarına çıkartılmış, ''Liber Aleph'' (The book of WISDOM or FOLLY)
Önsözde belli ölçude hayat hikayesi ve yazdığı eserlere değinilmiş, adam ''kabala'' ilminin yüzyılımızda yaşamış olan en önemli takipçilerinden ,aynı zamanda da O.T.O örgütünün de kurucusu (ya da kurucularından biri) olarak kabul ediliyor. 1 aralık 1947'de Hastings,İngiltere'de ölmüş. O.T.O halen ezoterik bir örgüt olarak işlerliğini korumaktadır...
 
Nikko demiş ki:
Bu konuya kafayı takmış olanlardan biri de Aldous Huxley'dir. Her ne kadar sadece hayatının son dönemlerinde de olsa. E ben de o kadar uyuşturucuya boğulsam ben de böyle olurdum. Bu arada yazılanların çoğunun mistisizmle ilgisi olduğunu düşünmüyorum.
Aldous Huxley dediniz de aklıma geldi, Brave New World okuyun, okumayan varsa da okutturun çok güzel bir disütopya romanı...
 
eucar, peki sen beceremedin dediklerinde ne yapicaksin? Ayrica buyu dinimizde var ancak yapilmasi yasaklanmis.Yani yapilmasi mumkun ama bildigimiz sacma sapan seylerden farkli bunlar.
 
Var olduğunu gözlerimle görmüş birisiyim. Konuşmak bile günahtır. O yüzden anlatmak istemiyorum. Daha neler neler var. Anlatsam nasıl tartışma çıkar ... Boşverin. Başlık kilitlense keşke.
 
yoktur öle şeyler.

çok gizemli geldiğinden bazı insanlar inanmak ister. kendisi bile farketmez inanmak istediğini. sana söylenen bin şey içinden tutturulan bir tane olay tesadüfi değilde şaşırtıcı bir kudret olarak algılanır bilinçaltı tarafından. gerisi kale alınmaz.

tutmayan büyü tutmamıştır. böyle bir ihtimal vardır. ama tutarsa tesadüf değildir. soruyorum size. fal bakan büyü yapan bu ileriyi bile görebilen fakat söylemek istemeyn insanlar neden kazık fiyatlara millete hizmet veriyolar. hemde günah sayılırken inanılan şey. neden bir loto tuturmuyor. neden zengin olmak için o yüce güç veya cinlerinden faydalanmıyolar.

mantıklı bakın biraz.. var ama discovery channel gibi büyük bir kanal bile yayınladığı tek büyü belgeselinde büyüyü yapanlarla adeta kafa buluyor, dalga geçiyor. yanılmacadır. ilizyondur efenim. saygılar:)
 
Üst