Thomann'dan Alışveriş

Bu vergi olayında anladığım kadarıyla gümrük memuru inisiyatif kullanıyor veya gözünden kaçıyor. AB ülkeleri kendi arasında böyle bireysel gönderiler için vergi almıyor osmanlı dönemi de bunlar bireysel gönderi sayılıyor şahsı ihtiyaç için bunun vergisiyle uğraşmıyormuş devlet. Türkiye'den bir senede kaç kişi thomann'dan ne kadarlık alışveriş yapıyor ki.. hepsini geçtim thomann'dan veya Bütün Almanya'dan bu şekilde bireysel müzik aleti alan sayısı ve miktarı kaç.. bu alışverişin vergilendirilmesi için çalışan memurun brüt maaşından hesaplansa hakkı şeyini ödemez. Bunlar için vergi almasa otomatikman buradaki satıcılar da fiyat kırar bir süre sonra sadece stokta bluunmayan ender ürünler için thomann'dan sipariş geçilir ve vergi kaybı da toplam olarak azalır. Devlet, boş boş işlerle uğraşıyor.
 
Ben Thomann'dan 500 dolar fiyatında bir dijital piyano almak istiyorum.
Anladığıma göre %18 kdv vermem lazım.
Ürün fiyatı + kargo + kdv hesaplayınca yaklaşık 3300 TL geliyor.
Aynı ürün Türkiye'de 5000 TL civarlarında satılıyor.
Dijital piyano için Ötv ödemem gerekiyor mu?
Sizce piyanoyu Thomann'dan almak mantıklı mı ?
Gümrük işlerini halletmek zor mu ? Yoksa direk gidip parayı ödeyip kargomu alayabiliyor muyum ?
 
Ben Thomann'dan 500 dolar fiyatında bir dijital piyano almak istiyorum.
Anladığıma göre %18 kdv vermem lazım.
Ürün fiyatı + kargo + kdv hesaplayınca yaklaşık 3300 TL geliyor.
Aynı ürün Türkiye'de 5000 TL civarlarında satılıyor.
Dijital piyano için Ötv ödemem gerekiyor mu?
Sizce piyanoyu Thomann'dan almak mantıklı mı ?
Gümrük işlerini halletmek zor mu ? Yoksa direk gidip parayı ödeyip kargomu alayabiliyor muyum ?
Ötv işini bilemem fakat eğer markanın Türkiye’de distribütörü var ise Thomann gönderim yapmıyor diye biliyorum.
 
%20 vergiye tabi olanlar su listedeymiş. benim gorsugum kadarıyla gitar, enstruman,muzik aleti vb sınıf yok

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda ekli 4 sayılı liste (38nci syafada)


G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Uygulanacak
Vergi Oranı (%)
1604.31.00.00.00Havyar 20
1604.32.00.00.00Havyar yerine kullanılan ürünler20
3303.00Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)20
33.04Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları20
3305.20.00.00.00Perma ve defrize müstahzarları 20
3305.30.00.00.00Saç spreyleri20
(Saç losyonları, boyaları, v.b)
3305.90Diğerleri 20
33.07Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) 20
Traş köpüğü ve traş kremi6,7
3401.11.00.90.00Diğerleri (Yalnız traş sabunu)6,7
4103.90.00.00.11Diğer hayvanların yaş derileri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.12Diğer hayvanların kuru derileri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.13Diğer hayvanların pikle derileri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.19Diğerleri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
43​
Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 20
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]
49.01Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın) 20
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
49.02Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)20
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)
7013.10.00.10.00Sofra ve mutfak işleri için olanlar20
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
7013.22.10.00.00El imali olanlar20
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
7013.22.90.00.00Makina imali olanlar20
(Kurşun kristalden el imali bardak)
7013.33.11.00.00Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış20
(Kurşun kristalden el imali bardak)
7013.33.19.00.00Diğerleri20
(Kurşun kristalden makina imali bardak)
7013.33.91.00.00Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış20
(Kurşun kristalden makina imali bardak)
7013.33.99.00.00Diğerleri20
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
7013.41.10.00.00El imali olanlar20
(Bardak hariç)
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
7013.41.90.00.00Makina imali olanlar20
(Bardak hariç)
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)
7013.91.10.00.00El imali olanlar20
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)
7013.91.90.00.00Makina imali olanlar20
8214.20.00.00.11Çıt çıt tipi tırnak makasları20
[Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)]
8214.20.00.00.19Diğerleri20
(Kaşık, çatal vb. takım halinde)
8215.10.20.00.11Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar20
(Tek kaşık, çatal vb.)
8215.91.00.90.11Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar20
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 6,7
[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)6,7
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar6,7
(Katı yakıtlı)
8419.19.00.00.11Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)6,7
(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19Diğerleri6,7
(Çamaşır kurutma makinaları)
8421.12.00.00.11Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar6,7
(Bulaşık yıkama makinaları)
8422.11.00.00.00Evlerde kullanılanlar 6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
8450.11.11.00.00Çamaşırı önden yüklemeli olanlar6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
8450.11.19.00.00Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar6,7
(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
8450.11.90.00.00Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler6,7
(Çamaşır yıkama makinası)
8450.12.00.00.00Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
8450.19.00.00.11Elektrikli olanlar6,7
(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)
8450.19.00.00.19Diğerleri6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
8451.21.00.00.11Evlerde kullanılanlar6,7
85.07Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 3
85.08Vakumlu elektrik süpürgeleri6,7
(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
85.09Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)6,7
(Elektrikli)
8510.10.00.00.00Traş makinaları6,7
85.16Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)6,7
8517.11.00.00.00Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları20
8517.12.00.00.11Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
(Değişik sıra :21/2/2019-7166/10 md.)
- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar25 (25(1))
- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar25 (40(1))
- Diğerleri25(50(1))
8517.12.00.00.12Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları20
8517.12.00.00.19Diğerleri20
[Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları]
8517.69.30.00.00Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar20
(Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları)
8517.69.90.90.24Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları20
8517.69.90.90.29Diğerleri20
(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)
85.18Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri20
85.19Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç)6,7
85.21Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)6,7
(Manyetik mesnetler)
8523.29.15.00.18Video bantları6,7
(Diğer manyetik mesnetler)
8523.29.19.00.00Diğerleri6,7
(Yalnız video bantları)
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
8523.41.10.00.00Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler6,7
(Yalnız lazer diskler)
(1) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/4/2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle; bu mallara ilişkin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne parantez içinde işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
8523.41.30.00.00Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler6,7
(Yalnız lazer diskler)
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
8523.41.90.00.00Diğerleri6,7
(Yalnız lazer diskler)
(Diğer optik mesnetler)
8523.49.10.00.00Dijital çok yönlü diskler (DVD)6,7
(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)
8523.49.20.00.00Diğerleri 6,7
(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)
8525.80Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]20
8526.92Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları20
8527.12Cep tipi radyo kaset çalar20
8527.13Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar20
(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.19.00.00.00Diğerleri6,7
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.20.00.00Lazer okuma sistemli olanlar20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.52.00.00Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar20
(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.59.00.00Diğerleri20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.70.00.00Lazer okuma sistemli olanlar20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.92.00.00Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar20
(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.98.00.00Diğerleri20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.29.00.00.00Diğerleri20
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.11.00.00Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.19.00.00Diğerleri6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.35.00.00Lazer okuma sistemli olanlar6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.91.00.00Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.99.00.00Diğerleri6,7
8527.92.10.00.00Çalar saatli radyolar6,7
(Saatli radyolar)
8527.92.90.00.00Diğerleri6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.99.00.00.00Diğerleri6,7
85.28Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç)6,7
8543.70.03.00.00Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları20
8543.70.90.00.15Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)20
(Saat kayışları)
9113.90.00.30.00İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar20
9302.00.00.00.00Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)20
93.03Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)20
9405.10.50.10.11Kristal avizeler20
95.04Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil 20
96.01İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)20
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.
 
Aşağıda yazacağım bilgiler sanırım durumu açıklayıcı olacaktır..

Yurtdışından alacağınız gitar, amfi, ekipman vs. her durumda gümrüğe tabii. Yalnız bazı detaylar var. ÖTV sadece ticari kategorideki ürünler için uygulanıyor.

Şahsınıza aldığınız 1500 Euro ve/veya 31 kg altı ürünler kişisel kullanımınız için olduğunda, Avrupa Birliği’nden gelenler için %18, diğer ülkelerden gelenler için %20 bir vergi uygulaması var. Bunun dışında devlet bir ücret almıyor.

Ürün 1500 Euro ve/veya 31 kg üstünde ise, o zaman ticari kategoriye giriyor, her ne kadar şahsınıza almış olsanız bile. O zaman gümrük vergisi, KKDF, varsa ÖTV ve KDV fiyata ekleniyor. Ayrıca bir gümrük müşavirine ihtiyacınız oluyor, o da ücreti karşılığı. Gitarda ÖTV yok, ama yine de gümrükte %40 civarı bir ek ödeme oluyor toplamda. Amfilerde %20 ÖTV var ve fiyatın üzerine %60-70’e varan bir ek vergi çıkabiliyor.

Buradaki ince detay, ürünü alırken fiyat ve ağırlığına dikkat etmeniz ve gerekmedikçe 1500 Euro üstü ya da 31 kg’den ağır ekipmana yönelmemeniz.

Ek bilgi olarak; yurtdışındayken aldığınız bir enstrümanı, tek adet olmak kaydıyla, yanınızda rahatlıkla getirebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Ötv ticari kategorideki ürünlere ek olarak, ötv ye tabi tüm ürünler için uygulanıyor. Bunlara 1500 € altındaki bireysel siparişler de dahil.
 
Benim anlamadığım thmanndan tr vergisi dahil 3600'e gelen gitar neden tr'de 5000 tl. Nitekim zuhal sattığı için fender göndermiyor thomann trye. Zuhal'den gitar için ötv falan mı alıyor devlet?
 
Meraktan soruyorum, Zuhal Fender'in tr distribütör'ü olduğu için Thomann gönderim yapmıyor, peki ne gibi bir sebep sunuyorlar ? "Kardeş zuhalin işleri zaten kesat bide biz gönderip işleri daha da zorlaştırmayalım" falan mı diyorlar ? Bu durum diğer markalarda da geçerli mi, örn. Ibanez
 
Benim anlamadığım thmanndan tr vergisi dahil 3600'e gelen gitar neden tr'de 5000 tl. Nitekim zuhal sattığı için fender göndermiyor thomann trye. Zuhal'den gitar için ötv falan mı alıyor devlet?
Gitarda ötv yok, farklı vergiler, nakliye vs. farkettiriyor. Bir de, genelde taksitli satış yaptıkları için fiyatı yüksek tutabiliyorlar. Nakit ödemede %10, bazen %20 indirim olabiliyor
 
Son düzenleme:
Gitarda ötv yok, farklı vergiler, nakliye vs. farkettiriyor. Bir de, genelde taksitli satış yaptıkları için fiyatı yüksek tutabiliyorlar. Bakit ödemede %10, bazen %20 indirim olabiliyor
Meraktan soruyorum, Zuhal Fender'in tr distribütör'ü olduğu için Thomann gönderim yapmıyor, peki ne gibi bir sebep sunuyorlar ? "Kardeş zuhalin işleri zaten kesat bide biz gönderip işleri daha da zorlaştırmayalım" falan mı diyorlar ? Bu durum diğer markalarda da geçerli mi, örn. Ibanez
Distribütörlük anlaşması gereği öyledir. Fender yasaklamıştır.
 
Üst
AdBlock Tespit Edildi

Lütfen devam etmeden önce adblock/reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakın.

Sitemizin yazılım/donanım/servis sağlayıcı giderleri reklam gösterimleri ile karşılanmaktadır.

AdBlock'u devre dışı bıraktım    Hayır teşekkürler